ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אל-על נתיבי אויר לישראל בעמ נגד יחיעם :

אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ
המערערת
-

ניצן יחיעם
המשיבה
לפני: הנשיא יגאל פליטמן, סגנית הנשיא ורדה וירט-ליבנה, השופטת לאה גליקסמן
נציגת ציבור (עובדים) גב' ענת מאור, נציג ציבור (מעסיקים) מר מיכה ינון

בשם המערערת – עו"ד אפרת בירן, עו"ד אור איבשיץ
בשם המשיבה – עו"ד רם א. גמליאל, עו"ד אסף סלע

פסק דין

1. במהלך הדיון בערעור ובעקבות המלצת בית הדין הגיעו הצדדים להסדר הבא:

"1. בנסיבות המקרה על פני הדברים, לא היה מקום לחייב את המערערת בתשלום פיצוי למשיבה משום שפיטוריה לא היו בשל שירות המילואים העתידי.
2. לאור זאת הגיעו הצדדים להסכמה לפיה פסק דינו של בית הדין קמא יבוטל וכיון שהמשיבה קיבלה את מלוא סכום הפיצוי והוצאות המשפט על פי פסק דינו של בית הדין קמא אזי לפנים משורת הדין היא תחזיר, מתוך הסך שהתקבל על ידה סך של 5,000 ₪ בלבד.
3. הסך של 5,000 ₪ יוחזר על ידה בחמישה תשלומים חודשיים, רצופים ושווים בסך 1,000 ₪ כל תשלום, החל מ-01.03.16 ובראשון לכל חודש אחריו.
4. חמש המחאות על הסכומים הנ"ל שמועד פרעונן כאמור לעיל תועברנה לב"כ אל על תוך 14 ימים מהיום.
5. כל צד יישא בהוצאותיו בערעור זה".

2. ניתן בזאת תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים להצעת בית הדין ולפיכך פסק דינו של בית הדין קמא בטל בזאת.

3. על המשיבה לפעול על פי פסק דין זה.

4. כל צד יישא בהוצאותיו בערעור זה.

ניתן היום, ל' שבט תשע"ו ( 09 פברואר 2016), בנוכחות הצדדים.

יגאל פליטמן,
נשיא, אב"ד

ורדה וירט-ליבנה,
סגנית נשיא

לאה גליקסמן,
שופטת

גב' ענת מאור,
נציגת ציבור (עובדים)

מר מיכה ינון,
נציג ציבור (מעסיקים)


מעורבים
תובע: אל-על נתיבי אויר לישראל בעמ
נתבע: יחיעם
שופט :
עורכי דין: