ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין "כפיר" מעליות נגד אבני עובדיה בע"מ :

לפני כבוד ה שופטת בלהה טולקובסקי
המבקשת
(המשיבה בהפ"ב 37501-09-15)
"כפיר" מעליות - חברה בע"מ

נגד

המשיבה
(המבקשת בהפ"ב 37501-09-15)
אבני עובדיה בע"מ


נוכחים:
ב"כ המבקשת עו"ד נמרוד כנפי
מר משה גולדברג מטעם המבקשת
ב"כ המשיבה עו"ד דב פישלר

פרוטוקול

ב"כ המבקשת:
אני חוזר על האמור בבקשה.
ראשית, אני מבקש להפנות לסעיף 14 לתגובת חברי. חברי מתייחס וטוען שהסכמת הצדדים להליך הבוררות שעניינו בתשלום דמי השימוש נבעה מהליך הבוררות של 2011 ולא מהחלטת בית המשפט מיום 10.4.14. למעשה טוען חברי שאותה החלטה זירזה את הליך הבוררות. אנו טוענים שלא כך הם פני דברים. אם בית המשפט הנכבד בנספח 9 לבקשתנו שזו התביעה לצו עשה שהוגשה לבימ"ש זה, כבוד השופטת עובדיה, אין אפילו אזכור בדבר קיומו של הליך בוררות כזה או אחר.
לא רק זאת, אפילו התביעה שהוגשה היא סותרת את אותו הליך בוררות, כי אם הליך הבוררות אמור לקדם את רישום הבית המשותף, הרי שהתביעה שהוגשה מבקשת ההיפך.
גם כשבוחנים את החלטת בית המשפט בה ניתנה הסכמת הצדדים להפנות, הרי בית המשפט קובע שהוא מפנה את הצדדים להליך בוררות קצר.
הסכם הפשרה עצמו מגביל את הפניה לבוררות ל - 60 ימים. כלומר, גם ההסכמה שלו מוגבלת בזמן. לראיה, כשהלכו להליך הבוררות ב - 2012, צורפה הסכמה חדשה בין עו"ד גולני לעו"ד פישלר. זה גם לא מכוח אותו הסכם פשרה.
יש הבדל בין הפרשנות של כבוד הבורר שמפנה לפרוטוקול של מאי ומפרש אותו כחל על החניות, שעם זה אני יכול להתווכח, לבין זה שהוא מחיל עלי מחדש הליך בוררות.
אם כבוד הבורר סבר שהוא יכול מכוח אותה הסכמה להחיל את זה גם על דמי שימוש, ניחא, אבל הוא החיל עלי הליך בוררות אחר.
אי אפשר לומר מצד אחד שמחילים עלי את הליך הבוררות השני, ומחילים עלי משהו אחר.
המחלוקות היו שונות.
לקחת עלי הליך אחר ולהחיל אותו כאן, זו בדיוק המחלוקת.
הבורר לא יכול לקחת, בהליך בוררות שבאים אליו בהסכמה מסוימת, ולהחיל עלי סעדים מהליך אחר.
ההחלה, מה שאנו עותרים פה זה לנושא ההחלה של אותו הליך, אלינו. יש פה שורה של מסמכים שמראה את זה.
באנו לבוררות קצרה, השופטת הפנתה אותנו להליך בוררות קצר שיעשה את הרישום.
אבקש שמנהל המבקשת יאמר מספר מילים.

מר גולדברג:
גם כשהיינו עם הבורר בפגישה בשטח ועלתה שאלה של רמפות, הבורר אמר שזה לא בסמכותו.

עו"ד כנפי:
לאור הערות בית המשפט, נבקש לחזור בנו מהבקשה לביטול פסק הבוררות.

עו"ד פישלר:
אני ביקשתי לאשר את פסק הבורר. אבל יש נקודה אחת שביקשנו מהבורר ליתן הבהרה - יש פער בין מה שהוא כתב בגוף פסק הדין לבין מה שהוא כתב בסיכום פסק הדין, והגשנו לבורר בקשה לתיקון או להשלמה. חברי הגיב. אין לנו עדיין החלטה.
אני מפנה לסעיפים 33.7 ו - 38.5 לפסק הדין.

עו"ד כנפי:
יש הרבה טעויות כאלה בפסק הדין של הבורר שלא התייחסנו אליהן. גם בחישובים שהוא עשה לסעד הכספי יש טעויות.

ב"כ הצדדים:
מוסכם עלינו כי הבקשה לביטול פסק הבוררות תידחה.
מוסכם עלינו לפנות לבורר כדי שייתן החלטתו בבקשה להבהרת פסק הבוררות שהוגשה והוגשה לגביה כבר תגובה. מוסכם עלינו כי פסק הבוררות יאושר לאחר שתתקבל החלטת הבורר בבקשה להבהרת פסק הבוררות.


פסק דין (בהפ"ב 12141-10-15)

לאחר שהמבקשת ביקשה לחזור בה מהבקשה לביטול פסק הבוררות, אני מורה על דחיית הבקשה לביטול פסק בוררות.

משהמבקשת קיבלה את המלצת בית המשפט, ובהסכמתו האדיבה של ב"כ המשיבה, לא ראיתי לעשות צו להוצאות.

ב"כ הצדדים יפנו לבורר לקבלת החלטתו בבקשה להבהרת פסק הבוררות.

פסק דין בבקשה לאישור פסק הבוררות בהפ"ב 37501-09-15, יינתן לאחר קבלת החלטת הבורר בבקשה להבהרת פסק הבוררות.

עו"ד פישלר יגיש הודעה מתאימה תוך 20 יום מהיום.

תז"פ בהפ"ב 37501-09-15, ליום 25.1.2016.

ניתנה והודעה היום י"ב טבת תשע"ו, 24/12/2015 במעמד הנוכחים.

בלהה טולקובסקי , שופטת


מעורבים
תובע: "כפיר" מעליות
נתבע: אבני עובדיה בע"מ
שופט :
עורכי דין: