ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יורוקום תקשורת סלולרית בע"מ נגד מדינת ישראל :

ע"א 655/99
ע"א 725/99

בפני: כבוד השופטת ט' שטרסברג-כהן
כבוד השופטת ד' דורנר
כבוד השופט י' אנגלרד

המערערת בע"א 655/99: יורוקום תקשורת סלולרית בע"מ
(המשיבה שכנגד בע"א 725/99)

נגד

המשיב בע"א 655/99: מדינת ישראל - אגף המכס והמע"מ
(המערער שכנגד בע"א 725/99)

ערעור וערעור שכנגד על פסק דינו של בית
המשפט המחוזי בתל-אביב מיום 15.12.98
בתיק ה"פ 1453/97 שניתן על ידי כבוד
השופט ג' קלינג

תאריכי הישיבה: ט' בתמוז תש"ס (12.7.20001)
ח' בשבט תשס"א (1.2.2001)

בשם המערערת: עו"ד מיכל זילברשטיין

בשם המשיב: עו"ד יהודה ליבליין

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

החלטה

1. ביום 19.6.2001 ניתן על ידינו פסק דין, בו הוצהר כי הסוללות מדגמים BBH-1H ו- BBH-1S שיובאו לישראל על-ידי יורוקום תקשורת סלולרית בע"מ (להלן: "יורוקום") בשנים 1997-1994 יוצרו בפינלנד. ההצהרה האמורה כשלעצמה פוטרת את יורוקום מתשלום המכס בגין הסוללות. היינו תחת הרושם, כי הוסכם בין בעלי הדין לצמצם את הערעורים לשאלת ארץ המקור של הסוללות. במצב דברים זה סברנו, כי איננו נדרשים לדון בטענות אחרות של בעלי הדין המועלות בערעורים.

2. לאחר מתן פסק הדין ובטרם קמנו מכסאנו הוגשה מטעם מדינת ישראל - אגף המכס והמע"מ (להלן: "המדינה") בקשה לתיקון פסק הדין, מן הטעם שפסק הדין אינו מכריע בשאלת חיובה של יורוקום במס קניה בקשר לסוללות המיובאות. לדבריה, שאלה זו אינה נפתרת על-ידי ההצהרה בדבר ארץ המוצא של הסוללות, אלא היא מחייבת הכרעה בסוגייה של סיווג הסוללות על פי צו תעריף המכס והפטורים ומס קניה על טובין, התקף בשנת היבוא הרלוונטית. הדבר נובע מכך שמס הקניה מוטל גם על טובין פטורים ממכס, כאשר גובה מס הקניה משתנה בהתאם לסיווג הטובין על פי הצו. לאחר עיון חוזר בחומר המצוי בתיק התברר לנו כי לא הייתה הסכמה דיונית בין בעלי הדין להסתפק בהכרעה בדבר ארץ המקור של הסוללות. לכן, הגענו למסקנה כי הבקשה של המדינה, בדין יסודה. על כן אנו מחליטים לתקן את פסק הדין מיום 19.6.2001 ולהשלימו בכל הטעון השלמה בשאלת סיווג הסוללות לצורך מס קניה. אי לכך, יתוקן פסק הדין מיום 19.6.2001 על-ידי מחיקת פסקה מס' 10 והפסקה האחרונה לחוות דעתו של השופט י' אנגלרד.

ניתנה היום, כ"ח בתמוז תשס"א (19.7.2001).

פ ט
_________________
העתק מתאים למקור 99006550.Q06 /שב
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה טרם פרסומו
בקובץ פסקי הדין של בית המשפט העליון בישראל.

שמריהו כהן - מזכיר ראשי

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444


מעורבים
תובע: יורוקום תקשורת סלולרית בע"מ
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: