ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לוי אמירה נגד פטל פיוס :

בפני: כבוד הרשם בעז אוקון

המבקשת: לוי אמירה (פטל)

נגד

המשיבים: 1. פטל פיוס (פרקש)
2. היועץ המשפטי לממשלה

בקשה לעיכוב יציאה מהארץ

בשם המבקשת: עו"ד דבאח זיאד

בבית המשפט העליון

החלטה

1. ניתן בזה צו עיכוב יציאה ארעי, על פי המבוקש, כנגד המשיב עד להחלטה אחרת.

2. המשיב יגיב לבקשה בכתב, לכל המאוחר, בעוד 7 ימים. לאחר התגובה, ובהתאם לאמור בה, יקבע אם יש צורך בדיון, ויקבע מועדו בתוך תקופה קצרה.

3. תוקפו של הצו יפקע אם לא תפקיד המבקשת בקופת בית המשפט ערבון (או ערבות צד ג') בסך 4,000 ש"ח, כאמור בתקנה 380(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד1984-, בתוך 7 ימים מעת ההמצאה.

4. אם המשיב יודיע בכתב שאין לו התנגדות לעיכוב היציאה עד תום ההליכים, יעמוד תוקפו של הצו בעינו ללא קיום הדיון, וללא צורך בערבון (או ערבות צד ג'), כאמור בסעיף 2 לעיל.

5. המשיב רשאי למסור לבית המשפט יפוי כוח בנוסח חד משמעי, לפיו הוא מייפה את כוח של המבקשת ואת באי כוחה לפעול בשמו ובמקומו בכל בנוגע לקביעת השיפוט לפי חוק שיפוט בענייני התרת נישואין (מקרים מיוחדים), תשכ"ט 1969-. יפקיד המשיב יפוי כוח כאמור, יבוטל הצו ללא צורך בדיון נוסף.

מודגש בזאת כי יפוי כוח כאמור מוגבל רק לעניין קביעת שיפוט ולא לעניין הליכי התרת הנישואין על כל הכרוך בהם לגופם.

המשיב רשאי להפקיד יפוי כוח כאמור, אם רצונו בכך, יחד עם תגובתו או במקומה.

ניתנה היום, כ"ז בתמוז תשס"א; 18 ביולי 2001.

בעז אוקון, רשם

_________________
העתק מתאים למקור 01056970.D01
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה טרם פרסומו
בקובץ פסקי הדין של בית המשפט העליון בישראל.

שמריהו כהן - מזכיר ראשי

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444


מעורבים
תובע: לוי אמירה
נתבע: פטל פיוס
שופט :
עורכי דין: