ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רוש נגד נתיב 2 בע"מ :

09 פברואר 2016
אריק מימון רוש
המערער והמשיב שכנגד
-

נתיב 2 בע"מ
המשיבה והמערערת שכנגד
לפני: הנשיא יגאל פליטמן, סגנית הנשיא ורדה וירט-ליבנה, השופטת לאה גליקסמן
נציגת ציבור (עובדים) גב' ענת מאור, נציג ציבור (מעסיקים) מר מיכה ינון
בשם המערער עו"ד עמליה שרייר
בשם המשיבה עו"ד אילן וינדר ועו"ד יעל גלוזמן

פסק דין

1. במהלך הדיון בערעור הגיעו הצדדים בעקבות המלצת בית הדין והערותיו להסדר הבא:

"בשלב זה של הדיון בערעור, מוצע לצדדים להגיע להסדר הבא:

  1. בנסיבות המקרה הקונקרטיות תוצאת פסק דינו של בית הדין קמא תישאר בעינה, ואשר שולם למערער לא יושב.
  2. מעבר לזאת, בהיבט העקרוני, מוצא בית הדין מקום להדגיש כי לא ייתכן שהרשעה בעבירה פלילית בעבר תמנע בכל מקרה העסקתו של האדם בעל העבר הפלילי או תצדיק פיטוריו. אי קבלה לעבודה בגין עבר פלילי ראוי שתישקל בכל מקרה על פי נסיבותיה ועל פי הרלוונטיות לעברו הפלילי של מבקש העבודה למקום העבודה והתפקיד.
  3. ברור כי אין לחרוג מהוראות חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים לעניין קבלת מידע לגבי עברו הפלילי של אדם."

2. ניתן בזאת תוקף של פסק דין להסדר המפורט לעיל שהצדדים הביעו הסכמתם אליו.

3. כל צד ישא בהוצאותיו בערעור זה.

ניתן היום, ל' שבט תשע"ו ( 09 פברואר 2016), בנוכחות הצדדים.

יגאל פליטמן,
נשיא, אב"ד

ורדה וירט-ליבנה,
סגנית נשיא

לאה גליקסמן,
שופטת

גב' ענת מאור,
נציגת ציבור (עובדים)

מר מיכה ינון,
נציג ציבור (מעסיקים)


מעורבים
תובע: רוש
נתבע: נתיב 2 בע"מ
שופט :
עורכי דין: