ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לנידאו דוד נגד כונ"ר :

1


בתי המשפט

בית משפט מחוזי באר שבע

פשר008023/08

בפני:

כב' השופט צלקובניק יורם

תאריך:

21/06/2009

בעניין:

לנידאו דוד ת.ז. 004819405

החייב

נ ג ד

כונס הנכסים הרשמי

המשיב

צו הכרזת פשיטת רגל

לאחר שעיינתי בבקשה להכריז על החייב פושט רגל ולאחר שעיינתי בתגובת הכנ"ר מיום 11.6.09 אני מחליט כדלקמן:

1. אני מכריז על החייב כפושט רגל.

2. הכונס הרשמי יתמנה כנאמן לנכסי החייב.

3. החייב ישלם לנאמן לטובת נושיו סך של 600 ₪ לחודש צמוד למדד.

4. על החייב להגיש לנאמן דו"ח חודשי על הכנסותיו והוצאותיו.

5. על החייב להתייצב בכל עת שידרש לכך בפני הנאמן וכן בפני הכונס הרשמי בכל עניין הקשור לפשיטת הרגל.

6. יציאת החייב מן הארץ אסורה.

7. החייב יפקיד את דרכונו בידי הכונס הרשמי.

8. על משטרת ישראל לעכב את יציאתו של החייב מן הארץ עד לקבלת הודעה מבית המשפט בדבר ביטול צו עיכוב היציאה.

9. החייב יפעל להגשת מלוא דוחותיו החסרים בצירוף אסמכתאות ולחיסול מלוא פיגוריו והכל תוך 14 יום.

הכנ"ר ידווח בתום התקופה.

ניתנה היום כ"ט בסיון, תשס"ט (21 ביוני 2009) בהעדר הצדדים.

_________________

י. צלקובניק - שופט

008023/08פשר055 נורית ג'ורנו