ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משה מזור נגד מדינת ישראל :

בפני: כבוד השופט מ' חשין

העותר: משה מזור

נגד

המשיבה: מדינת ישראל

בבית המשפט העליון

החלטה

ערעור על החלטת כבוד רשם בית-המשפט העליון ולפיה סירב כבוד הרשם להאריך מועד להגשת בקשה לעריכתו של דיון נוסף. המבקש מבקש כי ייערך דיון נוסף בפסק-דינו של בית-המשפט העליון בתיק בג"ץ 8391/00 ורע"א 1572/01, אך מכיוון שלא הגיש את עתירתו במועד הקבוע בדין ביקש מכבוד הרשם כי יאריך את המועד להגשת בקשה לדיון נוסף. משסירב הרשם לבקשה, כאמור, הגיש המבקש את הערעור שלפניי.

בקשתו של המבקש כתובה בלשון קשה ביותר, ובין השאר מבקש הוא לפסול שופטים רבים מדון בבקשה. אפשר ראוי היה לדחות את הערעור אך משום לשונו הקשה של המבקש, אך לא אעשה כן.

לגופם של דברים לא מצאתי עילה להתערב בהחלטתו של כבוד הרשם, ומן הטעמים המנויים באותה החלטה. המבקש איחר מן המועד להגיש בקשה לעריכתו של דיון נוסף, ואין לי אלא לאמץ את טעמו של כבוד הרשם להחלטתו כי לא עלה בידי המבקש להצביע על טעם מיוחד להאריך את המועד כבקשתו.

אין ספק שהמבקש נושא בסבל רב, אולם אין בסבל זה, הוא כשלעצמו, כדי להצדיק הארכת המועד להגשת עתירה לדיון נוסף, כבקשתו.

אין לי אלא לחזור על דבריו של בית-המשפט בפסק-דינו שבתיק בג"ץ 8391/00: אם יש בידי העותר עילה המקימה זכות לקבלת סעד הצהרתי בדבר זכותו להחזיק בנכס המקרקעין או לקבלת סעד של סילוק ידי המשיבים מאותו הנכס - ועל כך איננו מביעים כל דיעה - בידו להגיש את תביעתו לבית-המשפט המוסמך.

הערעור נדחה.

היום, י"ד באלול התשס"א, (2.9.2001).

_________________
העתק מתאים למקור 01064690.G02
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה טרם פרסומו
בקובץ פסקי הדין של בית המשפט העליון בישראל.

שמריהו כהן - מזכיר ראשי

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444


מעורבים
תובע: משה מזור
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: