ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מטבייב נגד מטטוב :

לפני: כבוד השופטת קרן כהן
המבקשים:
התובעים

  1. מיכאל ליאח
  2. בוריס מטבייב

ע"י ב"כ עו"ד גיל בר
-
המשיבים:
הנתבעים

  1. אליק מטטוב
  2. סוש בניה והנדסה בע"מ
  3. ולרי ארצקי

4. ג' בי אם בניה 2011 בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אינה שטיין

5. י.מ.י רול ניהול ואחזקות בע"מ
6. יבגני קליינרמן

7. אלקטרה בנייה בע"מ

החלטה

1. לפניי שלוש בקשות של המבקשים (התובעים): האחת, בקשה לתיקון כתב התביעה על דרך של הוספת עילה שעניינה העסקת התובעים במשותף על ידי הנתבעות 1 – 6 . השנייה, בקשה למחיקת המשיבה 7 (הנתבעת 7) . והשלישית, בקשה לאיחוד דיון בתיקים שונים.
נדון בבקשות כסדרן.

הבקשה לתיקון כתב התביעה
2. המבקשים טענו כי לכתב ההגנה של המשיבה 4 צורף חוזה שנחתם בינה לבין המשיבה 2 ממנו עולה כי האחרונה הייתה קבלנית משנה של המשיבה 4. המבקשים טענו כי החוזה מצביע על כך שהם עבדו אצל המשיבה 4 תקופה ארוכה, בין בהעסקה ישירה ובין בהעסקה עקיפה, ו לכן יש להתיר להם לתקן את כתב התביעה ולהוסיף את הטענה המשפטית ולפיה יש לראות בכל המשיבים (פרט למשיבה 7) כמעסיקים במשותף.
המבקשים צירפו לבקשה טיוטת כתב תביעה מתוקן .

3. מנגד טענה המשיבה 4 כי יש לדחות את הבקשה מן הטעם שהתיקון כולל טענות עובדתיות שאינן נכונות ושאינן נתמכות בתצהיר המבקשים. נטען שהמבקשים ידעו את זהות מעסיקיהם ובהתאם נוסח כתב התביעה המקורי. בנסיבות אלה סבורה המשיבה 4 שיש לדחות את הבקשה.

יצוין כי יתר המשיבים לא הגיבו לבקשה.

4. המבקשים השיבו כי מדובר בהוספת עילת תביעה משפטית המבוססת על החוזה שצורף לכתב ההגנה של המשיבה 4. עיל ה זו אינה מבוססת על טענה עובדתית אלא על טענה משפטית ולכן לא נדרש לצרף תצהיר של המבקשים.

5. לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה ובתשובה מצאתי ש דין הבקשה להתקבל, מהנימוקים הבאים:

5.1 כידוע, לבית הדין סמכות רחבה להתיר תיקון כתבי טענות מסמכותו של בית המשפט וזאת נוכח השוני בין תקנה 92 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 לבין תקנה 41 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי-דין), התשנ"ב-1991.

נפסק כי בבוא בית הדין להחליט בבקשה לתיקון כתבי טענות "ניצבות שתי שאלות נפרדות זו מזו לשיקול דעתו של בית הדין. הראשונה, האם מעמיד הנוסח המתוקן את הפלוגתא האמיתית לדיון. השניה, האם יהיה בתיקון כדי לגרום לצד השני עוול שפיצוי כספי לא יוכל לתקן. אם התשובה לשאלה הראשונה היא חיובית, כי אז הגישה במסגרת השאלה השניה היא מאוד ליברלית, כדי שהטפל לא יכשיל את העיקר".

5.2 במקרה דנן, עיון בכתב התביעה המתוקן מעלה כי יש בו בכדי להעמיד את הפלוגתאות האמיתיות שבמחלוקת לדיון. כתב התביעה המתוקן מתבסס על ההסכם שצורף לכתב ההגנה מטעם המשיבה 4 ולפיו המשיבה 2 שימשה קבלנית משנה של הראשונה. בנסיבות אלה, הטענה בדבר העסקה במשותף היא טענה שיש להידרש לה.

5.3 כמו כן, לא מצאתי כי יש בתיקון המבוקש בכדי לגרום למשיבים נזק, במיוחד משמדובר בתי קון שהתבקש בסמוך להגשת כתב ההגנה ועוד קודם ישיבת הקד"מ.

5.4 עוד אציין כי בכתב התביעה המקורי טענו המבקשים לתקופות העסקה על ידי כל אחת מהמשיבות 2, 4 ו-5 בהתאם לתלושי השכר שניתנו להם. אולם מש החוזה הובא לידיעתם במסגרת כתב ההגנה מטעם המשיבה 4, אזי יש לאפשר למבקשים לתקן את כתב התביעה ולטעון להעסקה במשותף.

5.5 יובהר כי במסגרת הדיון בבקשה לתיקון כתבי טענות אין בית הדין נדרש לבחון אם הטענות שנטענו נכונות אלא רק אם יש בתיקון המבוקש כדי להעמיד לדיון את השאלות השנויות במחלוקת בין הצדדים. אי לכך, אין לדון בטענות המשיבה 4 המכחישות את טענות המבקשים.

5.6 בנסיבות אלה, אני מתירה את תיקון כתב התביעה על דרך של הוספת עילה שעניינה העסקה במשותף של המבקשים על ידי המשיבים.

6. כתב התביעה המתוקן שצורף לבקשה מתקבל לתיק.

7. המשיבה 4 רשאית להגיש כתב הגנה מתוקן עד ליום 22.12.2015.

8. לעניין הוצאות - משהצורך בתיקון התברר למבקשים רק לאחר חשיפת ה חוזה שנחתם בין המשיבות 2 ו-4 במסגרת כתב ההגנה של המשיבה 4, אין מקום לחייבם בהוצאות. עם זאת, ההוצאות בגין הגשת כתב הגנה מתוקן, אם יוגש, יובאו בחשבון בעת מתן פסק הדין בסיום ההליך.

הבקשה למחיקת המשיבה 7 (הנתבעת 7):
9. לבקשת המבקשים תימחק המשיבה 7.

10. משהמשיבה 7 טרם הגישה כתב הגנה – אין צו להוצאות.

הבקשה לאיחוד דיון בתיקים שונים:
11. ככל שהמבקשים עומדים על הבקשה, תוגש בקשה נפרדת שבה תפורטנה העילות לאיחוד הדיון בכל התיקים והיא תועבר להכרעת כבוד סגן הנשיאה, השופט שמואל טננבוים.

סוף דבר
12. הבקשה לתיקון כתב התביעה – מתקבלת.

המזכירות תסרוק את כתב התביעה המתוקן שצורף לבקשה מיום 1.11.2015 בתיקיית כתבי טענות.

המשיבה 4 רשאית להגיש כתב הגנה מתוקן עד ליום 22.12.2015.

ההוצאות בגין תיקון כתב הגנה של המשיבה 4, ככל שיתוקן, יובאו בחשבון בסיום ההליך.

13. התביעה נגד המשיבה 7 נמחקת ללא צו להוצאות.

14. המבקשים רשאים להגיש בקשה נפרדת לאיחוד דיון בתיקים עד ליום 15.12.2015.

ניתנה היום, ח' כסלו תשע"ו, (20 נובמבר 2015), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: מטבייב
נתבע: מטטוב
שופט :
עורכי דין: