ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יהודה כהן נגד קבוצת ש.י.ל.ה. יזום והשקעות בע"מ :

התובע

יהודה כהן
על-ידי ב"כ עו"ד אוסאמה אברהים

נגד

הנתבעים

1.קבוצת ש.י.ל.ה. יזום והשקעות בע"מ
2.שלמה שילו
על-ידי ב"כ עו"ד חגי מזרחי

פסק דין

1. פסיקה על-דרך הפשרה על-פי הקבוע בסעיף 79א(א) לחוק בתי-המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984.

2. התובע התקשר עם הנתבעת 1 (להלן – הנתבעת) ביום 7.5.2008 בהסכם מכר לרכישת דירת מגורים בת חמישה חדרים ברחוב מיכאל בן חנן 2/23, הידועה גם כגוש 30461 חלקה 43, חלקת משנה 23 (להלן – הדירה) בתמורה לסך של 2,339,469 ₪. לטענתו, לאחר מסירת החזקה התגלו סימני רטיבות בדירה. הנתבעת, שלא התכחשה לאחריותה לתיקון הליקויים, ביצעה עבודות להסרת ליקויי הרטיבות. עם זאת, על-פי הנטען, חרף התיקונים שנעשו , כאמור, החמירה בעיית הרטיבות, זאת כעולה מחוות-הדעת מומחה (מר יגאל ברגמן), אשר בחן את הליקויים בדירה. משכך ולנוכח חוות-דעת נוספת שערך מומחה התובע, שלפיה נקבע כי הדירה אינה ראויה למגורים במצבה ובשים לב לחוות-הדעת נוספת שנערכה באותו עניין (של המהנדס מרדכי אדלר), נטען כי קמה לתובע עילת ביטול של הסכם המכר בגין הפרה יסודית בשל ליקויי הרטיבות שלא תוקנו . התובע טען להשבת התמורה , לפיצויים בגין ההפרה הנטענת וכן להחזר הוצאות. בנוסף, טען לאחריות הנתבע 2 לפיצוי בגין הנזקים שנגרמו לו, זאת בשל רשלנותו, משלא פיקח כראוי על ביצוע עבודות בניית הדירה.

3. בכתב הגנתם כפרו הנתבעים בטענות התובע. ראשית נטען, כי יש לסלק את התביעה כנגד הנתבע 2 על הסף, שכן ההתקשרות החוזית נערכה עם הנתבעת, בלבד. לגוף העניין, הודו הנתבעים בקיומה של בעיית רטיבות בדירה ואולם טענו כי פעלו לפתרון הבעיה. בהקשר זה נטען כי הנתבעת תיקנה את בעיית הרטיבות כל פעם שהתגלתה מחדש וכי אין ממש בטענת התובע בדבר ביטול הסכם המכר . בכתב תשובתו חזר התובע על טענותיו, בין היתר לעניין אחריות הנתבע 2 ובאשר לליקויי הרטיבות חזר והדגיש כי הדירה סובלת מבעיית רטיבות אקוטית וכי אינה ראויה למגורים .

4. במהלך הדיון מיום 23.10.2013 הגיעו הצדדים לידי הסדר דיוני, לפיו יינתן פסק-הדין בתביעה על דרך הפשרה, ללא נימוקים ועל-פי הקבוע בסעיף 79א לחוק בתי-המשפט. הצדדים הסכימו כי בית-המשפט ימנה מומחה מטעמו לבחינת טענות התובע לקיומם של ליקויים בדירה. עוד הוסכם, כי לאחר הגשת חוות-הדעת תינתן לנתבעים הזדמנות לתקן את הליקויים על-פי הנחיות המומחה וככל שיבקש התובע, לאחר תיקון הליקויים, תעשה חוות-דעת משלימה, לשומת יתרת הליקויים שנותרו, ככל שנותרו ועלות התיקון בגינם. לאחר הגשת חוות-הדעת תינתן לצדדים הזדמנות לשלוח שאלות הבהרה. הצדדים ויתרו על חקירת המומחה והסכימו כי בהמשך יוגשו סיכומים קצרים, בצירוף ראיות רלוונטיות ולאחריהם יפסוק בית-המשפט בפשרה, כאמור, את סכום הפיצוי שישולם לתובע.

5. על-יסוד הסכמת הצדדים מונה מומחה בית-המשפט (המהנדס אחי קליין; להלן – המומחה), אשר ביקר בדירה שלוש פעמים. המומחה פנה לבית-המשפט בהודעה, לפיה – לאחר בדיקה ויזואלית של סימני הרטיבות ולאחר מקצה תיקונים נוסף שביצעה הנתבעת – נמצא כי ישנה "הטבה משמעותית", הגם שהבעיה לא הוסרה לחלוטין. המומחה הצביע על שתי חלופות, האחת – ביצוע תיקון רחב היקף של מרפסת הדירה שמעל לדירת התובע, אותה העריך בעלות של 50,000 ₪; השנייה – המתנה לחורף הקרוב, לאחר שהנתבעת תשלים את תיקוני הליקויים, בבחינת מתן הזדמנות אחרונה להסרת כלל ליקויי הרטיבות, שלאחריהם ייערך ביקור נוסף ותינתן חוות-דעת מסכמת. בנסיבות אלה, נקבע מועד נוסף לדיון נוסף, שבמהלכו הוסכם כי הצדדים יפנו למומחה לקבלת חוות-דעת משלימה בדבר שומת תיקון הליקויים שנותרו ולאחריה יוגשו סיכומיהם למתן פסק-דין. נוכח הסכמת הצדדים, הוריתי למומחה לערוך חוות-דעת משלימה וזו הוגשה ביום 17.8.2015. בחוות-דעתו המשלימה העריך המומחה את עלות תיקון ליקויי הרטיבות בסך של 70,000 ₪ בתוספת מע"מ. הצדדים שלחו שאלות הבהרה למומחה . לאחר קבלת תשובותיו הוגשו סיכומי הם והתיק הובא לפניי למתן פסק-דין בפשרה, כדלקמן.

6. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים כפי שפורטו בכתבי טענותיהם, על נספחיהם, התרשמתי מחוות-דעת המומחה וסיכומי הצדדים , שקלתי את מכלול השיקולים הרלוונטיים, המשפטיים והעובדתיים, הערכתי את הסיכונים והסיכויים של כל אחד מהם (לעניין השיקולים הנוגעים, ראה, בהרחבה, בפסק דיני, בת"א (י-ם) 5437/01 ניסים חנייה נ' ניידות חב"ד להפצת יהדות ארץ הקודש (30.1.2005)), נתתי דעתי לציפיותיהם הסבירות, התחשבתי בשיקולי צדק, הוגנות וסבירות, כמו גם בעצם מתן הסכמתם לפסיקה בפשרה, בתנאים עליהם סוכם, הנני קובע כדלקמן:

התביעה לביטול ההסכם וכפועל יוצא להשבת התמורה בגין רכישת הדירה, נדחית.

הנני מחייב את הנתבעים לשלם לתובע, יחד ולחוד, סך של 120,000 ₪ ובתוך 30 ימים.

בנסיבות העניין, משפסק-הדין ניתן על-דרך הפשרה ובשים לב לתוצאותיו, הנני מחייב את הנתבעים לשאת בשכר טרחת המומחה וכן בשכר טרחת עורך-דין בסך של 15,000 ₪.

משלא נשמעו הראיות בתיק ופסק-הדין ניתן בפשרה, הנני מורה על השבת אגרה בהתאם לתקנות האגרות.

ניתן היום, א' טבת תשע"ו, 13 דצמבר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: יהודה כהן
נתבע: קבוצת ש.י.ל.ה. יזום והשקעות בע"מ
שופט :
עורכי דין: