ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פינס נגד אקשטיין :

1


בתי המשפט

בית המשפט המחוזי בירושלים

ברע000934/09

לפני:

כבוד השופטת חנה בן-עמי

21/06/2009

בעניין:

מאיר פינס

המבקש

נ ג ד

רותי אקשטיין

ע"י ב"כ עו"ד

איילת ברעם

המשיבה

החלטה

1. בקשת רשות לערער על החלטתו של ראש ההוצאה לפועל (כב' הרשם מ' בורנשטיין) מיום 25.2.09, בה נדחתה בקשה להפחתת צו התשלומים שהושת על המבקש, כך שהוא נותר על סך 500 ₪ לחודש.

2. כנטען על ידי המבקש, לאור הנחיית ראש ההוצאה לפועל במסגרת הדיון שנערך ביום 2.12.08 הוא פנה למצוא עבודה, תחת להתקיים מקצבת נכות כפי שעשה עד לאותו מועד, אולם משכורתו נופלת מקצבת הנכות וממילא מן הדין היה להפחית את צו התשלומים שהושת עליו. עוד ציין כי הוא משלם בנוסף לתשלומים שנקבעו כאמור סך של 600 ₪ לחודש בגין תיקי הוצאה לפועל אחרים המתנהלים נגדו, ושסכומם עומד על כ-349,000 ₪. בהתייחס לאלו עתר כי תיערך לו חקירת יכולת נוספת נוכח הנסיבות החדשות שהתגלו.

3. עמדת המשיבה, מנגד, היא כי דין הבקשה להידחות, הן מטעמים פרוצדוראליים והן לגופו של עניין. כך טענה, כי ההחלטה בה נקבע שיעור התשלומים החודשי ניתנה ביום 2.12.08, ומשלא ננקט הליך ערעורי לגביה היא הפכה חלוטה. זאת ועוד, הבקשה דנן הוגשה באיחור של למעלה מחודשיים, ללא נטילת רשות [ההחלטה ניתנה ביום 25.2.09. הבר"ע הוגשה ביום 6.5.09], ומבלי צירוף תצהיר כנדרש.

לגופו של עניין טענה כי ככל שהמבקש משתכר בעבודתו החדשה סכום הנמוך מקצבת הנכות שלו, ברי כי המשיבה אינה צריכה להיפגע מכך, מה גם שברור שהצעת ראש ההוצאה לפועל במסגרת הדיון הייתה כי המבקש ימצא עבודה על מנת להגדיל את מקורות ההכנסה שלו, ולא להקטינם. עוד טענה, כי שיעור השתכרותו של המבקש גבוה משכרו הנוכחי, שכנטען עומד על 2,300 ₪, וכי הוא מיוצג בהליכים משפטיים אחרים על ידי עורך-דין, ונוסע רבות לארה"ב, מה שמעיד על יכולת כלכלית גבוהה.

4. דין הבקשה להידחות, ממספר טעמים: ראשית, על פי תקנה 119(ה) לתקנות ההוצאה לפועל, התש"ם-1980, על בקשת רשות לערער להיות מוגשת בתוך חמישה עשר יום מהמועד בו ניתנה ההחלטה. הבקשה דנן הוגשה לאחר כחודשיים וחצי, מבלי נטילת רשות כדין, ואך מטעם זה דינה היה להידחות. שנית, לבקשה לא צורף תצהיר, כנדרש בדין. שלישית, ולגופו של עניין, הסעד המבוקש בבקשה דנן – עריכת חקירת יכולת – לא נזכר כלל בבקשה נשוא ההחלטה שעליה מבקשים לערער, שכל שהתבקש בה היה הפחתת צו התשלומים. לכך יוסף, כי הערתו של ראש ההוצאה לפועל על כי המבקש נדרש למצוא עבודה, כוונה לצורך הגדלת השתכרותו ובוודאי שלא להקטינה.

אשר על כן וכאמור הבקשה נדחית.

יוער כי בהתייחס לבקשת ביניים שהוגשה על-ידי המבקש טרם קבלת תגובת המשיבה לגופה הועמד שיעור התשלומים על 200 ₪ לחודש. עתה משנדחתה הבקשה לרשות ערעור, מבטלת ההחלטה מיום 26.5.09.

המבקש ישא בהוצאות המשיבה בסך 1,500 ₪ בתוספת מע"מ כדין.

ניתנה היום, כ"ט בסיון תשס"ט (21 ביוני 2009), בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקי ההחלטה לב"כ הצדדים.

מותר לפרסום מיום 21.6.09.

חנה בן-עמי, שופטת

שרה