ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יובל גולן מפעלי ספורט ונופש בע"מ נגד המועצה המקומית חצור הגלילית :

החלטה בתיק עע"מ 8222/15
בבית המשפט העליון

לפני: כבוד השופט י' דנציגר

המבקשים:
1. יובל גולן מפעלי ספורט ונופש בע"מ

2. נועם קבילו

נ ג ד

המשיבים:
1. המועצה המקומית חצור הגלילית

2. דוד גואטה

3. חופש נופש וספורט בע"מ

בקשה למתן סעד זמני לתקופת הערעור שהוגש על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בנצרת (השופט י' אברהם) בעת"מ 22752-04-15 מיום 25.10.2015

בשם המבקשים: עו"ד משה חנייא, עו"ד חיים חנייא
בשם המשיבה 1: עו"ד יעקב קרני
בשם המשיב 2: עו"ד יוסף עוז

החלטה

בקשה למתן סעד זמני לתקופת הערעור שהוגש על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בנצרת בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים (השופט י' אברהם) בעת"מ 22752-04-15 מיום 25.10.2015, בו נדחתה עתירת המבקשים.

רקע

2. בחודש ינואר 2015 פרסמה המשיבה 1, המועצה המקומית חצור הגלילית (להלן: המועצה), מכרז פומבי להפעלת בריכת שחייה בתחום שיפוטה. למכרז הוגשו שלוש הצעות, ביניהן הצעת המבקשים. ביום 2.4.2015 החליטה המועצה על זכיית המשיב 2 במכרז.

3. המבקשים עתרו נגד החלטת המועצה. עתירתם נדחתה על ידי בית המשפט המחוזי ביום 25.10.2015. בית המשפט ציין בפסק הדין כי בעתירה ביקשו המבקשים להכריז עליהם כזוכים במכרז, בעוד שבסיכומיהם ביקשו סעד של ביטול המכרז מחמת פגמים שונים שנפלו בו לטענתם. בית המשפט ציין את חוסר תום לבם של המבקשים בהיבט זה, בנסותם להחזיק את המקל משני קצותיו. עוד קבע כי לא הוגשה בקשה להוספת הסעד כנדרש וכי ממילא סעד זה אינו יכול לדור בכפיפה אחת עם הסעד המבוקש המקורי, להכריז עליהם כזוכים במכרז. לגופו של עניין, קבע בית המשפט כי בהצעת המבקשים נפלו פגמים מהותיים שאינם מאפשרים בחירתם כזוכים, כגון הגשת מסמך שנדרש על פי תנאי המכרז, רק לאחר שנפתחה תיבת המכרזים; הגשת ערבות בנקאית מטיבה; וצירוף אישורים לא שלמים להצעתם. אשר לזכיית המשיב 2 במכרז, נקבע כי החלטת המועצה התקבלה משיקולים ענייניים וסבירים ולא נפל בה פגם מהותי הנוגד את עקרונות דיני המכרזים. כן צוין כי ההחלטה התקבלה לאחר שוועדת המכרזים נועצה במהנדס המועצה לגבי תקינות המסמכים שצורפו להצעות ולגבי מועד תקופת הערבויות שהוגשו, וכן ביועץ המשפטי של המועצה.

4. המבקשים – באמצעות באי-כוחם, עו"ד משה חנייא ועו"ד חיים חנייא – הגישו ערעור על פסק הדין ולצדו בקשה למתן סעד זמני, היא הבקשה שלפני. המבקשים עותרים לסעד זמני, שלפיו "מנועות המשיבות מלבצע ו/או מלהמשיך לבצע כל פעולה מכוח זכייתה של המשיבה 2 במכרז". לטענתם, סיכויי הערעור להתקבל הם טובים. הסעד המבוקש בערעור הוא ביטול המכרז ועריכת מכרז חדש תחתיו, כאשר המבקשים מציינים כי בשל שגגה שנעשתה בתום לב לא הוסיפו בעתירה סעד חלופי בדמות ביטול המכרז, אך דרשו זאת במהלך ההליך. המבקשים חוזרים על טענותיהם בדבר פגמים שנפלו בערבות הבנקאית שהגיש המשיב 2. עוד נטען כי המכרז לקוי מיסודו, בין היתר, מאחר שלא תוכנן כראוי על ידי המועצה.

5. המועצה – באמצעות בא-כוחה, עו"ד יעקב קרני – טוענת בתגובה כי יש לדחות את הבקשה על הסף היות שהמבקשים עותרים בערעור לסעד שונה מזה שהתבקש בעתירה, מבלי שציינו כי בקשתם להוספת הסעד האמור נדחתה בהחלטה מפורשת של בית המשפט המחוזי. כמו כן, נטען כי יש לדחות את הבקשה על הסף גם מאחר שאינה כוללת סעד זמני מוגדר ומשום שמטרתו של הסעד הזמני אינה ברורה. בהקשר זה צוין כי עונת הרחצה הסתיימה בחודש אוקטובר ועתידה להתחדש רק לקראת חודש מאי 2016. עוד טוענת המועצה כי סיכויי הערעור נמוכים מאד וכי פסק דינו של בית המשפט מקיף, מנומק ואינו מגלה עילה להתערבות. לבסוף נטען כי המבקשים לא טענו כי ייגרם להם נזק בלתי הפיך, היה ובקשתם תדחה.

6. המשיב 2 – באמצעות בא-כוחו, עו"ד יוסף עוז – מוסיף כי המבקשים העלימו בבקשתם עובדות מבית המשפט ובכך פעלו בחוסר ניקיון כפיים. כך למשל, לא גילו את התמונה המלאה בנוגע לבקשתם לסעד של ביטול המכרז ולא ציינו כי בקשתם למתן סעד זמני במהלך בירור העתירה נדחתה על ידי בית המשפט המחוזי. המשיב 2 מוסיף וטוען כי סיכויי הערעור קלושים וכי מאזן הנוחות נוטה לטובתו. לדבריו, בינו לבין המועצה נחתם הסכם להפעלת הבריכה ומזה כשמונה חודשים הוא מפעיל אותה, לאחר שהשקיע בשיפוצה מאות אלפי שקלים, כפי שהתחייב בהצעתו במכרז.

7. המשיבה 3 לא הגישה תגובה לבקשה. מפסק דינו של בית המשפט המחוזי עולה כי אין לה עניין בתוצאות המכרז.

דיון והכרעה

8. עיינתי בבקשה ובתגובות לה ונחה דעתי כי דינה להידחות. ידוע לכל, כי על המבקש סעד זמני לתקופת הערעור להוכיח שני תנאים מצטברים – כי סיכויי הערעור טובים וכי מאזן הנוחות נוטה לטובתו. תנאים אלו אינם מתקיימים במקרה הנוכחי וזאת בשל מכלול הטעמים שצוינו בתגובות המשיבים.

ראש וראשון, המבקשים לא טענו כי הימנעות ממתן הסעד הזמני בתקופת הערעור תסב להם נזק בלתי הפיך. למעשה, לא נטען דבר בהתייחס למאזן הנוחות בין הצדדים. שנית, המבקשים לא ציינו בבקשתם מידע חשוב וחיוני לצורך ההכרעה בבקשה, כגון שבין המשיבים 2-1 נחתם הסכם להפעלת הבריכה, כי הבריכה מופעלת מזה חודשים על ידי המשיב 2 וכי עונת הרחצה תתחדש רק לקראת חודש מאי 2016. בנסיבות אלה, כלל לא ברור מהו הסעד הזמני המבוקש ומה מטרתו, כפי שטענה המועצה. אם בכך לא די, הרי שהמבקשים הציגו תמונה חלקית ביותר בכל הנוגע לסעד המבוקש בערעור – ביטול המכרז ועריכת מכרז חדש תחתיו. לא צוין כי בית המשפט המחוזי דחה במפורש את בקשת המבקשים להוסיף סעד זה כסעד חלופי לסעד המקורי שהתבקש בעתירה. השמטת עובדות אלה מהבקשה נגועה על פניה בחוסר ניקיון כפיים. אוסיף כי סוגיית הסעד המבוקש בערעור משליכה גם על סיכוייו של הערעור להתקבל, שאינם גבוהים להערכתי, מבלי לקבוע מסמרות כמובן. מכלול טעמים אלו מוביל למסקנה כי דין הבקשה להידחות, כאמור.

המבקשים יישאו בהוצאות בסך 5,000 ש"ח לטובת כל אחד מהמשיבים 1 ו-2.

ניתנה היום, ‏י"ח בטבת התשע"ו (‏30.12.2015).


מעורבים
תובע: יובל גולן מפעלי ספורט ונופש בע"מ
נתבע: המועצה המקומית חצור הגלילית
שופט :
עורכי דין: