ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יובנק חברה לנאמנות בע"מ נגד רזניק פז נבו :

1


בתי המשפט

בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו

בשא 011907/09

בתיק עיקרי: ה פ 000265/08

בפני:

כבוד השופט יהודה זפט - סגן נשיא

21/06/2009

יובנק חברה לנאמנות בע"מ

בעניין:

המבקשת

דורון דן

ע"י בא כח עוה"ד

נ ג ד

1. רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

2. אוסיף השקעות ופיתוח בע"מ

המשיבות

החלטה

לפני בקשה מכוח הוראות סעיף 35 יד לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), לאשר את הודעת התפטרותה של המבקשת מתפקידה כנאמן למחזיקי אגרות חוב (סדרה ה) שהנפיקה אוסיף השקעות ופיתוח בע"מ, ולאשר את מינוי רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב האמורות.

בהתאם להוראות סעיף 35טו (ב) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968, רשאי יו"ר רשות ניירות ערך להתייצב בהליך שלפני בית משפט ולהשמיע את דברו אם ראה כי עניין של ציבור המחזיקים בתעודות התחייבות מסדרה כלשהי מושפע או עלול להיות מושפע בהליך שלפני בית משפט.

לא מצאתי שהמבקשת ו/או מי מהמשיבות הודיע לרשות ניירות ערך על הבקשה.

המבקשת תודיע לרשות ניירות ערך על הגשת הבקשה בצירוף העתק מהבקשה והתובענה.


רשות ניירות ערך רשאית להתייחס לבקשה תוך 10 ימים.

המזכירות תעלה את הבקשה בחלוף המועד האמור.

מזכירות בית המשפט תמציא עותק מהחלטה זו לבאי כח הצדדים בפקסימיליה

ניתן ביום כ"ט סיון, תשס"ט (21 יוני, 2009) בלשכה.

השופט יהודה זפט - סגן נשיא