ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד קריחלי :

בעניין:
מדינת ישראל

המאשימה
נ ג ד

חיים קריחלי ת.ז. XXXXXX734

הנאשם
נוכחים:
ב"כ המאשימה עו"ד –עמית חומרי.
הנאשם בעצמו ובא כוחו עו"ד –מאיר לחן.

פרוטוקול

ב"כ הצדדים:
אנו נותנים את הסכמתנו לניהול דיון מקדמי בהתאם לסעיף 143א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב- 1982.

ב"כ הצדדים:
הגענו להסדר טיעון לפיו הנאשם יודה בכתב האישום ויורשע בו.
ההסדר כולל הסכמה לעניין העונש, לפיו הצדדים יעתרו במשותף לעונשים של הארכת המאסרים המתונים התלויים כנגד הנאשם למשך שנתיים מהיום.
קנס בסך 1,500 ₪ שיחולק ל-6 שיעורים, חתימה על התחייבות לשק"ד ו-150 שעות של"צ וכן פסילה על תנאי לשיקול דעת.

ב"כ הנאשם
הקראתי לנאשם את כתב האישום הוא הבין את תוכנו ומסכים להסדר.

הנאשם:
קראתי את כתב האישום, הבנתי את תוכנו ואני מסכים להסדר. מאשר את ההסדר אליו הגענו. ידוע לי כי בית המשפט אינו כבול לעונש עליו הוסכם בהסדר הטיעון. עוד הובהר לי כי אם יחרוג בית המשפט מהסדר הטיעון, תהא המאשימה רשאית להציג עמדה אחרת באם יוגש ערעור.
אני מודה בעובדות המיוחסות לי בכתב האישום.


הכרעת דין

על יסוד הודאת הנאשם, אני מרשיעה אותו במיוחס לו בכתב האישום.

ניתנה והודעה היום ט"ז טבת תשע"ו, 28/12/2015 במעמד הנוכחים.

נגה שמואלי-מאייר , שופטת

ב"כ המאשימה טוען לעונש:
מגיש שני מאסרים מותנים סומן ת/1.
הנאשם יליד 1980, הורשע בהחזקת סם לצריכה עצמית. חרף שמדובר בעבירה שאין להקל בה ראש התחשבה המאשימה בחלוף הזמן, העבירה משנת 2011, כמו כן בכמות הסם שהינה קטנה ולאחר בחינת רישומו הפלילי בו נראה כי לא נפתחו לו תיקים נוספים בעבירות סמים, בשים לב שבדיקות השתן היו נקיות, חושבת המאשימה כי די בהסדר שהוצג, אבקש לכבד את ההסדר.

ב"כ הנאשם טוען לעונש:
חוזר על דברי חברי, מודה לתביעה על הגינותה על סיום התיק משנת 2011. מדובר בנאשם נורמטיבי שבידיו תעודות שכבר הצגנו בעבר, מלמדות על כי אורח חיים תקין, הוא נשוי ולו שני ילדים, מטפל באימו שחולה ולכן בקשנו שהקנס יחולק ל-6 תשלומים. נבקש כי הפסילה המותנית תהיה מידתית בהתאם לחלוף הזמן ולכמות הקטנה מאוד. אבקש לכבד את ההסדר.

הנאשם:
אני בן 35, לוקח אחריות על האירוע, אבקש לכבד את ההסדר.


גזר דין

הנאשם הורשע על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון בכתב אישום, המייחס לו עבירה של החזקת סם לצריכה עצמית לפי סעיף 7(א)+(ג) סיפא לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש] תשל"ג- 1973.
במסגרת ההסדר הוסכם כי הצדדים יעתרו במשותף לעונשים של הארכת המאסרים המותנים התלויים ועומדים כנגד הנאשם, קנס, התחייבות ושל"צ.
בהתחשב בהודאת הנאשם, שיש בה משום קבלת אחריות וחיסכון בזמן שיפוטי; וכן בהתחשב בעובדה שלנאשם עבר פלילי שאינו מכביד, בשים לב לחלוף הזמן, אני מוצאת לנכון לכבד את ההסדר, שהינו סביר בנסיבות העניין ומאזן נכונה בין האינטרס הציבורי לאינטרס האישי של הנאשם.
אציין עוד כי מצאתי לאמץ את ההסדר גם בהתחשב בהוראות תיקון 113 לחוק העונשין, ובעובדה שההסכמה העונשית בין הצדדים, העומדת בבסיס ההסדר, נמצאת בגדרי מתחם הענישה ההולם את האירוע נושא כתב האישום.
אשר על כן, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:
א. מורה על הארכת המאסר המותנה בן 6 חודשים מת"פ 1921/09 (בימ"ש השלום באשדוד) מיום 1.7.10 למשך שנתיים נוספות.
ב. מורה על המאסר המותנה בן 3 חודשים מת"פ 54855-07-10 (בימ"ש השלום באשדוד) מיום 19.12.10 למשך שנתיים נוספות.
ג. קנס בסך 1,500 ₪ או 10 ימי מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב- 6 שיעורים חודשיים שווים ורצופים, החל מיום 28.2.16.
ד. הנאשם יחתום על התחייבות כספית על סך 750 ₪ שלא לעבור עבירה בה הורשע וזאת לתקופה של שנתיים מהיום. אם לא תיחתם ההתחייבות תוך 7 ימים, ייאסר הנאשם למשך 10 ימים.
ה. ניתן בזאת צו של"צ בהיקף של 150 שעות.
הובהרה לנאשם חשיבות שיתוף הפעולה עם שירות המבחן בביצוע עבודות השל"צ ומשמעות היעדר שיתוף הפעולה.
שירות המבחן ימציא תוכנית לביצוע השל"צ תוך 30 יום מהיום. לאחר קבלת התוכנית, אאשר אותה וזאת ללא צורך לקיים דיון נוסף.
העתק מגזר הדין בדחיפות לשירות המבחן.
ו. אני פוסלת את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה למשך חודשיים, וזאת על תנאי שלא יעבור עבירה בה הורשע במשך שנה מהיום.
ניתן בזאת צו להשמדת המוצג - סמים, בכפוף לחלוף תקופת הערעור.

זכות ערעור תוך 45 יום מהיום לבית המשפט המחוזי.

ניתנה והודעה היום ט"ז טבת תשע"ו, 28/12/2015 במעמד הנוכחים.

נגה שמואלי-מאייר , שופטת


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: קריחלי
שופט :
עורכי דין: