ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אלי חוף נגד משטרת ישראל ומשרד הבטחון :

בפני: כבוד השופטת ד' ביניש

המבקש: אלי חוף

נגד

המשיבה: משטרת ישראל ומשרד הבטחון

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט
המחוזי בתל-אביב-יפו מיום 30.4.01
בב"ש 90738/01 שניתנה על ידי כבוד
השופט א' טל

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

ההסכם אליו הגיעו בא-כוח המדינה ובאי-כוח העורר מצורף להחלטה זו והוא חלק ממנה המסומן באות א'.

בהתאם לאמור בהסכם תתבטל החלטתו של בית המשפט המחוזי מיום 30.4.2001 בתיק ב"ש 090738/01 בתום ביצוע הזרמת הסכום של 185,000 ₪ לחשבון שייפתח על פי ההסכם.

ניתנה היום, ד' באב תשס"א (24.7.2001).

ת
_________________
העתק מתאים למקור 01054130.N03
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה טרם פרסומו
בקובץ פסקי הדין של בית המשפט העליון בישראל.
חכ/
שמריהו כהן - מזכיר ראשי

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444

הסכם

1. אין באמור להלן משום הודאה כלשהי בטענה כלשהי של מי מהצדדים.

2. לאור טענת התביעה במהלך הדיון, לפיה סכום הכסף שנכנס במישרין לחשבון הבנק הנדון ושנעברה בו לכאורה עבירה, עומד על סך של 185,000 ₪ (כאמור בנספח א' המצ"ב), מסכים ב"כ העורר כי סכום זה יוקפא בדרך של פתיחת חשבון בנק חדש, בבנק אוצר החייל, סניף 378, אליו יוזרם סכום זה. חשבון שלא תבוצע בו, בכפוף לכל החלטה אחרת של בימ"ש מוסמך, כל דיספוזיציה, עד תום ההליכים, והכסף ישמר בחשבון בדרך ראויה ומקובלת.

בתום ביצוע הזרמת הסכום האמור לחשבון החדש, יפקעו מאליהם הצווים שניתנו במסגרת תיק זה ביחס לחשבון מס' 59270 של העורר בסניף 378 של בנק אוצר החייל.

3. מאחר והסכום האמור טרם נבחן על ידי העורר וב"כ, שמורה זכותו לשוב ולפנות בעניין זה לביהמ"ש של הדרגה הראשונה ולפרוש טענותיו, ככל שיהיו כאלה.

---------------------- ---------------------
עו"ד אריה פטר עו"ד ירון פירדי
(-) (-)


מעורבים
תובע: אלי חוף
נתבע: משטרת ישראל ומשרד הבטחון
שופט :
עורכי דין: