ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מרדכי מוטי עזריה נגד מדינת ישראל :


בפני כבוד ה שופטת גאולה לוין

מבקש

מרדכי מוטי עזריה

נגד

משיבים

  1. מדינת ישראל- משטרת ישראל
  2. היועץ המשפטי לממשלה

החלטה

לפני בקשה לפטור מתשלום אגרה.

1. מדובר בתובענה לנזקי גוף, אשר לטענת המבקש נגרמו לו במהלך ובמסגרת עבודתו אצל המשיבה 1.

2. בבקשה לפטור מאגרה טען המבקש כי אינו עובד כיום ומתקיים מגמלת נכות בעבודה בסך של 2,801 ₪ ומקצבת שרותים מיוחדים בסך של 1,401 ₪, לאחר שהוכר כנפגע עבודה מטעם המוסד לביטוח לאומי. לטענת המבקש, נוכח מצבו הפיזי והנפשי הקשה הוא אינו יכול לעבוד ומאז אירוע התקיפה נשוא התביעה, הוא אינו מצליח לשוב לאיתנו, מתאשפז לעיתים תכופות בבית החולים הפסיכיאטרי ואף סובל מנזק פיזי קשה, הבא לידי ביטוי בשיתוק המלא של הצד השמאלי של גופו ונימול פניו במצבי לחץ וחרדה.
בנוסף המבקש הינו בעל תעודת עיוור.
כן טוען המבקש כי מוטלת עליו פרנסת ילדיו ואשתו, עמה מצוי בהליכי גירושין.
מוסיף וטוען המבקש כי חובותיו הרבים הובילו למינוי כונס נכסים על נכסיו ועיקולם, עד אשר נאלץ לפנות להליך של פשיטת רגל במסגרתו ניתן צו כינוס ביום 13.2.2015.

3. המשיב מתנגד לבקשה לפטור מאגרה. בתגובתו נטען כי מהנספחים המצורפים לבקשה לא ניתן ללמוד דווקא על היעדר יכולת כלכלית, שכן ישנם מסמכים המעידים על הכנסה חודשית בשיעור של 10,000 ₪.
כן נטען מפי המשיב כי המבקש צירף תמונה חלקית בלבד אודות מצבו הכלכלי , אשר אינה מאפשרת לבחון קיומם של נכסים ואמצעים נוספים העומדים לרשותו, ואף לא הציג פירוט ביחס לעלויות הייצוג המשפטי.
עוד טוען המשיב כי תביעה זו אינה מתאימה להידון בבית המשפט המחוזי, שכן מהנספחים שצורפו לכתב התביעה עולה כי הנזק שנגרם, ככל שנגרם, מתאים להידון בבית משפט השלום.
כן טוען המשיב בדבר היעדר עילה בגין אי צירוף חוות דעת רפואית והתיישנות.

4. המבקש בתשובתו לתגובת המשיב טוען כי המסמכים שצורפו על ידו המעידים, לטענת המשיב, על יכולתו הכלכלית של המבקש, הינם מסמכים מיושנים, שאינם רלוונטיים כיום.
המבקש טוען כי אין לו כל נכסים וכי הוא סמוך לשולחנם של הוריו, שהינם נכים בשיעור של 100%.
באשר לעילת התביעה, משיב המבקש כי הציג בפני בית המשפט שורה של מסמכים שונים, לרבות מסמכים רפואיים, כתמיכה איתנה לתביעתו, אשר יש בהם כדי להוכיח כי יש בידו עילת תביעה מוצדקת ביותר, לרבות לעניין סכומה והיקפה.
לעניין היצוג המשפטי נטען בתשובה כי המבקש שילם עבור פתיחת תיק סך של 2,500 ₪ לפני כשנתיים, ושכר הטרחה העיקרי מבוסס של אחוזים מהסכום אשר יתקבל, ככל שיתקבל, בסופו של ההליך המשפטי.

בד בבד עם הגשת התשובה צירף המבקש מסמכים נוספים:
אישורי נכות ביחס להורי המבקש; הסכם גירושין מיום 15.4.2015 לפיו חויב בתשלום מזונות לילדיו בסך של 3,300 ₪ בחודש ; דוחות שהוגשו לתיק פשיטת הרגל ; מסמכים נוספים המעידים על הוצאותיו וחובותיו של המבקש והסכם שכר טרחה.

5. בהחלטתי מיום 12.10.2015 אפשרתי לתובע לתקן את כתב התביעה בדרך של צירוף חוות דעת רפואיות לכל עניין שברפואה.
ביום 20.11.2015 צירף התובע חוות דעת רפואית.

6. לאחר שעיינתי בטיעוני הצדדים על נספחיהם, באתי לכלל מסקנה כי יש מקום לדחות מועד תשלום האגרה עד לאחר תום ההליכים בתובענה.

מן החומר שלפניי מצטיירת תמונה של דלות כלכלית האופפת את חייו של המבקש.
עפ"י המסמכים שהציג, המבקש מתקיים מקצבאות של המוסד לביטוח לאומי, ועפ"י הסכם הגירושין עליו לשאת במזונות ילדיו הקטינים בסך של 3,300 ₪ בחודש.
המסמכים הנוגעים להכנסותיו של המבקש, אליהם מתייחס המשיב בתגובתו (נספח ג' לבקשה) נוגעים לתקופה שעד שנת 2013 ואינם רלוונטיים עוד.
המבקש צירף אסמכתאות בדבר מצבו הכלכלי הקשה כיום, המהוות אינדיקצי ה משמעותית לכך שמצב ו הכלכלי של המ בקש אינו איתן.
שוכנעתי כי נוכח מצבו הכלכלי והרפואי של המבקש הוא יתקשה מאוד כעת בגיוס כספים לתשלום האגרה הנדרשת במסגרת הליך זה. מהחומר שלפניי עו לה כי כיום לא עומדים למבקש מקורות עצמאיים לגיוס הסכום הנדרש. הכנסותיו השוטפות דלות ואין בידי ו רכוש שיכול לשמש לצורך קבלת כספים נזי לים לתשלום האגרה.

כמו כן, על פני הדברים ומעיון בכתב התביעה, לאחר צירוף חוות הדעת, ולצורך הדיון בבקשה לפטור מאגרה, אין בידי לשלול קיומה של עילת תביעה.

אשר על כן, ולאור האמור לעיל, באשר לאני מורה כי מועד תשלום האגרה יידחה לתום ההליך, כאשר מובהר כי שיעור האגרה יהא תואם לשיעור המחויב בבית המשפט המחוזי, אף אם הסכום שיפסק למבקש, ככל שיפסק, יהיה בגבולות הסמכות של בית משפט השלום.

הנתבעת תגיש כתב הגנה תוך 30 יום.

התיק נקבע לדיון ליום 29.3.2016 שעה 9:00.

הנתבעת תגיש חוות דעת מטעמה עד 30 יום טרם מועד הדיון שנקבע.

ב"כ המבקש ימציא החלטתי זו לידי ב"כ המשיבה.

ניתנה היום, כ"א כסלו תשע"ו, 03 דצמבר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מרדכי מוטי עזריה
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: