ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שלמה קול נגד הוט מערכות תקשורת בכבלים בע"מ :

החלטה בתיק רע"א 6732/15

לפני: כבוד השופט מ' מזוז

המבקש:
שלמה קול

נ ג ד

המשיב:
הוט מערכות תקשורת בכבלים בע"מ

בקשת רשות ערעור על פסק הדין של בית המשפט המחוזי בתל אביב מיום 19.07.2015 בע"א 45091-10-13 (כבוד השופטות ו' מרוז, מ' נד"ב וב' טולקובסקי)

בשם המבקש: עו"ד אמיתי שפירא

בבית המשפט העליון

החלטה

1. בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד (כבוד ס. הנשיא ו' מרוז, כבוד השופטות מ' נד"ב וב' טולקובסקי) מיום 19.7.2015, במסגרתו נדחה ערעורו של המבקש על פסק דינו של בית משפט השלום בפתח-תקווה (כבוד השופט נ' שטרנליכט).

2. המבקש הגיש כתב תביעה לבית משפט השלום בפתח-תקוה נגד המשיבה (להלן: הוט). במסגרת כתב התביעה נטען כי לאחר מהלך של מיזוג חברות נכנסה הוט בנעליה של חברת תבל תשדורת בינלאומית לישראל בע"מ (להלן: תבל), איתה התקשר המבקש לאספקת שירותי טלוויזיה בכבלים בשנת 1992. לטענת המבקש, חיובה של הוט כי המבקש ישלם עבור השירותים אותם היא מספקת באמצעות כרטיס אשראי או הוראת קבע מהווה הפרת חוזה, שכן החוזה שנחתם בינו לבין תבל לא כלל תניה כזו. לחלופין, נטען כי ככל שקיימת תניה בחוזה בנוגע לאמצעי התשלום הרי שמדובר בתניה מקפחת בחוזה אחיד, שכן היא מקפחת את מי שאינו בעל חשבון בנק ופוגעת ביכולתו של הצרכן להתנגד לחיוב יתר על ידי המשיבה. כן נטען כי אותה התניה מהווה ניצול לרעה של כוח מונופולסטי. בהמשך לכך, נטען כי ניתוקו משירותיVOD שמספקת הוט נוכח סירובו לשלם באמצעות כרטיס אשראי או הוראת קבע מהווה הפרת חוזה, כמו גם ביטול ערוץ ה-CNN ללא הודעה מוקדמת ומבלי שעודכן והופחת תעריף החיוב. לבסוף, נטען כי יש לפצותו בגין לשון הרע שנקטה הוט כנגדו שעה שטענה בכתב כי יש למבקש "פיגורים רבים בתשלום".

1. ביום 2.7.2013 דחה בית משפט השלום את תביעתו של המבקש. בית המשפט קבע כי המבקש לא הוכיח את שלל טענותיו. ראשית, נקבע כי המבקש לא הציג את החוזה המקורי בינו לבין תבל ואף לא את החוזה בינו לבין הוט ולפיכך לא עמד בנטל להוכיח את טענותיו כלפי הוט לעניין הסדר התשלומים או לעניין הקטנת סל הערוצים. שנית, נקבע כי טענת המבקש לקיומו של תנאי מקפח בחוזה אחיד כבר נדונה בפני בית הדין לחוזים אחידים (בו"ע 2021/01 מתב מערכות תקשורת בכבלים בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה) ונדחתה. לפיכך, נקבע כי המבקש מושתק מכוח השתק פלוגתא מלשוב ולהעלות את הטענות בשנית. שלישית, נקבע כי ניתוק שירותי ה-VOD והסרת ערוץ ה-CNN לא נעשו בניגוד להתחייבות של הוט או של תבל כלפי המבקש. לבסוף, נקבע כי אמירותיה של הוט לפיהן המבקש פיגר בתשלומים אינן מהוות לשון הרע. על פסק דין זה ערער המבקש לבית המשפט המחוזי.

2. ביום 19.7.2015 דחה בית המשפט המחוזי את ערעורו של המבקש תוך שאימץ את מכלול הממצאים העובדתיים והמשפטיים שנקבעו בפסק דינו של בית משפט השלום מכוח תקנה 460(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. בית המשפט הוסיף כי החלטת בית הדין לחוזים אחידים כי אין קיפוח בקביעת תשלום בדרך של חיוב כרטיס אשראי או בדרך של הוראת קבע אושרה בהחלטת בית משפט זה. כמו כן, צוין כי בקשת המבקש לדיון נוסף על החלטת בית המשפט העליון נדחתה. לבסוף, נקבע כי הואיל וברירת התשלום שקבעה המשיבה איננה מהווה תנאי מקפח יש לדחות את טענת המבקש לפיה ברירת התשלום מהווה ניצול לרעה של מונופול בניגוד לסעיף 29א' לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 (להלן: חוק ההגבלים העסקיים).

3. בבקשתו חוזר המבקש על טענותיו בכתב התביעה. באשר להגבלת אמצעי התשלום נטען כי המדובר בתנאי מקפח וניצול לרעה של הוט את מעמדה כמונופול, וזאת בניגוד לסעיף 29א' לחוק ההגבלים העסקיים. כן נטען כי אין לקשור בין שתי הטענות, וכי גם אם יימצא שהתנאי איננו מקפח לא ניתן לקבוע כי מסיבה זו הוא גם איננו מהווה ניצול לרעה של מעמד מונופולסיטי. באשר לקביעת בית משפט השלום לפיה המבקש מושתק בהשתק פלוגתא מלטעון טענה זו, טוען המבקש כי מועד תחולת השתק הפלוגתא הוא מועד הגשת כתב התביעה, ובמועד זה טרם ניתנה החלטתו של בית הדין בענין. כן נטען כי פסק דינו של בית משפט זה אשר אישר את החלטת בית הדין לחוזים אחידים ניתן ללא כל הנמקה מהותית. לבסוף, נטען כי ההליך דנן הוא בעל השלכות ציבוריות משמעותיות.

4. כידוע, רשות ערעור ב"גלגול שלישי" תינתן כאשר מתעוררת שאלה בעלת חשיבות כללית החורגת מעניינם של הצדדים להליך (ר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פ"ד לו(3) 123 (1982)). טענותיו של המבקש נדונו במספר ערכאות, כמפורט לעיל, ולא מצאתי כי טענות אלו מעוררות שאלה החורגת מעניינם הפרטני של הצדדים והראויה לדיון נוסף בבית משפט זה. כאמור, הטענה בדבר הגבלת אמצעי התשלום נדונה ונדחתה בהחלטת בית הדין לחוזים אחידים ובהחלטתו של בית משפט זה במסגרת ע"א 1337/12 כהן נ' מתב מערכות תקשורת בכבלים בע"מ (2.7.2013) ואף נדחתה בקשה לקיים דיון נוסף בענין בדנ"א 8662/13 כהן נ' מתב - מערכות תקשורת בכבלים בע"מ (27.1.2014). בנסיבות אלה אין כל הצדקה לבחינה נוספת של הנושא.

5. אשר על כן, הבקשה נדחית.

ניתנה היום, ‏כ"ה בטבת התשע"ו (‏6.1.2016).


מעורבים
תובע: שלמה קול
נתבע: הוט מערכות תקשורת בכבלים בע"מ
שופט :
עורכי דין: