ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד יצחק שמעון בן אבו :

בפני כבוד השופטת הדסה נאור

המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשמים
יצחק שמעון בן אבו


נוכחים:
ב"כ המאשימה עו"ד מיטב דגן
הנאשם בעצמו
ב"כ הנאשם עו"ד יפעת שריד ממשרד עו"ד גיל פרידמן

פרוטוקול


טיעונים לעונש
ב"כ המאשימה:
הגענו להסכמה עונשית, לפיה נעתור במשותף להשית על הנאשם מאסר בפועל של 6 חודשים בעבודות שירות, למאסר על תנאי ולקנס.
לעניין צו המבחן – אני מבקש 12 – 18 חודשים, לפי שיקול דעתו של בית המשפט.
הוגשו היום הערכת מסוכנות מינית שקובעת מסוכנות מינית בינונית-נמוכה וחוות דעת של הממונה.
אני מפנה לעובדות כתב האישום, המכיל 4 אישומים. המעשים בוצעו בשנים 2012 – 2013.
לנאשם אין עבר פלילי והוא עבר טיפול פסיכולוגי וטיפול ייעודי לעברייני מין.
נוכח האמור, נוכח העובדה שחסך מזמנם של בי ת המשפט ושל העדים, ונוכח העובדה ששהה בתנאים מגבילים, ההסדר סביר ואני מבקש לכבדו.

ב"כ הנאשם:
ההסדר הוא ראוי ומאוזן.
הנאשם הודה וחסך זמן שיפוטי יקר. הוא עבר טיפול ייעודי לעברייני מין, מעמיק ויסודי מ- 11/14, ונוטל חלק בקבוצות של שירות המבחן. הוא מגיע למפגשים אחת לשבוע. יתרה מכך, הוא נמצא שנתיים בטיפול פסיכולוגי. הוא לקח אחריות והבין את חומרת מעשיו.
הנאשם אב ל-3 ילדים ומשפחתו התפרקה נוכח ההליך הפלילי. הדבר מהווה עבורו עונש כבד.
יש להעדיף את האינטרס השיקומי על פני שליחתו למאסר.
לעניין גובה הקנס – אבקש שיהיה סמלי לאור מצבו הכלכלי. הוא עובד במפעל של סנו, אבל תיק המעצר פגע בו.
הוא היה במעצר בית מלא 5 חודשים ואז הותר לו להתאוורר. סך הכל היה בלי עבודה 8 חודשים.
לעניין צו המבחן – אבקש להסתפק בצו של שנה. יהיה גם את צו הפיקוח של הפרקליטות ולכן הצו יספק.

הנאשם:
אני מתחרט על מעשיי ולוקח אחריות מלאה.


גזר דין

הנאשם הורשע על פי הודאתו ב -3 עבירות של נסיון להטרדה מינית של קטינה שטרם מלאו לה 15 שנים, בעבירה של נסיון למעשה מגונה בקטינה שטרם מלאו לה 14 שנים וב-2 עבירות של החזקת פרסום תועבה שבו דמותו של קטין.

בהסכמת הצדדים, הופנה הנאשם לקבלת תסקיר ולקבלת חוות דעת של המרכז להערכת מסוכנות מינית.

על פי הערכת מעריך המסוכנות המינית, רמת המסוכנות הינה בינונית נמוכה, שלא השתנתה גם לאחר שהנאשם החל בקבלת טיפול במסגרת שירות המבחן ובמסגרת פרטית אצל פסיכולוג.
בהערכת המסוכנות הנוספת שהתקבלה בעניינו נכתב כי רמת המסוכנות לא השתנתה וכי נמצא שחרף הטיפול הקבוצתי והפרטני, הישגיו הטיפוליים עדיין נמוכים.

לאחר קבלת תסקיר המבחן בו המליץ שירות המבחן על סיום ההליך על דרך של שיקום לאחר שהנאשם החל בקבלת טיפול ייעודי לעברייני מין, הגיעו הצדדים להסכמות לפיהן יעתרו במשותף להטלת 6 חודשי מאסר בעבודות שירות, מאסר על תנאי, קנס ופיקוח. שירות המבחן המליץ על העמדתו בצו מבחן למשך שנה וחצי וב"כ המאשימה סבורה כי ניתן להסתפק בתקופה קצרה מזו של שנה.

לאור האמור בהערכת המסוכנות לגבי מידת השפעת הטיפול על הנאשם עד כה, לא מצאתי להפחית מהתקופה המומלצת על ידי שירות המבחן.
ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים, אף שהן עומדות ברף הנמוך של מתחם הענישה ואולי אף מתחת לרף זה, יכובדו על ידי נוכח סיכויי השיקום הממשיים כפי שצופה שירות המבחן.

בשוקלי את נסיבות המקרה ואת טיעוני הצדדים, אני מטילה על הנאשם את העונשים הבאים:

1. מאסר בפועל למשך 6 חודשים בעבודות שירות ב"מפעל חיים" ברחוב הגליל 58 טבריה, בהיקף של 5 ימים בשבוע, 8.5 שעות עבודה יומיות.
תחילת ביצוע עבודות השירות בתאריך 29.3.16.
במועד זה בשעה 8:00 יתייצב הנאשם בפני הממונה על עבודות השירות במפקדת מחוז צפון, לצורך קליטה והצבה.
המזכירות תעביר לממונה על עבודות השירות העתק גזר הדין.
הממונה ידווח לבית המשפט עם תום ביצוען של העבודות.
מודע בזאת לנאשם כי במקום נערכת ביקורת.
אי עמידה בביקורת עלולה להביא להפסקת עבודות השירות והמרתן במתקן כליאה. אם ישנה הנאשם את כתובתו, עליו להודיע על כך לממונה על עבודות השירות.
לבקשת הממונה על עבודות השירות, מובהר לנאשם כי אין מקומות פוטנציאליים נוספים לביצוע עבודות שירות, ולכן כל חריגה שהיא עלולה להביא לביצוע הפסקה מנהלית ולריצוי המאסר מאחורי סורג ובריח.

2. מאסר על תנאי למשך 6 חודשים והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור עבירה מהעבירות בהן הורשע במשך 3 שנים מהיום.

3. הנאשם ישלם קנס בסך 3000 ש"ח או 30 ימי מאסר תמורתו.
הקנס ישולם ב-6 תשלומים שווים ורצופים בסך 500 ₪ כ"א, החל בתאריך 15.3.16 ובכל 15 בחודש שלאחריו.
אי עמידה באחד התשלומים תביא לפרעון מיידי של הקנס כולו.

4. ניתן בזה צו מבחן למשך 18 חודש מהיום.
הנאשם מוזהר שאם לא ימלא אחר הצו מכל בחינה שהיא או יעבור עבירה נוספת, יהיה צפוי לעונש על העבירה שבגללה ניתן הצו.
המזכירות תמציא עותק מגזר הדין לשירות המבחן, שיגיש לבית המשפט דו"ח ביניים בתום ששת חודשי המבחן הראשונים.

זכות ערעור תוך 45 יום.

ניתנה והודעה היום ט"ו טבת תשע"ו, 27/12/2015 במעמד הנוכחים.

הדסה נאור , שופטת
אליה


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: יצחק שמעון בן אבו
שופט :
עורכי דין: