ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עיזבון המנוח ויטו רובין ז"ל נגד יוסף סופר :

בפני ישעיהו שנלר, סג"נ
אב"ד

ד"ר קובי ורדי, סג"נ

חגי ברנר, שופט

כבוד השופט ישעיהו שנלר סג"נ - אב"ד, ד"ר קובי ורדי, סג"נ, חגי ברנר

המערערים:

1.עיזבון המנוח ויטו רובין ז"ל
2.דוד רובין
3.גבי רובין
4.אילן רובין
ע"י ב"כ עו"ד אברהם ישראל

נגד

המשיבים

1.יוסף סופר
2.אפרים דניאל
3.אבי לוי
ע"י ב"כ עו"ד צדוק יוסף

פסק דין

1. הצדדים הסמיכו את בית המשפט לפסוק לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] תשמ"ד-1984 וללא מתן נימוקים, הכל כמפורט בפרוטוקול הדיון מהיום.

2. כמוסכם בין הצדדים הערעור יידחה ללא צו להוצאות.

3. עם זאת, ככל שהמערערים ישלמו למשיבים באמצעות בא כוחם סכום כולל של 300,000 ₪ ובהתאם לאשר יפורט להלן, אזי יחשבו כממלאים אחר פסק דינו של בית משפט קמא.

4. הסכום האמור ישולם כדלקמן:
א. סך של 20,000 ₪, הוא סכום הפיקדון, יועבר על-ידי הגזברות למשיבים באמצעות בא כוחם.
ב. סכום של 200,000 ₪ ישולם על ידי המערערים לא יאוחר מיום 1.4.2016 וזאת לרבות באמצעות משכנתא וכשכמובן שבהתאם למוסכם המשיבים יחתמו על כל מסמך שיידרש על מנת שניתן יהיה להסיר את העיקול כנגד קבלת כספי המשכנתא ישירות לב"כ המשיבים.
ג. היתרה בסך של 80,000 ₪ תשולם על ידי המערערים לא יאוחר מיום 1.7.2016. כמובן שככל שניתן יהיה לקבל משכנתא גם בגין סכום זה או חלקו יחול ביחס לכך האמור בסיפא של ס"ק ב' לעיל.
ד. כל תשלום יבוצע לב"כ המשיבים.

3. למען הסר ספק ככל שהמערערים לא יעמדו באחד התשלומים במלואו ובמועדו המפורטים בס"ק ב' ו-ג' לעיל, ואיחור של עד 30 יום לא ייחשב כאי עמידה באמור, אזי יחזור על כנו פסק דינו של בית משפט קמא.
כמובן שכל תשלום שישולם יהיה על חשבון החוב הפסוק שפסק בית משפט קמא.

4. ככל שתתעורר מחלוקת בכל הקשור ליישום הקשור להסדר שבין הצדדים, לרבות הקשור לנושא המשכנתא והסרת העיקול, יפנו הצדדים לבית משפט קמא.

5. המזכירות תעביר את הפיקדון לב"כ המשיבים.

6. המזכירות תמציא העתק מפסק הדין לב"כ הצדדים.

ניתן היום, ט"ז טבת תשע"ו, 28 דצמבר 2015.

ישעיהו שנלר, סג"נ
אב"ד

ד"ר קובי ורדי, סג"נ

חגי ברנר, שופט


מעורבים
תובע: עיזבון המנוח ויטו רובין ז"ל
נתבע: יוסף סופר
שופט :
עורכי דין: