ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משטרת ישראל נגד גרשון גולדפדר :

לפני כבוד ה שופטת פנינה לוקיץ'
המבקשת
משטרת ישראל – תחנת זבולון

נגד

החשוד
גרשון גולדפדר


נוכחים:
ב"כ המבקשת – רנ"ג תורג'מן
ב"כ החשוד – עו"ד רוזנפלד סניגוריה ציבורית
החשוד הובא

פרוטוקול

ב"כ המבקשת:
חוזר על נימוקי הבקשה. מדובר בהארכת מעצר שלישית. התיק היה בעיון התביעות היום בבוקר. התובע שעבר על התיק, הממונה על המעצרים, החליט לפני גיבוש כתב אישום כי יש לבצע השלמות חקירה והפנה את היחידה החוקרת לבצע השלמות. אני מפנה את בית המשפט למסמך. אציין שיותר מחצי הפעולות, שרשום במסמך, מחייבות הישארות החשוד במעצר. מדובר בארוע חמור ונשקפת מסוכנות מהחשוד. למען ההגינות הבקשה היא ל- 4 ימים אך זה מתנקז ליום שבת אני מסכים שמעצר החשוד יוארך עד ליום ששי הקרוב.

ב"כ המבקשת עונה לשאלות ב"כ החשוד, לאחר שהוזהר:
ש. הטענה היא שנגרמו חבלות לבעל החנות .נכון?
ת. נכון.
ש. יש תיעוד של אותן חבלות?
ת. אין תיעוד בדיסק אבל מעדות השוטרים שהגיעו למקום, מהעדות שהחוקר גבה, והסימנים שהעידו על החבלות.
ש. אין שום מסמך רפואי של בעל החנות. נכון?
ת. לא. לא ראיתי. יש מסמך רפואי של החשוד.
ש. החבלות שעל פניו של המשיב, נבדקו?
ת. אני לא ראיתי שהם תועדו. אני מראה לבית המשפט מסמך רפואי מבית החולים שבו לקחו אותו לבדיקות.
אבקש לציין כי על פניו של החשוד עדיין יש חבלות.
ש. האם בעל החנות נחקר באזהרה?
ת. כן.
ש. הוא מכחיש שהוא תקף אותו?
ת. הוא מכחיש ונתן הסבר לכך. זה מופיע בהודעה. עשינו גם עימות בין הצדדים שהוא הטיח בפניו את כל מה שקרה.
ש. מה הנזק שנגרם בחנות?
ת. משהו כמו בקבוקים שבורים וכו'. אין לי הערכה כרגע. אני לא יודע אם זה צולם. לא ראיתי שנעשה תיעוד אך יש דרישה של התובע ליחידה החוקרת.
ש. נבדק האם יש מצלמות בעסק?
ת. גם זה חלק מפעולות החקירה.
ש למה זה לא נבדק עד עכשיו כשהוא עצור כבר 7 ימים.
ת. אני לא יודע. עכשיו זה עלה בדרישה של התובע.
ש. בעל החנות ואימו של בעל החנות האם נחקרו יותר מפעם אחת?
ת. נכון.
ש. האם נערך עימות עם אימו של בעל החנות?
ת. לא. מפאת הזמן בוצע עימות רק עם בעל החנות. בכל מקרה, זה לא דרישה של התובע שעבר על התיק.
ש. היתה כוונה לערוך עימותים עם שני המעורבים בהארכת המעצר הראשונה ב- 5.2.?
ת. עימות בין החשוד למתלונן. לא עלה צורך בביצוע עימות עם אימו של בעל החנות.
ש. בחקירה של אימו של בעל החנות היא תמכה בגרסתו של החשוד פה?
ת. לא.
ש. למה לא ביקשת לזמנה לעימות מיד?
ת. ביצענו עימות נוספת ומי שמחליט על עימות זה הקצין הממונה על החקירה.
ש. במקום היו עדים נוספים מלבד החשוד בעל החנות והאם שהיו עדים לארוע באופן בלתי אמצעי?
ת. היו עדים מסוימים. לא גבו עדות מעדים ניטרליים.
ש. מתי התיק הגיע לראשונה לעיון תביעות?
ת. רק הבוקר.
ש. כמה פעולות בוצעו מהפעולות של הארכת המעצר הראשונה?
ת. כל הפעולות וגם הפעולות של הארכת המעצר השניה והתובע שעבר על התיק, קבע כי יש לעשות עוד פעולות מהותיות וחשבוות להמשך מעצרו כפי שמופיע במסמך החסוי.
ש. מה שבוצע זה עימות זה בין בעל החנות לחשוד?
ת. נכון.
ש. וכל אחד חוזר על הגרסה שלו?
ת. אמת.
ש. הסבר בבקשה כיצד אם כך התחזק החשד מהארכת המעצר הקודמת ועד היום?
ת. זה העימות עצמו. העדות של אמא של המתלונן, עדות נוספות. כדי לחזק בנוסף גרסת המתלונן, או את גרסת החשוד, צריך לבצע פעולות חקירה כפי שמופיע במזכר.
ש. תאשר שלחשוד פה אין עבר פלילי?
ת. אישרנו בדיונים הקודמים.
ש. כמה פעולות אתם מבקשים לבצע היום וכמה מהן של חקירת עדים שטרם נחקרו?
ת. רשום 10 פעולות חקירה. עדים זה בין 2,3 עדים, אולי. הכל לפי הדינמיקה של החקירה ופעולות טכניות שקשורות לתיק החקירה עצמו.

ב"כ המבקשת מסכם:
חוזר על נימוקי הבקשה.

ב"כ החשוד מסכם:
7 ימים זה פרק הזמן שהחשוד נמצא במעצר. שמעתי מחברי שבוצעו פעולות שנתבקשו בהארכה הראשונה וגם בשניה, אני מבקש להביע תרעומת על כך שהתיק הובא לעיון תביעות רק היום בבוקר. התיק היה צריך להביא אותו לעיון תובע ושיגבש עמדה, בשלב יותר מוקדם כי הפעולות שהתובע ציין שצריך לבצע אותן, היה צריך לבצען עוד בשלב מוקדם יותר. אלו פעולות בסיסיות. פעולות שאם הן מחייבות המשך מעצרו של המשיב, צריך היה לבצען קודם או לכל הפחות, להביא את התיק לעיון התביעות.
הפעולה שנעשתה מאז הארכת המעצר הקודמת היא עימות. אנו נמצאים עכשיו בהארכת מעצר שלישית. על מנת להאריך את המעצר, בוודאי שהמבקשת צריכה להציג חיזוק משמעותי לחשד הסביר. ברגע שכל צד חוזר על הטענות שלו, חוזרים על דברים שנאמרו עוד לפני הארכת מעצר שניה. זה לא מביא לחיזוק של החשד הסביר. כל אחד חוזר על מה שנאמר. אין חיזוק משמעותי בעל ערך רב יותר מזה הנדרש בהארכת מעצר שניה. הפעולה עצמה של עימות בין צדדים אין בה לבדה להביא להארכת מעצר. תוכן העימות הוא זה שמביא להארכת מעצר.
מיחסים לחשוד דבר חמור לכאורה, גרימת חבלה. אני לא מכיר את הסיירים ולא יודע מי החוקר. אנו בעצם ניזונים מהתרשמות שלהם כאנשים שאין להם מומחיות בדבר. מה אותה חבלה שנגרמה לבעל החנות? למה זה לא מצולם או מתועד?
היתה חקירה באזהרה. בסדר. אך צריך לעשות מעבר לזה. גם לגבי הנזק, הוא זניח. הדברים מפורטים בבקשה אך מקריאה פשוטה של הדברים מדובר בדברי סרק ואין שום כוונה לממש את הדברים האלה.
בשים לב למחדלים שאני ציינתי ולבעיות בתיק הזה, אני סבור שכבר עכשיו בשלב מתקדם של החקירה, ניתן להורות על שחרורו לחלופה הדוקה. יש כאן את הבת שלו. יש את בן הזוג של אמא שלו. הם יכולים לפקח עליו ככל שיש כוונה לעשות עימות בינו לבין אימו של בעל החנות, כפעולה שיש חשש שהוא ישבש אותה, כפי שהביאו היום את בעל החנות לתחנה, מוטב היה כי המבקשת תעשה זאת גם היום ולא ברור מדוע זה לא נעשה עד היום. לכל היותר, את אותן פעולות מהותיות, אפשר לבצע היום ולהורות על שחרור החשוד בתנאים מגבילים מהתחנה.


החלטה

המדובר בהארכת מעצר שלישית כאשר החשוד עצור מיום 4.2.16 בחשד כי איים על בעל החנות ועל אימו, תקף את בעל החנות תקיפה הגורמת חבלה וכ ן גרם היזק לרכוש במזיד.

בניגוד לטענות הסניגור, אני סבורה כי החשד בתיק התחזק בעקבות ביצוע פעולות חקירה שונות, אם כי מסכימה אני שהעבירה המיוחסת של תקיפה הגורמת חבלה של ממש, החשד לגביה, לא התחזק משמעותית.

בפתח הדיון הוצג בפניי מסמך השלמות חקירה שערכה התביעות ואשר ביניהן יש פעולות לגביהן קיים חשש ממשי לשיבוש הליכי חקירה על ידי החשוד, אולם מנגד, לא ניתן להתעלם מהעובדה שלפחות את חלקן צריך היה לבצע במועד מוקדם יותר, ועצם העובדה שרק התביעות הפנו את תשומת לב המבקשת לצורך בביצועה, אכן מצביע על כך שהמבקשת לא פעלה בנמרצות הנדרשת על מנת לקדם את החקירה. אציין כי חלק מהפעולות הן כאלה שלא ברור כלל מדוע לא בוצעו עד היום.

עם זאת ולמרות דברים אלו, אני סבורה כי לאור החשש לשיבוש הליכי חקירה וכן מסוכנות שלא ניתן להתעלם ממנה רק בשל האיומים שהושמעו על ידי החשוד, אני נעתרת לבקשה במידה מדודה ומאריכה את מעצרו של החשוד עד מחר, 11.2.16 בשעה 12.00 כאשר עד למועד זה, על המבקשת לגבש עמדה ביחס להגשת כתב אישום ולכל הפחות, להציג הצהרת תובע אם לא יוגש כתב אישום.

החלטה זו מהווה פקודת מעצר.

ניתנה והודעה היום א' אדר א' תשע"ו, 10/02/2016 במעמד הנוכחים.

פנינה לוקיץ' , שופטת


מעורבים
תובע: משטרת ישראל
נתבע: גרשון גולדפדר
שופט :
עורכי דין: