ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד נתנאל אלחנן מולקנדוב :

לפני כבוד ה שופטת שלהבת קמיר-וייס
המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשמים
נתנאל אלחנן מולקנדוב


נוכחים:
ב"כ המאשימה עו"ד נועם גמליאל ועו"ד איטח
בא כוח הנאשם עו"ד עמרני
הנאשם בעצמו

פרוטוקול

ב"כ המאשימה:
אבקש לתקן את כתב האישום באופן שבסעיף 1 במקום קומת קרקע ירשם קומה עליונה.


החלטה

כתב האישום תוקן על ידי בגופו.

ניתנה והודעה היום י"ט טבת תשע"ו, 31/12/2015 במעמד הנוכחים.

שלהבת קמיר-וייס , שופטת

ב"כ המאשימה:
הגענו להסדר לפיו הנאשם יודה ויורשע, יוטל עליו קנס בסך של 10,000 ₪ בעשרה תשלומים, התחייבות כפולה למשך שנתיים וכן צו הריסה והפסקת שימוש דחוי בעשרה חודשים, ורישום הצו בלשכת רישום המקרקעין. אמנם בכתב האישום לא מצויין, אציין כי מדובר בקומה העליונה.

ב"כ הנאשם:
כך הוסכם.
מדובר בבחור צעיר שהינו בן 23, בעת ביצוע העבירה היה בן 21 ולא הבין את המשמעות של המעשים.
הודה בהזדמנות הראשונה והביע חרטה, לקח אחריות, הוא הגיע להסדר ולכך גם חסך זמן שיפוטי יקר. אני מבקש לכבד את ההסדר.

כתב האישום הוקרא לנאשם, לאחר שהבינו אמר:
אני מודה בכתב האישום המתוקן. אני מאשר את ההסדר. אני מודע לכך שבית המשפט אינו כפוף להסדרי טיעון.

הסניגור:
כתב האישום מוכר לנאשם והוא מודה בו. אני מאשר את ההסדר. הנאשם מודע לכך שבית המשפט אינו כפוף להסדרי טיעון.


הכרעת דין
אני מרשיעה את הנאשם בעבירות המיוחסות לו בכתב האישום המתוקן.

ניתנה והודעה היום י"ט טבת תשע"ו, 31/12/2015 במעמד הנוכחים.

שלהבת קמיר-וייס , שופטת

הצדדים:
אנו מבקשים לאשר את הסדר הטיעון.


גזר דין

הנאשם הורשע בעבירה לפי סעיף 145 (א) לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה - 1965, יחד עם סעיפים 204 ו- 208 לחוק, כמפורט בכתב האישום המתוקן.

הנאשם הודה בהזדמנות הראשונה וחסך מזמנו של בית המשפט ושיקול זה הנני שוקלת לקולא. כמו כן, למדתי כי הנאשם החל בהליכים להסדרת ההיתר ואף ענין זה עומד לזכותו.

זאת ועוד, הנאשם פירט את נסיבותיו וכן את נסיבות הענין.

לאחר ששמעתי טיעוני הצדדים, ועל אף הדברים שאמר הנאשם, סבורה אני כי על בית המשפט להבהיר כי אין העבירה על חוק התכנון והבנייה מסוג העבירות ש"דשים אותם בעקב" ובית המשפט מתעלם, אלא על בית המשפט לגרום לכך שלא רק שהנאשם יבוא על עונשו בגין מעשיו, אלא יהא בכך אף משום מסר של ל"הזהיר הגדולים על הקטנים".

לאחר ששקלתי את הדברים ונסיבותיו של המקרה, הנני מאמצת את הסדר הטיעון וגוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:

קנס בסך 10,000 ש"ח או 60 ימי מאסר תמורתם. הקנס ישולם בעשרה תשלומים חודשיים שווים ורצופים החל מיום 1.2.16 ובכל 1 לחודש שלאחריו. על הנאשם לפנות למשרדי הועדה המקומית / לרשות המקומית לקבלת שוברים.
ניתן בזה צו הריסה לבנייה שנבנתה בלא היתר כאמור בכתב האישום המתוקן . צו ההריסה יבוצע עד ליום 30.10.16 אלא אם כן יהיה בידי הנאשם היתר בניה כדין.
ג. ב"כ המאשימה תדאג לרישום צו ההריסה בטאבו.
ד. הנאשם יחתום על כתב התחייבות להימנע מעבירה על חוק התכנון והבניה, סכום ההתחייבות 20,000 ₪ לתקופה של שנתיים מהיום. לא תיחתם ההתחייבות – יאסר הנאשם ל- 7 ימים.
ההתחייבות תחתם היום במזכירות בית המשפט.

זכות ערעור תוך 45 יום לבימ"ש מחוזי.

ניתנה והודעה היום י"ט טבת תשע"ו, 31/12/2015 במעמד הנוכחים.

שלהבת קמיר-וייס , שופטת


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: נתנאל אלחנן מולקנדוב
שופט :
עורכי דין: