ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין טן, חברה לדלק בע"מ נגד חברת "דלק" :

בפני: כבוד השופט ת' אור
כבוד השופט מ' חשין
כבוד השופט א' ריבלין

העותרת בבג"ץ 6724/01: ד' ג' ש' שרותי דלק בע"מ

העותרת בבג"ץ 6775/01: יונה אברך בע"מ

העותרות בבג"ץ 7037/01: 1. אלון, חברת הדלק לישראל בע"מ
2. טן, חברה לדלק בע"מ

העותרת בבג"ץ 7038/01: דור אנרגיה (1988) בע"מ

נגד
המשיבים
בבג"ץ 6724/01, 1. השר לתשתיות לאומיות, אביגדור ליברמן
בג"ץ 6775/01, 2. מנהל מינהל הדלק, שלמה שש
בג"ץ 7037/01 3. היועץ המשפטי לממשלה
ובג"ץ 7038/01: 4. היועץ המשפטי של הכנסת
5. חברת "דלק"
6. חברת "פז"

עתירות למתן צו על תנאי

תאריך הישיבה: ד' בחשון התשס"ב (21.10.01)

בשם העותר בבג"ץ 6724/01: עו"ד שלמה שפיר ועו"ד יורם בר

בשם העותרים בבג"ץ 7037/01: עו"ד יורם אבירם

בשם העותר בבג"ץ 7038/01: עו"ד שלמה שפיר ועו"ד יורם בר

בשם העותר בבג"ץ 7162/01: עו"ד אבי אברמוביץ ועו"ד אופיר יוסף

בשם המשיבים בבג"ץ 6724/01,
בג"ץ 7037/01, בג"ץ 7038/01
ובג"ץ 7162/01: עו"ד ענר הלמן

בשם המשיבה 5: עו"ד יעקב פרידגוט

בשם המשיבה 6: עו"ד אבנר ברק ועו"ד יורם זמיר

בבית המשפט העליון

החלטה

א. רשמנו בפנינו את הצהרתו של ב"כ המדינה, עו"ד הלמן, על פיה לא יוטלו עיצומים ולא תמחק חברת דלק כלשהי מהמרשם (להלן: סנקציות) עד 1.11.01, כאמור וכמפורט בהצהרתו.

עוד הצהיר עו"ד הלמן בפנינו, שאם תהיה כוונה לנקוט בסנקציות נגד מי מחברות הדלק, יודע הדבר לחברה הנוגעת בדבר עשרה ימים קודם נקיטת צעדים כאלה, על מנת שזו תוכל לפנות לבית המשפט בבקשת סעד; ובמקרה ותוגש בקשה כזו, יישקל אז על פי הנסיבות כפי שתהיינה אם יש מקום ליתן צו ביניים לבקשת מי מהעותרות.

הנחתנו היא, שחברות הדלק אשר טרם פעלו על פי התקנות הנדונות תבואנה בדחיפות בדברים עם המשיבים - שר התשתיות ומנהל מינהל הדלק - כדי להגיע להסדר ביניים עד להכרעה בעתירות.

יהא זה ברור, שהחלטה זו באה לאפשר לצדדים לבוא בדברים ביניהם, מבלי שיש בה להביע דעה לגופם של דברים.

ניתנה היום, ד' בחשון התשס"ב (21.10.2001).

_________________
העתק מתאים למקור 01067240.E10 /עכב
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח.

שמריהו כהן - מזכיר ראשי

בבית המשפט העליון פועל מרכז מידע, טל' 02-XXXX444