ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אנדראוס נגד מדינת ישראל פמד פ דוח-א נגב-30101907381 :

3


בתי המשפט

בית משפט מחוזי באר שבע

עפ 006287/09

בפני:

כב' השופט: ביתן אליהו

תאריך:

21/06/2009

בעניין:

אנדראוס נעים

ע"י ב"כ עו"ד

ערן אביטל

המערער

נ ג ד

מדינת ישראל

ע"י ב"כ עו"ד

אבי ביטון

המשיבה

פסק דין

בתאריך 26.4.08, נמסרה למערער הודעת תשלום קנס, על שימוש בטלפון שלא באמצעות דיבורית, בעת נהיגה. הוא הודיע על רצונו להישפט על העבירה ונשלחה אליו – עוד ביום 13.8.08, הזמנה למשפט - בתיק 740/09, לבית המשפט לתעבורה באר-שבע (להלן:"בית המשפט"), ליום 11.2.09.

המערער לא התייצב למשפט ובית המשפט דן אותו שלא בפניו – הרשיע אותו והטיל עליו קנס של 1000 ₪ (להלן:"פסק הדין").

ב 23.2.09 הגיש המערער לבית-המשפט, באמצעות עו"ד ע' אביטל, בקשה לביטול פסק הדין (להלן:"הבקשה"). בשולי הבקשה נרשם: "אשלח יפוי כח תוך 24 שעות".

ב 26.2.09, משעורך הדין אביטל לא המציא יפוי כח, דחה בית המשפט את הבקשה.

רק ביום 1.3.09 נשלח לבית המשפט יפוי כח, המייפה את כחו של עו"ד אביטל לייצג את המערער. יפוי הכח נחתם בתאריך 25.2.09 – אחרי מועד הדיון ואחרי הגשת הבקשה.

ביום 1.3.09, החליט בית המשפט לדחות את הבקשה, לגופה.

ביום 22.4.09 הגיש המערער לבית המשפט, באמצעות עו"ד אביטל, "בקשה דחופה שניה לביטול גזר הדין" ובית המשפט דחה אותה בהחלטה מיום 30.4.09 .

ב"כ המערער טוען, שהחלטת בית המשפט לא לבטל את פסק הדין - שגויה, שכן, לא ניתן למערער יומו בבית המשפט ונמנעה ממנו האפשרות להציג את הגנתו.

עיינתי בהודעת הערעור, בָּמסמכים שבתיק בית המשפט, בפסק הדין, בבקשות שהגיש המערער לבית המשפט ובהחלטות שניתנו בהן ושמעתי את טיעוני הצדדים. לא מצאתי עילה להתערב בהחלטת בית המשפט.

ב"כ המערער אישר כי המערער ידע על מועד הדיון ולא התייצב למשפט. הוא הסביר זאת בכך שהוא – עו"ד אביטל, הגיש לבית המשפט בקשה לדחיית הדיון והינחה את המערער לא להתייצב אליו.

עיון במסמכים מלמד, כי משפטו של המערער נקבע ליום 11.2.09 בשעה 08:30. באותו יום, בשעה 10:02, נשלח למדור הפלילי במזכירות בית משפט השלום (ולא למזכירות בית המשפט לתעבורה), פקס כלשהו ממשרדו של ב"כ המערער. גם בהנחה שהמדובר בבקשה שהגיש ב"כ המערער לדחיית הדיון, הרי שזו הוגשה רק ביום הדיון וכשעה וחצי לאחר השעה היעודה ומכל מקום, לא ניתנה החלטה המקבלת את הבקשה.

שליחת בקשה לדחיית דיון, אינה פוטרת את המבקש או את בא כחו מהתייצבות. כל עוד לא ניתנה החלטה אחרת, מועד הדיון נותר בעינו, על כל המשתמע מכך.

המסקנה הנובעת מהאמור הינה, כי המערער הוזמן למשפט כדין ולא התייצב. בהיות העבירה המיוחסת לו עבירה לפי פקודת התעבורה שלא גרמה לתאונת דרכים בה נחבל אדם חבלה של ממש, רואים אותו כמודה בכל העובדות שנטענו בכתב האישום ובית המשפט רשאי לדונו שלא בפניו - סעיפים 240 (א)(2) ו (3) לחסד"פ. מכאן, שהחלטת בית המשפט לדון את המערער שלא בפניו – חוקית.

ההחלטה - נשוא הערעור, ניתנה ביום 1.3.09. הערעור עליה הוגש רק ביום 27.5.09, בחלוף המועד הקבוע בחוק. המערער לא הגיש בקשה להארכת מועד. די בכך לדחות את הערעור.

גם לגופו של עניין, אין מקום להתערב בהחלטה. המערער לא הראה סיבה מוצדקת לאי התייצבותו למשפט ולא נראה שביטול פסק הדין דרוש כדי למנוע עיוות דין למערער. המערער לא פירט בבקשה את הגנתו מפני האשמה שיוחסה לו. מהדברים שאמר – כמצוין בשולי הדו"ח שנרשם לו, משתמע כי הוא מודה בהחזקת הטלפון אך לא בשימוש בו. די בכך כדי לשכלל את העבירה שיוחסה לו.

הקנס שהוטל על המערער – 1000 ש"ח, הוא כגובה הקנס הנקוב בהודעת תשלום הקנס שנמסרה לו.

סוף דבר, הערעור נדחה. על המערער לשלם את הקנס שהוטל עליו, עד ליום 05.07.09.

ניתן היום כ"ט בסיון, תשס"ט (21 ביוני 2009) בהעדר הצדדים

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים