ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד אמרה ברהנו למה :

לפני כבוד השופטת דנה מרשק מרום

המאשימה
מדינת ישראל
נגד
הנאשם
אמרה ברהנו למה


נוכחים:

ב"כ המאשימה עו"ד שרון משעל ועו"ד אביטל פינק
ב"כ הנאשם עו"ד ליה פלוס
הנאשם הובא

בית המשפט מסביר שאינו כבול להסדרי טיעון.

פרוטוקול

ב"כ הצדדים:
במסגרת ההסכמה בינינו ולאחר שהגענו להסדר בעניינו של הנאשם, כאשר עניינו של נאשם 1 קבוע לשמיעת פרשת הגנה בפני ההרכב, נבקש ממותב זה לסיים את התיק היום. כתב האישום המתוקן שגובש גם בסיוע גישור שיפוטי כולל עבירות הנתונות בסמכות של דן יחיד.

בית המשפט מסביר שאינו כבול להסדרי טיעון.

ב"כ הנאשם:
אני מאשרת את דברי חברתי, בפתח הדיון הראיתי למרשי את כתב האישום המתוקן, הסברתי למרשי שבית המשפט לא כבול להסדר בין הצדדים, הוא מודה באמור בו ומבקש להודות בפני בית המשפט.

הנאשם:
אני מבין את ההסבר, זה נכון מה שעורכת הדין שלי אמרה. זה נכון מה שכתוב בכתב האישום המתוקן.


החלטה והכרעת דין

1. מתירה לנאשם לחזור בו מכפירתו.

2. כתב האישום המתוקן מתקבל ומסומן במ/1.

3. על יסוד הודאת הנאשם מרשיעה אותו בביצוע עבירות של מתן אמצעי לביצוע פשע לפי סעיף 498(א) לחוק העונשין וסיוע לאחר מעשה פשע לפי סעיף 261 (1) לחוק העונשין.

ניתנה והודעה היום י"ח טבת תשע"ו, 30/12/2015 במעמד הנוכחים.

דנה מרשק מרום , שופטת

ב"כ המאשימה:
מלכתחילה הואשם הנאשם ברצח בצוותא יחד עם מי שמואשם בכתב האישום המקורי בירי עצמו במנוח ובפציעה של אדם נוסף, היו בתיק מספר הליכי גישור לפני כבוד השופטת ברנט כאשר סברה שנוכח הקשיים הראיתיים שיש בתיק ניתן לתקן את כתב האישום באופן מהותי, באופן שבו הוא תוקן ולהסתפק במאסר של 5 שנים. לציין כי אותם קשיים ראיתיים כפי שעלו בגישור וכפי שעלו במהלך ניהול ההוכחות בתיק, הם אלו שהובילו בסופו של דבר לתיקון של כתב האישום כפי שהוגש היום לבית המשפט, נערך תיקון משמעותי, כיום למעשה הודה הנאשם בכתב שהוביל את היורה למקום ולאחר הירי, כאשר היורה נמלט לעבר הרכב ונכנס לרכב, למעשה מילט את היורה מזירת האירוע. בכתב האישום המתוקן מיוחסים לו סעיפים 3,6,7,8. בין הקשיים הראיתיים מצאנו שהיה ספק בדבר הידיעה של הנאשם כי מדובר בעבירה של רצח ובנטילת חיים ולכן עניינו תוקן בצורה כה משמעותית. נציין כי רק לפני יומיים נגזר דינו של מעורב אחר באירוע שהורשע בסיוע לרצח, נאשם שמצבו הראייתי היה שונה לחלוטין ל-10.5 שנות מאסר בפועל, מאסר על תנאי ופיצוי משמעותי. הנאשם בפנינו חלקו שונה גם מבחינה ראייתית וגם מבחינת חלקו והידיעה שלו מבחינת נטילת חייו של המנוח והחבלה. לציין כי העונש לו עותרת המאשימה הוא כמעט העונש המקסימלי, בנסיבות אלו אנו סבורים שיש בכך כדי להלום את העובדה שלמעשה מדובר בעבירות של מתן אמצעים וסיוע לאחר מעשה. מדובר בנאשם כבן 25, ללא עבר פלילי ובנסיבות אלו אנו סבורים שההסדר ראוי ונבקש לכבדו.

ב"כ הנאשם:
כפי שבית המשפט שמע מדבריה של חברתי, כתב האישום תוקן לקולא באופן דרמטי ומשמעותי כך ששונו בו עבירות בהן מואשם הנאשם. הנאשם חזר בו מכפירתו, הוא מודה בעבירות כפי שמיוחסות לו בכתב האישום, לוקח אחריות, מביע חרטה על ביצוען, מדובר בנאשם צעיר, ללא עבר פלילי אשר במסגרת ההליך הזה שנוהל במהלך השנתיים והחצי האחרונות הורשע בגין עבירה יחידה של החזקת רכוש, יש לו הרשעה חדשה לפני כחצי שנה, עבירה שבוצעה לפני המעצר כאן וקיבל מאסר על תנאי. יש לראות בנטילת האחריות והבעת החרטה נסיבה שיש לזקוף לזכותו של הנאשם. העובדה שהנאשם מודה היום עם תום פרשת התביעה איננה עובדה שהייתה תלויה אך ורק בו שכן כבר כשנה וחצי הייתה בכוונתו להישמע להמלצות המותב הדן בגישור כמו גם המלצותיי שלי אלא בשל נסיבות לוגיסיטיות הוא לא הודה בכתב האישום. אין לזקוף לחובתו את ההודיה בתום פרשת התביעה. אני סבורה שהענישה של 5 שנות מאסר עומדת במתחם הענישה לפי תיקון 113 ואפילו נמצאת ברף העליון כפי שטענה חברתי מבחינת המאסר בפועל של ממש. אבקש להתחשב בעובדה שמעבר לכך שהענישה עומדת במתחם, מדובר במאסר ראשון לאדם צעיר יחסית אשר חלקו במסגרת עובדות כתב האישום הינו נמוך ביותר ובהתאמה תוקן כתב האישום בעובדות ובהוראות החיקוק. מאסר הראשון מרביתו ריצה כעצור, מהווה נסיבה שיש לקחת בחשבון על רקע הקושי הרב שיש בריצוי מאסר בכלל ובמאסר ראשון בפרט. אבקש מבית המשפט לאזן בין האינטרס הציבורי והאינטרס הפרטי של הנאשם, חזקה על המאשימה שהיא שקלה את כלל השיקולים הרלוונטיים כאשר נקטה בעמדתה ל-5 שנות מאסר. אבקש מבית המשפט לכבד את ההסדר.

הנאשם:
אין לי מה להוסיף.

ב"כ המאשימה:
לבקשת חברתי אני מבהירה כי הנאשם לא ייקרא להעיד כעד תביעה והתביעה לא תעשה כל שימוש בהודאתו בהליך שמתנהל כנגד נאשם אחר.

גזר - דין

1. הנאשם הורשע על יסוד הודאתו בעובדות כתב אישום מתוקן , במסגרת הסדר טיעון שגובש בעיקר בסיוע הליך גישור שיפוטי, בביצוע עבירות של מתן אמצעי לביצוע פשע לפי סעיף 498(א) לחוק העונשין וסיוע לאחר מעשה פשע לפי סעיף 261 (1) לחוק העונשין.

2. עסקינן בעבירות שבוצעו במהלך חודש אפריל 2013 כאשר כתב האישום המקורי ייחס לנאשם ביצוע רצח בצוותא באמצעות ירי במנוח ופציעה של אדם נוסף. כאמור, התנהל גישור שיפוטי במהלכו התקבלה גישה בדבר קיומם של קשיים ראיתיים לרבות בדבר ידיעתו של הנאשם כי מדובר ברצח. כתב האישום המתוקן מפרט את חלקו של הנאשם בפרשה בכך שהוביל את היורה למקום ולאחר הירי מילט את היורה מזירת האירוע.

3. באות כוח הצדדים עותרות במשותף, במסגרת ההסדר, להשית על הנאשם עונש מאסר בפועל בן 5 שנים מיום מעצרו וכן מאסר על תנאי.

4. לאחר ששמעתי את טיעוני הצדדים ועיינתי בכתב האישום המתוקן שוכנעתי כי מדובר בהסדר סביר ובכוונתי לכבדו.

5. הנאשם היה מעורב באירוע שהסתיים במותו של המנוח, אך הוברר, כי העתירה המשותפת של ב"כ הצדדים עומדת בהלימה לגזר הדין שניתן בעניינו של מעורב אחר ומשקף כאמור את חלקו של הנאשם. מדובר כאמור בתיקון משמעותי שגובש לאחר שמיעת כל ראיות התביעה, אך כיום לוקח הנאשם אחריות על חלקו כאשר במהלך תקופה ארוכה שהה בתנאי מעצר.

6. אל מול כל אלו עומדת העובדה כי עסקינן בנאשם צעיר בן 25 ללא עבר פלילי ועל רקע כל האמור, מדובר בהסדר מושכל ומאוזן שאכבדו.

7. לאור כל האמור לעיל, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:
5 שנות מאסר לריצוי בפועל מיום מעצרו 17/04/13.
מאסר על תנאי של 8 חודשים למשך 3 שנים מיום שחרורו שלא יעבור עבירה בה הורשע.

הודעה זכות ערעור לבית המשפט העליון תוך 45 יום.

ניתן והודע היום י"ח טבת תשע"ו, 30/12/2015 במעמד הנוכחים.

דנה מרשק מרום , שופטת


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: אמרה ברהנו למה
שופט :
עורכי דין: