ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ענאן עטיה נגד מדינת ישראל :

בפני כבוד השופט בנימין ארבל, סגן נשיא

העורר
ענאן עטיה (עציר)

נגד

המשיבה
מדינת ישראל


נוכחים:
בשם העורר עו"ד יוזי רז
בשם המשיבה עו"ד רון בר זיו
העורר באמצעות שב"ס

בית המשפט קמא התייחס לחומרת מעשיו של העורר, על רקע כתב האישום התלוי ועומד נגדו בבית המשפט המחוזי, המייחס לו עבירות חמורות בשני אישומים שעניינם זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר בנסיבות מחמירות ועבירות סמים ושיבוש מהלכי משפט, וכן את עברו הפלילי הכולל שתי הרשעות בעבירות סמים ו- 23 הרשעות בעבירות תעבורה. כל אלה צובעים את מסוכנותו בצבעים עזים.

החלטה

העורר נעצר עד תום ההליכים המשפטיים נגדו, לאחר שהוגש נגדו כתב אישום בגין הפרת תנאי מעצר בית וכן ביצוע עבירות נלוות של איומים, הפרעה לשוטר, נהיגה בזמן פסילה, התחזות לאדם אחר, שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה.

ביום האירוע, נתפס העורר כשהוא נוהג בכלי רכב, למרות שנפסל מלנהוג. לא רק שהוא נהג, אלא אף שוחח במכשיר טלפון בעת נהיגתו. משנתפס על ידי השוטרים, הוא התחזה לאחר ולאחר שנלקח לתחנת המשטרה, אף איים על השוטרים כי יפנה למח"ש ויטען כי פגעו בו.

בית המשפט קמא התייחס לחומרת מעשיו של העורר, על רקע כתב האישום התלוי ועומד נגדו בבית המשפט המחוזי, המייחס לו עבירות חמורות בשני אישומים שעניינם זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר בנסיבות מחמירות ועבירות סמים ושיבוש מהלכי משפט, וכן את עברו הפלילי הכולל שתי הרשעות בעבירות סמים ו- 23 הרשעות בעבירות תעבורה. כל אלה צובעים את מסוכנותו בצבעים עזים.

העורר הציע לבית המשפט קמא כי יוחזר לשהות בתנאי מעצר בית מלאים, וישהה בפיקוח הוריו כמשמורנים - אלה נפסלו על ידי בית השפט לאחר ששימשו כמשמורנים עד ליום מעצרו אך לא מנעו את ביצוע העבירות – או לחילופין, יהיה נתון במעצר בפיקוח אלקטרוני וכן בפיקוח אנושי של בת זוגו השוהה בחופשת לידה ושל קרוב משפחה נוסף.

בית המשפט קמא פסל כאמור את האפשרות שהמשמורנים יהיו הוריו של העורר והוסיף כי חלופה שתכלול שהייתו בביתו לא תסכון. שכן, המציאות לימדה כי בביתו עושה העורר כבביתו. כשעלה רצון בפניו לאסוף את בנו מבית הספר, קם ועשה זאת. טענה זו אינה מתקבלת על דעתו של בית המשפט קמא. העורר יכול היה לבחור לעצמו דרך אחרת לדאוג לאסוף את בנו מבית הספר מבלי להפר את התנאים שהושתו עליו.

בית המשפט קמא הוסיף וקבע כי האפשרות היחידה שתהווה מסגרת הדוקה דיה, היא מעצרו בפיקוח אלקטרוני תוך הרחקתו מביתו. משלא הוצעה הצעה ראויה, קבע בית המשפט קמא כי העורר ישהה במעצר עד תום ההליכים המשפטיים נגדו. בית המשפט לא שלל את האפשרות כי המשיב ימציא חלופה אחרת אשר תבחן במסגרת בקשה לעיון חוזר.

כנגד החלטה זו מופנה הערר שלפני. בהודעת הערר שני נימוקים עיקריים. הנימוק האחד מתייחס לכך כי בית המשפט לא אמר דברו באשר למפקחים המוצעים חלף הוריו, שהינם מר יאסין שחאדה אשר נחקר בבית המשפט, ואשתו, אשר כבר אושרה כמפקחת ואין כל סיבה להטיל דופי בכשירותה כמפקחת.

הנימוק השני, הינו מקום מעצר הבית. לדברי ב"כ העורר, העבירות נשוא כתב האישום אינן משתייכות למקום מסוים, ולכן אין בקביעת מקום המעצר בביתו כדי לשנות ממסוכנותו ומהחשש להפרה נוספת. כאמור, משפחת העורר ניסתה לאתר מקום חדש, אולם הדבר לא עלה בידה. לעורר אין כל בני משפחה מחוץ לעיר נצרת ואין לאל ידם כדי לשכור עבורו דירה אחרת.

המשיבה תומכת בהחלטת בית המשפט קמא ומתנגדת לשחרורו של המבקש.

דיון:

לא מצאתי כל דופי בהחלטותו של בית המשפט קמא. בית המשפט קמא ניתח כראוי את הגורמים המשפיעים, מהם נגזרת מסוכנותו של העורר. העורר הוכיח עצמו כאדם חסר רסן, וכמי שמזלזל בהוראות אותן עליו לקיים ובמילוי מצוות המחוקק.

העורר כבר זכה, ושוחרר בתנאים לאחר שהוגש נגדו כתב אישום חמור לבית המשפט המחוזי. תנאים אלה לא מולאו על ידו. ומשנלכד בפח, הוכיח את חוסר אמינותו, כאשר ניסה להטעות את השוטרים ולהזדהות כאחר, כאשר נתגלה קלונו, לא נמנע אף מלאיים עליהם. עצם העובדה כי העורר הפר את תנאי השחרור, ותוך כדי כך ביצע עבירות של נהיגה בעת פסילה ודיבור בטלפון סלולרי אגב כך, מוכיחה כי אכן שמירת החוק הינה ממנו והלאה ואינה נר לרגליו.

בנסיבות אלה, צדק בית המשפט קמא בקביעותיו.

למעשה, יכול הייתי לדחות את הערר מן הנימוקים שלעיל. ברם, משקבע בית המשפט קמא כי אינו נועל הדלת בפני העורר, להגיש בקשה מחודשת כשימצאו תנאים הולמים, סבורני כי יהא זה נכון לעשות קפיצת הדרך ולדרוש כבר עתה המצאת תסקיר מעצר בעניינו. עד כה, לא ראיתי כי הועלתה דרישה לתסקיר כאמור. אולם, נוכח העובדות העולות מכתב האישום שלפנינו והמצטרפות לעובדות העולות מכתב האישום המונח בבית המשפט המחוזי, סבורני כי יהיה זה נכון לבחון את מסוכנותו של העורר ואת אפשרות איונה תוך קביעת תנאים, גם באמצעות הגורם המקצועי האמון על מתן חוות דעת לבית המשפט בעניין זה.

על כן, אני קובע כי יומצא תסקיר מעם שירות המבחן באשר למסוכנותו של העורר, אפשרות איונה, והתנאים אשר יש לקבוע לכך. העורר יציע לשירות המבחן מקום חלופה הולם, אשר יבחן גם הוא במסגרת התסקיר. התסקיר יונח בפני בית המשפט קמא.

לאחר שיומצא התסקיר, יקבע בית המשפט קמא דיון לשם ליבון המסקנות העולות מן התסקיר ויבחן את אפשרות שחרורו של העורר בתנאים כחוכמתו של בית המשפט קמא כי רבה.

כפוף להערתי והנחייתי האחרונה, הערר נדחה.

ניתנה והודעה היום ט' טבת תשע"ו, 21/12/2015 במעמד הנוכחים.

בנימין ארבל , סגן נשיא

מירב
הוקלד על ידי מירב ריבן


מעורבים
תובע: ענאן עטיה
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: