ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בן שמן מושב עובדים להתיישבות נגד יוחנן וגנר :

בפני: כבוד המשנה לנשיא ש' לוין
כבוד השופטת ד' ביניש
כבוד השופטת מ' נאור

המערער: בן שמן מושב עובדים להתיישבות
חקלאית שיתופית בע"מ

נגד

המשיבים: 1. יוחנן וגנר
2. סופי וגנר

הסכם פשרה ובקשה בהסכמה
למתן תוקף של פסק דין

בשם המערער: עו"ד גדעון טולידאנו

בשם המשיבים: עו"ד צבי בר-נתן

הודעה על הסכם פשרה ובקשה בהסכמה
למתן תוקף של פסק דין

1. הצדדים מתכבדים להודיע לבית המשפט כי הגיעו להסדר פשרה הפותר את כל המחלוקות ביניהם ומייתר את הצורך בדיון בתיק זה.

2. מבלי להכיר בחבות כלשהי של מי מהצדדים, ומבלי שכל צד מכיר בטענות הצד השני, מוסכם כי הערעור בתיק זה יימחק ופסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב ב-ה.פ. 814/96 יעמוד בעינו.

3. בגין הוצאותיו המשפטיות של המערער בכל ההליכים הקשורים בתיק זה בכל הערכאות, לרבות תיקים אחרים שהתנהלו בין הצדדים בקשר לעובדות נשוא תיק זה, ישלמו המשיבים למערער, בתוך 14 ימים ממועד מתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה, סך בשקלים חדשים השווה ל30,000-$ ארה"ב לפי השער היציג של השקל במועד התשלום בפועל.
4. בית המשפט הנכבד מתבקש להורות למזכירות בית המשפט להשיב למערער את העירבון שהופקד בתיק זה.

5. המערער והמשיבים מצהירים ומתחייבים זה כלפי זה כי עם ביצוע האמור לעיל לא תהיה לכל אחד מהם כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הצד השני בכל הנוגע להליכים בתיק זה ו/או לכל עניין הקשור במישרין או בעקיפין לעובדות המפרטות בכתב התביעה ב-ה.פ. 814/96 ובכל הליך נוסף בין הצדדים בעניין נשוא התביעה ו/או לכל עניין הקשור במישרין או בעקיפין להרחבת המושב בן שמן.

6. הצדדים מבקשים כי בית המשפט ייתן להסכמה שבין הצדדים תוקף של פסק דין.

(-) יוחנן וגנר (-) סופי וגנר (-) איילין וגנר

(-) בן שמן מושב עובדים
להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ

(-) גדעון (דוני) טולידאנו, עו"ד (-) צבי בר-נתן, עו"ד
ב"כ המערער ב"כ המשיבים

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

פסק-דין

אנו מאשרים את ההסכם ונותנים לו תוקף של פסק דין.

ניתן היום, ה' אב תשס"א (25.7.2001).

המשנה לנשי פ ט ת

העתק מתאים למקור 98068110.B05
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה טרם פרסומו
בקובץ פסקי הדין של בית המשפט העליון בישראל.
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444


מעורבים
תובע: בן שמן מושב עובדים להתיישבות
נתבע: יוחנן וגנר
שופט :
עורכי דין: