ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד עופר שושן :

בפני: כבוד השופטת ד' ביניש

המבקשת: מדינת ישראל

נגד

המשיבים: 1. עופר שושן
2. שלמה סוסן

בקשה עשירית להארכת מעצר מעבר לתשעה
חודשים לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין
הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים),
התשנ"ו1996-

בשם המבקשת: עו"ד אורי כרמל

בשם המשיבים: עו"ד יורם חכם

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

לפניי בקשה להארכת מעצר עשירית לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו1996-.

המשיבים הועמדו לדין, יחד עם שמונה נאשמים נוספים, בבית המשפט המחוזי בנצרת. כתב האישום המתוקן מייחס להם עבירות של סחר בסם מסוכן - לפי סעיפים 13 + 19א לפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש), התשל"ג1973-; עבירה של החזקת סם מסוכן שלא לשימוש עצמי בלבד - לפי סעיף 7(א)(ג) לפקודת הסמים המסוכנים; ועבירה של קשירת קשר לביצוע פשע - לפי סעיף 499(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז1977-.

כתב האישום מגולל מסכת ארוכה וחובקת עולם של סחר בסמים. על פי הנטען, המשיבים ושאר הנאשמים קשרו קשר להברחת סמים באמצעות מכונות מיוחדות שבנו לשם כך, מארצות בדרום אמריקה ומשם להולנד לשם הפצת הסם. המשיבים היו אחראים, במסגרת חלוקת התפקידים בין הנאשמים, להפצת הסם בהולנד. בסך הכל סחרו המשיבים בכחצי טון קוקאין וגרפו סכומי כסף גבוהים מאוד.

במקביל להגשת כתב האישום נעצרו המשיבים עד לתום ההליכים.

משפטם של המשיבים היה מסובך ומורכב. חומר הראיות בעניינם כלל אלפי מסמכים, ומספר ניכר של עדי תביעה, מן הארץ ומחו"ל. אין תימה איפוא, שמשפטם, יוצא הדופן בהיקפו, התארך. משפטם של המשיבים התארך אמנם מאוד, אך בהתחשב במורכבות המיוחדת של התיק, אין לומר שהתנהל באופן לא ראוי.
יצוין כי במהלך המשפט הודו שמונת הנאשמים האחרים בתיק בעבירות שיוחסו להם, חלקם במסגרת הסדרי טיעון וחלקם במסגרת הודאה בכתב אישום מתוקן וטיעון פתוח לעניין העונש.

כבר בעת הארכת המעצר השביעית, ביום 27.11.00, הורשעו המשיבים על פי הודאתם. מאז, ניתנו בבית משפט זה שתי הארכות מעצר נוספות, ששתיהן היו בהסכמת הצדדים. לפניי, כאמור, בקשה להארכת מעצר עשירית.

מאז הרשעתם, מתמקד הדיון בעניינם של המשיבים בשאלת חילוט הרכוש. ביום 11.6.01 סיימה התביעה להעיד את עדיה לעניין החילוט. עתה מבקש בא-כוחם של המשיבים כי תישקל אפשרות שחרורם לחלופת מעצר. לדבריו, המשיבים שוהים בתנאי מעצר למעלה משלוש שנים. עיון בעונשים שנגזרו על חלק מן הנאשמים האחרים בעניין מלמד לטענתו שהמשיבים צפויים לעונש מאסר לתקופה שלא תעלה על חמש שנות מאסר. במצב דברים זה עשויים הם לטענתו, להשתחרר מיד עם מתן גזר דינם. עוד טען הסניגור כי ראוי לבחון שנית את דרגת מסוכנותם של המשיבים. לטענתו, העבירות בוצעו לפני זמן. מאז ביצוע העבירות (בשנת 1995) ועד לשנת 1998, בה נעצרו, הם ניהלו אורח חיים נורמטיבי. כמו כן טען הוא כי שאר הנאשמים נעצרו עשרה ימים לפני המשיבים, ועובדה היא שהמשיבים לא ניסו לברוח מן הארץ. בשל כל אלו, ולאור העובדה שלא ידוע מתי יינתן גזר הדין בעניינם, התנגד בא-כוחם להארכת המעצר.

מנגד טען בא-כוחה של המבקשת עו"ד כרמל, כי יש להניח שהמשיבים יקבלו עונשים כבדים יותר מאלה שהציג הסניגור, בשל מידת מעורבותם בפרשה. עונשים כבדים אף נגזרו על המעורבים העיקריים בפרשה. לפיכך, טוען בא-כוח המבקשת, כי אין להניח שהמשיבים ישתחררו ממאסרם עם מתן גזר הדין. עוד ציין בא-כוחה של המבקשת כי המשיבים הורשעו על פי הודאתם ועל כן אין חשש של הפיכת פסק הדין המרשיע בהליך של ערעור. כמו כן חזר הוא על טענת המסוכנות של המשיבים ועל חומרתה של הפרשה כולה.

שקלתי את טענות הצדדים והגעתי לכלל מסקנה כי יש לקבל את בקשת המדינה. אמנם, לא בכל יום מתבקש בית המשפט להארכת מעצר עשירית ואכן, מדובר בתקופת מעצר ממושכת ביותר. המחוקק קבע כלל לפיו נאשם העומד לדין, והוא נתון במעצר, ישוחרר ממעצרו כעבור תשעה חודשים. אולם, גם לכלל זה יש חריגים וניתנה לבית המשפט העליון סמכות שבשיקול דעת לצוות על הארכת המעצר. דומה שבעניין זה לא היה מנוס מהארכות מעצר רבות ואין חולק על כך שמשפטם של המשיבים מיוחד במינו ונפרשה בו יריעה רחבה מאוד של עדויות מן הארץ ומהעולם. ואכן, שני הצדדים הצהירו בפניי כי המשפט בכללו התנהל בקצב סביר.

בהתחשב בהרשעתם של המשיבים ובשלב אליו הגיע המשפט כיום אינני רואה הצדקה לאפשר למשיבים להשתחרר בתנאים של חלופת מעצר. מדובר בעבריינים מסוכנים הצפויים עתה לתקופות מאסר ממושכות. מה עוד שיש להניח שסמוך לאחר הגשת סיכומי הצדדים לעניין החילוט, במהלך חודש ספטמבר, יינתן גזר הדין.

לפיכך, אני מורה על הארכת מעצרם של המשיבים ב - 90 ימים נוספים, החל מיום 27.7.01 או עד למתן גזר הדין בעניינם, הכל לפי המוקדם.

ניתנה היום, ה' אב תשס"א (25.7.2001).

ת

העתק מתאים למקור 01054630.N02
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה טרם פרסומו
בקובץ פסקי הדין של בית המשפט העליון בישראל.

שמריהו כהן - מזכיר ראשי

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: עופר שושן
שופט :
עורכי דין: