ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בטוח לאומי-סניף באר נגד מאיר הנ :

1


בתי המשפט

בית הדין האזורי לעבודה

ב ב א ר - ש בע

בל 002542/08

בפני:

כב' הנשיא מיכאל שפיצר

28/06/2009

בעניין:

המוסד לביטוח לאומי

ע"י ב"כ עו"ד

לימור ליבדרו

המערער

נ ג ד

מאיר הנס

ע"י ב"כ עו"ד

מור דורון

המשיב

פסק דין

1. בפני ערעור על החלטת הוועדה לעררים מיום 23/07/2008 אשר קבעה למשיב נכות צמיתה בשיעור של 33% וזאת לאחר הפעלת תקנה 15 בנוגע לסעיף ליקוי 35 (1) (ב).

רקע עובדתי

2. המשיב נפגע בשתי הידיים -C.T.S . הפגיעה הוכרה על ידי המשיב כתאונת עבודה.

3. וועדות רפואיות מדרג ראשון מתאריך 08/08/2007, 05/12/2007 ו-09/01/2008 קבעו למשיב אחוזי נכות זמניים עד לתאריך 28/02/2008.

4. וועדה רפואית מדרג ראשון מיום 05/08/2008 אשר התכנסה בתום הזמניות קבעה כי לא נותרה למשיב נכות לאחר יום 01/03/2008.

5. המשיב הגיש ערר על החלטת הוועדה מדרג ראשון. וועדה רפואית לעררים התכנסה פעמיים ובישיבתה מיום 23/07/2008 קבעה למשיב נכות צמיתה בשיעור 33% וזאת לאחר שהפעילה את תקנה 15 בנוגע לנכות לפי סעיף 35 (1) (ב).

טענות המערער

6. טעתה הוועדה עת העניקה למשיב דרגת נכות בשיעור של 10% בגין פגיעה ביד ימין לפי פריט ליקוי 35 (1) (ב) וזאת שעה שלא נמצאה השפעה על כושר הפעולה הכללי ולא נמצאה הגבלת תנועה.

7. טעתה הוועדה כאשר העניקה למשיב אחוזי נכות לפי פרטי ליקוי לפי 35 (1) (ב) לגבי כל יד בנפרד. לא ניתן להעניק אחוזי נכות על פי פריט ליקוי 35 (1) (ב) לגבי כל יד בנפרד שכן פריט ליקוי זה דן בהגבלה על כושר ההגבלה הכללי ולא על הגבלה לגבי כל איבר בנפרד.

8. טעתה הוועדה עת העניקה למשיב אחוזי נכות לפי פריט ליקוי 75 (1) א-ב מותאם, כאשר לא התמלא התנאי ביישום פריט זה.

9. טעתה הוועדה עת קבעה כי יש להפעיל בעניינו של המשיב את התקנה 15 במלואה וזאת מבלי שהיו בפניה נתונים בקשר להכנסותיו של המשיב בעבודתו החדשה ומבלי שנתנה את דעתה לשאלה באם יש צמצום בהכנסותיו ובאיזו מידה.

נימוקי המשיב

10. ממצאי הוועדה לעררים שונים ממצאי הוועדה מדרג ראשון. הוועדה לעררים ציינה בממצאיה: "בשתי ידיים ירידה בתחושה... עצב דגילטלי ולינארי בשתי האגודלים". לא ניתן לטעון שאין כל הגבלה שעה שבממצאי הוועדה הרפואית כתוב במפורש כי יש ירידה בתחושה בעצב בשני האגודלים.

11. הקריטריון להענקת סעיף 35 (1) (ב) הינו השפעה קלה על כושר הפעולה הכללי או התנועות ומכאן שלא חייבת להיות הגבלה בתנועות כדי להפעיל סעיף זה. במקרה דנן, השילוב של שלושה גורמים ירידה בכוח גס של האחיזה, ירידה בכוח גס של הצביטה וירידה בתחושה בעצב הלינארי בשני האגודלים מובילה למסקנה שבדין הפעילה הוועדה את סעיף 35 (1) (ב) וזאת מאחר ויש השפעה קלה על כושר הפעולה הכללי.

12. אין כל מגבלה להפעיל את סעיף 35 (ב) לכל יד בנפרד שעה שהוועדה מוצאת כי בכל יד ישנם שינויים על כושר הפעולה.

13. למשיב מספר צלקות בידיים בגודל של 3 ס"מ ו-4 ס"מ. צלקת בכף יד עשויה להיות מכערת ואין הכרח כי הכיעור התבטא בפגם אסתטי הצד את עינו של הזר המתבונן. הצלקות צויינו בממצאי הוועדה ובהתאם לכך הוועדה העניקה למשיב סעיף ליקוי 75 (1) א-ב.

14. בפני הוועדה עמד דו"ח וועדת הרשות אשר הינו בגדר המלצה בלבד וכן עמדו בפני הוועדה נתונים בנוגע להכנסותיו של המשיב. הוועדה קבעה כי המשיב אינו מסוגל לחזור לעבודתו וזאת לאחר שבחנה את כלי העבודה בהם הוא נדרש לעבוד וכן התייחסה לפגיעה בידיו.

דיון והכרעה

15. החלטת הוועדה הרפואית לעררים ניתנת לערעור בפני בית הדין האזורי לעבודה בשאלה משפטית בלבד וזאת בהתאם לאמור בסעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה - 1995. עוד נפסק, כי קביעת דרגת נכות היא בסמכותה של וועדה רפואית ולא בסמכות בית הדין.

16. בית הדין במסגרת סמכותו לדון ב"שאלה משפטית" בלבד, בוחן האם הוועדה טעתה בשאלה שבחוק, חרגה מסמכותה, הסתמכה על שיקולים זרים או התעלמה מהוראה המחייבת אותה (עב"ל 10014/98 יצחק הוד - המוסד, פד"ע לד' 213). כלומר, בית הדין נעדר סמכות לדון ולהכריע בהיבט הרפואי של קביעת הנכות. כפי שפורט בספרו של ד"ר שאול קובובי/רמ"ח ושס"ה - סוגיות בתאונות עבודה, מהדורה שניה, עמ' 195.

17. מעיון בפרוטוקול הוועדה עולה כי הוועדה רשמה את תלונות המערער, הוועדה התייחסה לצילום מיום 24/12/2007. הוועדה ערכה למערער בדיקה קלינית יסודית ורשמה את ממצאיה:

"צלקות 3 ס"מ באספקט בלרי של כפות ידיים. לאחר C.T.S. עדינות לא בולטות מעל העור. שתי צלקות נוספות באזור ... לאורך 4 ס"מ רוחב 1 מ"מ לא דביקות לרקמות רכות לא רגישות למישוש, אין דלדול שרירים, כוח גס של האחיזה 4/5 בשתי הידיים כוח גס של צביטה 4/5+ בשתי הידיים. ירידה בתחושה ... עצב דיגיטלי ולינרי בשתי האגודלים, טווח תנועות בשורש כף היד ואצבעות מלאה".

הוועדה בפרק סיכום ומסקנות ציינה:

"הוועדה מקבלת את ערר הנתבע וקובעת נכות בשיעור 10% לפי סעיף 35 (1) (ב) ביד שמאל. נכות בשיעור 10% לפי סעיף 35 (1) (ב) ביד ימין. נכות בגין הצלקת בשתי הידיים בשיעור 5% לפי 75 (1) א-ב".

הוועדה ציינה כי לאור הירידה בהכנסותיו של המשיב והפגיעה בעבודתו כאופטיקאי מבקשת היא שתומצא לה המלצת וועדת הרשות לעניין תקנה 15.

18. הוועדה התכנסה פעם נוספת בתאריך 23/07/2008 לאחר שהומצא לידה דו"ח וועדת הרשות. המשיב טען בפני הוועדה כי אינו יכול לחזור לעבודתו הקודמת מאחר ועבודתו כאופטיקאי כרוכה בהוצאת עדשות ממסגרות והכנסתן דבר אשר מצריך כוח של האגודלים והוא אינו יכול לעשות זאת עקב הפגיעה וזאת הסיבה לירידה בהכנסותיו.

19. הוועדה דנה בהפעלת תקנה 15 וציינה:

"הוועדה עיינה בחוות דעת וועדת הרשות מ-3/6/08 ואינה מקבלת המלצותיה כי הניתוח כריתת עצם ... גורמת לירידה בכוח גס של צביטה בידיים עקב כך הנ"ל לא יכול לחזור לעבודתו הקודמת בתור טכנאי אופטיקאי ואכן לא חזר ועוסק היום במחשבים. אי לכך הוועדה מפעילה את תקנה 15 במלואה למעט הצלקת שאינה תפקודית".

20. לאחר שעיינתי בפרוטוקול הוועדה ובטענות הצדדים הגעתי למסקנה כי החלטת הוועדה להעניק למשיב נכות בגין סעיף ליקוי 35 (1) (ב) אינה מנומקת דיה. אין די בציון מדדי כוח גס אחיזה וצביטה וכן קביעה כי נמצאה ירידה בתחושה כדי להיכנס בגדר סעיף ליקוי 35 (1) (ב). הוועדה היא זו שצריכה לקבוע, מה מידת ההשפעה של אותם מדדים על כושר הפעולה. הוועדה ציינה בממצאיה: "טווח תנועות בשורש כף היד ואצבעות מלאה". הוועדה לא נימקה החלטתה להעניק למשיב סעיף ליקוי 35 (1) (ב) באופן כזה שניתן יהיה להתחקות אחר הלך מחשבתה שכן בהתאם להלכה הפסוקה נדרש שההנמקה תהא כזו שממנה ילמד לא רק רופא אחר את הלך מחשבתה שהביא להחלטה, אלא שגם בית הדין יוכל לעשות זאת.

21. טענת המערער כי לא ניתן להעניק אחוזי נכות על פי פריט ליקוי 35 (1) (ב) לגבי כל יד בנפרד דינה להדחות ואף לא הוגשה פסיקה התומכת בטענת המערער.

22. באשר להחלטת הוועדה בנוגע לצלקות לא מצאתי פגם בהחלטת הוועדה. הוועדה ערכה למערער בדיקה קלינית והתייחסה לכל הצלקות וציינה את גודלן ואת מידת רגישותן ובהתאם לכך מצאה להעניק למשיב אחוזי נכות לפי סעיף מותאם שבין סעיף ליקוי 75 (1) (א) המדבר על צלקות שאינן מפריעות, אינן מכערות ואינן גורמות להתרופפות קיר הבטן לבין סעיף ליקוי 75 (1) (ב) המדבר על צלקות מכאיבות ומכערות. מדובר בהחלטה מקצועית של הוועדה שהגיעה למסקנתה לאחר שבדקה את המערער והתרשמה מהצלקות.

23. בעניין הפעלת תקנה 15 הוועדה התכנסה לאחר קבלת דו"ח וועדת הרשות ודנה בנושא הפעלת תקנה 15. הוועדה נימקה מדוע אינה מקבלת את האמור בחוות הדעת של וועדת הרשות מיום 03/06/2008.

הוועדה לא דנה בשאלת הירידה בהכנסותיו של המשיב ומשכך נוכח ההלכה שנקבעה בפסק דין המוסד נ' פיתוסי עב"ל 386/07 אני מוצא כי יש להחזיר את עניינו של המשיב לוועדה על מנת שתתייחס להכנסותיו של המשיב, ותקבע האם חלה ירידה בהכנסותיו כתוצאה מכך שאינו עוסק יותר במקצועו כאופטיקאי.

24. לאור האמור, עניינו של המשיב יוחזר לוועדה הרפואית לעררים על מנת שתפרט ותנמק מה מידת ההשפעה של המימצאים שמצאה על כושר הפעולה של המשיב. ככל שהוועדה תעמוד על החלטתה להעניק למשיב סעיף ליקוי 35 (1) (ב) בגין כל יד תנמק הוועדה את החלטתה באופן כזה שניתן יהיה להתחקות אחר הלך מחשבתה.

הוועדה תשקול בשנית את החלטתה בעניין הפעלת תקנה 15 וזאת לאחר שתתייחס לדו"ח הכנסותיו של המשיב. הוועדה תדון האם חלה ירידה בהכנסותיו כתוצאה מכך שאינו עוסק יותר במקצועו כאופטיקאי.

25. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.

ניתן היום ו' בתמוז, תשס"ט (28 ביוני 2009) בהעדר הצדדים.

מיכאל שפיצר, שופט

נשיא

שם הקלדנית: שמחה ורון