ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין גדיר אלקרים נגד עירית שפרעם :

בפני: כבוד הרשם עודד שחם

המערערים: 1. אדם טבע ודין
2. גדיר אלקרים
3. כעבייה קאסם
4. מוחמד כעבייה
5. מוחמד כעבייה
6. שתוי אחמד
7. יונס כעבייה
8. מחמד אבו אלעולא
9. לאון פהים
10. אנטון קסבר
11. עיסא נמוז
12. סאבח סאבח
13. עבדאלה חוג'ראת
14. אחמד חוג'ראת
15. חוג'ראת ופיק
16. עאודה חג'ראת
17. מישאל רבע
18. ניזאר ארמלי
19. מופיד עטאללה
20. כראם עוקל
21. גסאן עטאללה
22. נגריית ג'רוס את משעור
23. האשם כעבייה

נגד

המשיבים: 1. הועדה המקומית לתכנון ובניה גבעת אלונים
2. עירית שפרעם
3. הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז צפון

סיכומים בכתב

בבית המשפט העליון

צו סיכומי טענות

מכוח תקנה 448 של תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, נקבע בזאת הסדר ביחס לדרכי שמיעת הערעור, כמפורט להלן:

סיכום טענות
1. הצדדים יגישו את סיכומיהם על הפרשה כולה בכתב.

מתכונת הסיכומים
2. היקף הסיכומים של המערערים והמשיבים יוגבל ל – 12 עמודים, וסיכומי התשובה של המערערים ל – 3 עמודים. לעניין זה, "עמוד" הוא מסמך בגודל המכונה A4. ההדפסה תהיה ברווח שורה וחצי לפחות, בגודל גופן 11, תוך השארת שוליים ברוחב של שני סנטימטרים לפחות מכל צד. מידות אלה מתייחסות לגופן David. אם בעלי הדין משתמשים בגופן אחר עליהם להתאים את מידותיו לדרישות אלה.

סדרי הגשת הטענות
3. המערערים יגישו את סיכום טענותיהם עד יום 29.11.01.

4. המשיבים יגישו את סיכום טענותיהם עד יום 13.1.02.

5. סיכומי תשובה יוגשו, אם חפצים המערערים בכך, עד יום 23.1.02.

6. חיובי בעלי הדין לפעול על-פי החלטה זו אינם מותלים זה בזה, ומחדל של בעל דין אינו פוטר את בעלי הדין האחרים מהגשת סיכומיהם במועד, אלא אם שינה בית המשפט את המועד שנקבע, על-פי בקשה שהוגשה.

המצאה
7. בעלי הדין ימציאו שלושה עותקים מסיכום טענותיהם לבית המשפט, וכן ימציאו עותק לכל יתר בעלי הדין, בד בבד עם ההמצאה לבית המשפט או קודם לכן. בעלי הדין יציינו את דבר ההמצאה, בסיכומיהם.

שינוי
8. חפצו בעלי הדין או מי מהם לשנות הסדר זה, עליהם להגיש בקשה הכוללת את תגובות יתר בעלי הדין, או הסבר להעדר תגובות אלה. הבקשה תציין את המועדים המקוריים שנקבעו וכן תנקוב במועדים המוצעים על דרך של ציון המועד, ולא על דרך של קביעת תקופה.

השלמת טיעון בעל פה
9. הצדדים ישלימו את סיכומיהם בכתב על ידי טיעון בעל פה ביום 24.3.01 בשעה 11:30. משך הטיעון בעל פה ייקבע על ידי בית המשפט בעת הדיון, ועל הצדדים להיערך לטיעון על דרך ההשלמה בלבד.

הגשת הסיכומים בכתב תקדם לדיון בעל פה, וכל בקשה לשינוי במועדי הגשת הסיכומים בכתב, חייבת לציין את המועד שנקבע לשמיעת הטיעונים בעל פה.

ניתנה היום, כ"ג בתשרי תשס"ב (10.10.01).
עודד שחם
רשם

העתק מתאים למקור 00027560.K01
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה טרם פרסומו
בקובץ פסקי הדין של בית המשפט העליון בישראל.

שמריהו כהן - מזכיר ראשי

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444


מעורבים
תובע: גדיר אלקרים
נתבע: עירית שפרעם
שופט :
עורכי דין: