ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חשב גרניט ייזום ויישום פרויקטים בע"מ נגד שלמה כתבי :

החלטה בתיק דנ"א 8290/15

לפני: כבוד הרשם גלעד לובינסקי

המבקשת:
חשב גרניט ייזום ויישום פרויקטים בע"מ

נ ג ד

המשיבים:
1. שלמה כתבי

2. פז חברת נפט בע"מ

3. יעל כתבי

בקשה לפטור מעירבון

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

לפניי בקשה לפטור מהפקדת עירבון בהליך שבכותרת, שעניינו בקשה לדיון נוסף על פסק דין של בית משפט זה מיום 19.11.2015 בע"א 5978/14. המשיבים 1 ו-3 מתנגדים לבקשה.

טענתה העיקרית של המבקשת נסובה על כך שסכום העירבון אותו קבעתי - 55,000 ₪ - גבוה במידה ניכרת מן הסכום הראוי בנסיבות העניין וזאת בשים לב, בין היתר, לכך שלמשיבה 2 אין עניין בהליך ולכך שרוחב היריעה של הבקשה לדיון נוסף צר מזה של הערעור בגדרו ניתן פסק הדין.

אין בידי לקבל טענה זו. כידוע, גובה העירבון נקבע בראש ובראשונה לפי אומדן ההוצאות הצפויות אם יידחה ההליך. אומדן זה מבוסס על מגוון שיקולים, ובהם אלה אשר נזכרו על ידי המבקשת. בענייננו סבורני כי יש ליתן משקל ממשי לסכום ההוצאות הגבוה אשר נפסק בגדר פסק הדין: 50,000 ₪. כך, שכן סכום זה מהווה אינדיקציה לסכום ההוצאות אשר עשוי להיפסק בהליך הדיון הנוסף. ודוק: סכום זה נפסק לטובת המשיבים 1 ו-3 בלבד, וממילא טענת המבקשת לפיה המשיבה 2 נעדרת עניין בהליך אינה רלוונטית בהיבט זה. זאת ועוד, גם אם היקפו של ההליך אכן צר מהיקף הערעור, אין משמעות הדבר כי לא ייפסקו בגדרו הוצאות ממשיות, ולעניין זה אין לשכוח כי עסקינן בבקשה לדיון נוסף, על כל המשתמע מכך.

אף לא ראיתי ליתן פטור מלא או חלקי מהפקדת עירבון מחמת היעדר יכולת כלכלית. כך, שכן טענת המבקשת לעניין מצבה הכלכלי הועלתה באופן לקוני ובחצי פה, מבלי שהונחה תשתית עובדתית וראייתית כלשהי. לא למותר לציין, כי בגדר הערעור הפקידה המבקשת עירבון בסכום מצטבר של 60,000 ₪, היינו סכום העולה על העירבון שנקבע בהליך דנן, ובכך יש כדי להוות אינדיקציה ממשית ליכולתה להפקיד את העירבון גם הפעם (וראו החלטתי מיום 28.12.2014 בגדרה הוריתי על הגדלת העירבון בהליך הערעור). אוסיף, למעלה מן הצורך, כי גם התנאי הנוסף והמצטבר לקבלת פטור - היותו של ההליך בעל סיכויים ממשיים - אינו מתקיים בענייננו. זאת בשים לב למיעוט המקרים בהם נעתר בית משפט זה לבקשות לדיון נוסף, ולכך שבית המשפט דחה את הערעור תוך עשיית שימוש בתקנה 460(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (דנ"א 2752/15 מולדר בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה - פרדס חנה כרכור (29.6.2015), והאסמכתאות הנזכרות שם). לא נעלמה מעיניי טענת המבקשת לפיה המשיבים חייבים לה סכומי כסף גבוהים ורצונה המשתמע ליתן הודעת קיזוז חלף הפקדת עירבון (סעיפים 38-45 לתצהיר המבקשת והכותרת לסעיפים אלה). ואולם, משלא הורם הנטל להוכחת חוב חלוט וודאי, או למצער כזה שאינו שנוי במחלוקת, אין מקום לאפשר זאת.

על רקע כלל האמור לעיל דוחה אני את הבקשה. העירבון יופקד תוך 14 ימים מיום המצאת החלטה זו, שאם לא כן יירשם ההליך לדחייה ללא צורך בהודעה נוספת.

ניתנה היום, ‏א' באדר א התשע"ו (‏10.2.2016).

גלעד לובינסקי, שופט

ר ש ם


מעורבים
תובע: חשב גרניט ייזום ויישום פרויקטים בע"מ
נתבע: שלמה כתבי
שופט :
עורכי דין: