ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין איסתא ליינס חברת הנסיעות של הסטודנטים נגד ראובן פילמן :

רע"א 373/01
רע"א 374/01

בפני: כבוד השופט א' ריבלין

המבקשת: איסתא ליינס חברת הנסיעות של הסטודנטים
בישראל בע"מ

נגד

המשיב: ראובן פילמן

רע"א 373/04: בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי
בתל-אביב-יפו מיום 26.12.2000 בבש"א
25238/00 (ת"א 1816/00) שניתנה על ידי
כבוד השופטת צפורה ברון

רע"א 374/00: בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי
בתל-אביב-יפו מיום 26.12.2000 בבש"א
25237/00 (ת"א 1816/00) שניתנה על ידי
כבוד השופטת צפורה ברון

בשם המבקשת: עו"ד ניב זקלר

בשם המשיב: עו"ד יוקי שמש

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

1. לפנינו שתי בקשות רשות ערעור על שתי החלטות בית המשפט המחוזי בת"א (השופטת צפורה ברון), אשר הראשונה שבהם דחתה את בקשת המבקשת למחוק חלקים מכתב התשובה של המשיב ואת התצהיר התומך בו (ההחלטה נשוא בר"ע 374/01), והשניה דחתה חלקית את בקשת המבקשת להגיש תצהיר משלים מטעמה (ההחלטה נשוא בר"ע 373/01).

ביום 14.5.00 הגיש המשיב כתב תביעה נגד המבקשת וכן בקשה להכיר בתובענתו כתובענה ייצוגית. המבקשת הגישה תגובה לבקשה זו, והמשיב הגיב על כך בכתב תשובה. המבקשת בקשה מבית המשפט המחוזי למחוק את אותם חלקים בכתב התשובה המפרטים, לטענתה, עובדות חדשות ועילה חדשה וכן למחוק את תצהיר התשובה שאינו עומד, כך לטענתה, בתנאי תקנה 521 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984. במקביל הגישה המבקשת בקשה להגיש תצהיר משלים מטעמה בו תוכל להגיב, לטענתה, על טענותיו החדשות של המשיב.

בית המשפט קמא דחה את בקשת המבקשת למחוק את כתב התשובה ואת התצהיר התומך בו. באשר לבקשת המבקשת להגיש תצהיר משלים מטעמה, התיר בית המשפט קמא הגשתו של תצהיר משלים "מסוייג" הכולל התייחסות אך ורק לטענות אשר אין בהם חזרה על הטענות אשר נטענו כבר בתצהיר המקורי.

כנגד החלטות אלו מופנות בקשות רשות הערעור שלפנינו.

2. המבקשת מלינה על כי, מחד גיסא, בית משפט המחוזי התיר למשיב להגיש כתב תשובה הכולל עובדות וטענות חדשות, כך לטענתה, וזאת מבלי שהגיש בקשה לתיקון הבקשה המקורית. כל זאת כאשר כתב התשובה נתמך בתצהיר שאינו עומד בכללי הניסוח הנדרשים לפי תקנה 521 לתקנות. מאידך גיסא, בית משפט קמא, שלל מהמבקשת אפשרות להשיב לאותן טענות ועובדות חדשות, בשעה שהוא סרב להתיר למבקשת להגיש את התצהיר המשלים במלואו.

למקרא דברים אלה, הגעתי למסקנה שיש צורך בתשובה ובמיוחד באשר לשאלת הגשת התצהיר המשלים. המשיב יגיש תשובתו לבקשות תוך 15 ימים מיום ההמצאה של החלטה זו. על נוסח התשובה יחולו הוראותיה של תקנה 406(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד1984-. התשובה תוגש במקביל, הן לבית משפט זה והן במישרין, למבקשת. בתשובה תיכלל התייחסות לאפשרות שבית המשפט יבקש לפעול על פי סמכותו לפי תקנה 410 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד1984-. מתבקשת התייחסות לשאלה אם במקרה כזה ניתן לראות בדברי התגובה סיכומים בכתב. יצויין כי העדר התייחסות כמוהו כהסכמה, והעדר תגובה במועד כמוהו כאי התייצבות, על הכרוך בכך.

ניתנה היום, כז' בתמוז התשס"א (18.7.2001).


_________________
העתק מתאים למקור 01003730.P02 /אמ
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה טרם פרסומו
בקובץ פסקי הדין של בית המשפט העליון בישראל.

שמריהו כהן - מזכיר ראשי

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444


מעורבים
תובע: איסתא ליינס חברת הנסיעות של הסטודנטים
נתבע: ראובן פילמן
שופט :
עורכי דין: