ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד מוהנד מוראד :

כבוד השופט גיל קרזבום, סגן נשיא
המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשם
מוהנד מוראד


נוכחים:
ב"כ המאשימה: עו"ד אייל עמאר
ב"כ הנאשם: עו"ד נאדר כליף
הנאשם בעצמו

בית המשפט מודיע לצדדים כי איננו קשור להסדר הטיעון, וכי קיימת אפשרות שלא יגזור על הנאשם את העונש המוסכם.

פרוטוקול

ב"כ הנאשם:
מרשי מבקש לחזור בו מכפירתו בעובדות כתב האישום.


החלטה

הנני מאפשר לנאשם לחזור בו מכפירתו בעובדות כתב האישום.

גיל קרזבום , סגן נשיא

הצדדים מודיעים לבית המשפט כי הגיעו להסדר טיעון.

בית המשפט מודיע לצדדים כי איננו קשור להסדר הטיעון, וכי קיימת אפשרות שלא יגזור על הנאשם את העונש המוסכם.

ב"כ המאשימה:
מודיעה על תיקון כתב האישום באופן שהאישום ישונה לנהיגה תחת השפעת משקאות משכרים לפי תקנה 26 (2) לתקנות התעבורה. סמל סעיף 6253.


החלטה
כתב האישום יתוקן בכתב יד ב"כ המאשימה ותחתום על יד התיקון.

ניתנה והודעה היום י"ז טבת תשע"ו, 29/12/2015 במעמד הנוכחים.

גיל קרזבום , סגן נשיא

כתב האישום המתוקן הוקרא לנאשם באמצעות סנגורו והוא נשאל מה תשובתו לאישום המתוקן.

ב"כ הנאשם:
מרשי מודה בעובדות שבכתב האישום המתוקן.

הנאשם:
אני מבין את פרטי ההסדר ומודה בעובדות כתב האישום המתוקן בעבירה של נהיגה תחת משקאות משכרים.


הכרעת דין

הנני מרשיע את הנאשם בעבירה המיוחסת לו בכתב האישום המתוקן.

ניתנה והודעה היום י"ז טבת תשע"ו, 29/12/2015 במעמד הנוכחים.

גיל קרזבום , סגן נשיא

ב"כ המאשימה:
במסגרת הסדר טיעון סוכם כי יוטלו על הנאשם העונשים הבאים:
קנס, פסילה על תנאי ומאסר על תנאי לשיקול דעת בית המשפט.
פסילה בפועל לתקופה של 6 חודשים בניכוי 30 ימי פסילה מנהלית.
מגישה גיליון הרשעות קודמות ת/1 .

ב"כ הנאשם:
מבקש לכבד את ההסדר. אבקש להתחיל את הפסילה היום. מגיש רישיון נהיגה תקף. לגבי הקנס, הנאש יתחתן ב 27/05/16 הוא עובד כמכונאי רכב.

הנאשם:
אין לי מה להוסיף. אני עובד כנהג, הפסילה תפגע בי מאד. אבקש להתחשב בקנס. אבקש לאפשר לי לנהוג היום על מנת שאחזיר את הרכב.


גזר דין

הנאשם הורשע על פי הודאתו בעבירה של נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים, עבירה מיום 05/12/14.

מדובר בעבירה חמורה שיש בה כדי לסכן את ציבור המשתמשים בדרך ואת הנאשם עצמו. כמו כן יש בביצוע העבירה כדי ללמד על הלך נפש של פזיזות אצל הנאשם.

הצדדים הגיעו להסדר טיעון כמפורט לעיל.

הנאשם נוהג משנת 2006 ולחובתו 3 הרשעות קודמות ללא עבירה דומה.

לנוכח מהות העבירה על פי כתב האישום המתוקן, עברו התעבורתי של הנאשם וההסדר אליו הגיעו הצדדים, הנני גוזר על הנאשם כדלקמן:

- אני דן את הנאשם לתשלום קנס בסך 1500 ש"ח.

הקנס ישולם ב-5 תשלומים שווים ורצופים החל מתאריך 1.2.2016 ובכל 1 בחודש שאחריו. אם תשלום אחד לא ייפרע במועדו, יעמוד כל הקנס לפ ירעון מידי.

הנאשם הונחה לגשת למזכירות לקבל שוברי תשלום.

- אני פוסל את הנאשם מלנהוג ו/או מלקבל ו/או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 6 חודשים בפועל בניכוי 30 ימי פסילה מנהלית.

ריצוי הפסילה היום בשעה 22:00.

רישיון הנהיגה נמסר באולם בית המשפט.

המזכירות תוציא לנאשם אישור הפקדה בהתאם.

הנאשם רשאי לנהוג היום עד לשעה 22:00.

- אני פוסל את הנאשם מלנהוג ו/או מלקבל ו/או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 3 חודשים על תנאי למשך 3 שנים והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור אותה/ן עבירה/ות שעליה/ן הורשע או אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה לפקודת התעבורה [נוסח חדש], תשכ"א - 1961 ויורשע בגינה.

- הנני גוזר על הנאשם עונש מאסר על תנאי לתקופה של 2 חודשים שלא יעבור בתוך 2 שנים עבירה של נהיגה בשכרות ו/או עבירה של נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים ו/או נהיגה בפסילה.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה תוך 45 ימים מהיום.

ניתנה והודעה היום י"ז טבת תשע"ו, 29/12/2015 במעמד הנוכחים.

גיל קרזבום , סגן נשיא

הוקלד על ידי שיר אביטן


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: מוהנד מוראד
שופט :
עורכי דין: