ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עיריית קרית אתא נגד טיט-קל איטום בע"מ :

בפני כבוד השופט עמית, ד"ר מרדכי ארגמן

המאשימה
עיריית קרית אתא

נגד

הנאשמים

  1. טיט-קל איטום בע"מ
  2. ציונה צור


נוכחים:

בא כוח מאשימה עו"ד גלית לוי-כורש

הנאשמים אין הופעה

פרוטוקול

ב"כ המאשימה:
כתב האישום הוא בגין עבירה בניגוד לסעיפים 4, 14 ו-15 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1968, ובניגוד לפריטים 10.7א' ו-10.7ב' לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) תשע"ג 2013.
הנאשמים קיבלו זימון כדין ולא הופיע ו לביהמ"ש היום. הודיע ו לביהמ"ש בכתב על כך ש הם מבקש ים להישפט בהעדר. על כן אבקש לשפוט את הנאשמ ים בהעדר.


החלטה

כמבוקש.

ניתנה והודעה היום י"ח טבת תשע"ו, 30/12/2015 במעמד הנוכחים.

מרדכי ארגמן , שופט עמית


הכרעת דין

1. העבירה המיוחסת לנאשמים הינה עבירה בניגוד לסעיפים 4, 14 ו-15 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1968, ובניגוד לפריטים 10.7א' ו-10.7ב' לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) תשע"ג 2013.

2. העבירה האמורה, נכללת בתקנה 2(7) לתקנות סדר הדין הפלילי (חיקוקים לעניין סעיפים 239 ו-240 לחוק), תשכ"ו – 1966.

3. הנאשמים זומנו כדין ולא הופיע ו לדיון, הגיש ו בקשה בכתב , סומנה נ/1 , לשפיטה בהעדר.

4. בהתאם לאמור בסעיף 240(א((2), לחוק סדר הדין הפלילי ולאור הודאת הנאשמים במסמך נ/1, הנני מרשיע את הנאשמים בעבירה המיוחסת להם.

ניתנה והודעה היום י"ח טבת תשע"ו, 30/12/2015 במעמד הנוכחים.

מרדכי ארגמן , שופט עמית

טיעונים לעונש:
טיעוני התובע:
קיים הסדר לפיו אבקש להטיל על הנאשמת 1 קנס 4,000 ₪ ב-5 תשלומים שווים.
ועל הנאשמת 2 קנס בסך 2,000 ₪ ב-5 תשלומים שווים.
כמו כן כל אחד מהנאשמות יחתמו על התחייבות בסך 6,000 ₪ למשך שנתיים.


גזר דין

לאור מהות העבירה, ובהתחשב בטיעוני הצדדים , הנני מקבל את ההסדר, לפיכך הנני דן את הנאשמ ים לעונשים הבאים:

אשר לנאשמת 1:

אני דן את הנאשמת לתשלום קנס בסך 4,000 ש" ח

הקנס ישולם ב -5 תשלומים של 800 ₪ בכל 10 לחודש החל מיום 10.2.16.

אשר לנאשמת 2:
אני דן את הנאשמת לתשלום קנס בסך 2,000 ש"ח

הקנס ישולם ב -5 תשלומים של 400 ₪ בכל 10 לחודש החל מיום 10.2.16.

הנאשמות רשאיות לערער על פסק הדין תוך 45 יום מקבלת פסק הדין.

ניתנה והודעה היום י"ח טבת תשע"ו, 30/12/2015 במעמד הנוכחים.

מרדכי ארגמן , שופט עמית

למזכירות: נא להמציא לנאשמות את פסק הדין ואת שוברי התשלום.


מעורבים
תובע: עיריית קרית אתא
נתבע: טיט-קל איטום בע"מ
שופט :
עורכי דין: