ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יניב זגורי נגד מדינת ישראל :

4


בתי המשפט

בית משפט מחוזי באר שבע

בש 020418/09

בתיק עיקרי:

פח 001078/08

כב' השופטת רחל ברקאי

21.06.09

המבקש

יניב זגורי ת.ז. 025035536

ע"י ב"כ עו"ד אביגדור פלדמן ועו"ד ליאור אפשטיין

נ ג ד

המשיבה

מדינת ישראל

ע"י ב"כ עו"ד מירב עמר כהן

החלטה

1. מונחת בפני בקשת המבקש לחזור ולעיין בהחלטתי מיום 6.8.08 בדבר מעצרו של המבקש עד לסיום ההליכים ולהורות על שחרורו לחלופת מעצר וזאת, לטענתו, בשל הפחתה ממשית במשקלן של הראיות שנמצאו נגדו, מאז ניתנה ההחלטה בדבר מעצרו עד לסיום ההליכים ובשל מחדלי חקירה מהותיים אשר נפלו בחלקה של הרשות החוקרת בתיק הנדון.

2. כפי שציינתי בהחלטת המעצר, התשתית הראיתית העיקרית בתיק החקירה הנדון מושתתת על עדותו של עד המדינה טל קורקוס כאשר לגבי כל אחד מן האישומים המפורטים בכתב האישום המיוחסים למבקש מצאתי סיוע ראיתי כנדרש בחוק.

3. בטיעוניו בפני, במסגרת בקשה זו, כיוון ב"כ המבקש יהבו כנגד מהימנותו של עד המדינה, אשר נחקר ארוכות מעל דוכן העדים בפני המותב היושב לדין בתיק העיקרי, וביקש להצביע על סתירות ואי דיוקים בעדותו במידה אשר לטענתו שומטת את הקרקע תחת עדותו ומותירה חלל גדול תחת גרסתו. בהתאם טען כי נסיבות אלו יש בהן כדי להצדיק בחינה עניינית של חלופה למעצרו.

עוד הפנה ב"כ המבקש אצבע מאשימה כנגד הרשות החוקרת עת התנהלה לטעמו באופן פסול בכך שהעלימה ראיות והטעתה את הסנגוריה ככל שהדברים נוגעים למהלך הדברים אשר הביאו להסכם עד המדינה עם טל קורקוס, מהלך אשר לא תועד בזמן אמיתי והוסתר מעיני הסנגורים ובאשר לטענת האליבי שהציג המבקש ביחס למעשיו בלילה בו הושלך רימון לעבר ביתו של העיתונאי ארצי חלפון.

4. לציין כי משפטו של המבקש מתנהל ביעילות רבה בפני המותב היושב לדין בעניינו וכי נכון לימים אלו אמורה להסתיים שמיעת פרשת ההגנה כאשר הכרעת הדין אמורה להינתן מיד לאחר ימי פגרת הקיץ העומדת בפתח.

5. לגופם של דברים, חזרתי וקראתי את טענות הצדדים ועיינתי ארוכות בפרוטוקולים הארוכים המתעדים את מהלך העדויות אשר באו בפני המותב היושב לדין בתיק העיקרי, כפי שהביאו בפני הצדדים וסבורה אני כי דין הבקשה להדחות.

ברמה הלכאורית של הדברים גם אם נתגלו סדקים או בקיעים כאלו או אחרים בעדותו של עד המדינה לגבי פרט כזה או אחר לא מצאתי כי ברמה הלכאורית של הדברים יש בהם כדי לקעקע את התשתית הראיתית בכללותה עליה עמדתי בהחלטתי בדבר מעצרו של המבקש עד לסיום ההליכים.

למבקש מיוחסת שורה ארוכה של אישומים וגם אם קיימת עדות סדוקה לגבי נסיבות של אירוע או שניים מן האישומים עדיין עומדת איתנה התשתית הראיתית ביחס ליתר האירועים נשוא האישומים הנוספים ודי בהם לכשעצמם כדי לבסס את התשתית הראיתית למעצרו של המבקש.

כך – גם אם בסופו של יום יוכיח המבקש לדוגמה את טענת האליבי הנטענת על ידו לגבי אירוע זריקת הרימון לחצר ביתו של העיתונאי ארצי חלפון, לנוכח הדברים שהציג בפני, והגם שמנגד עומד טיעון לא פחות משכנע בפי המשיבה בדבר טיבו של אותו אליבי נטען הנשען על אפשרות ממשית של אי דיוקים בכיוונם של זמנים בשעונים שונים, הרי שעדין אין בכך כדי לקעקע את התשתית הראיתית בכללותה המבססת אישומים אחרים המיוחסים למבקש, תשתית ראיתית אשר עדין ניצבת איתנה.

בנוסף, ראיתי לנכון לציין כי באשר לטיעוניו הארוכים של ב"כ המבקש, אשר נועדו להצביע על חוסר מהימנותו של עד המדינה הנוגעים לאירוע ההצתה הנוגע לקארמני ואירוע ההצתה הנוגע לעובדיה, אשר לטענת המבקש אירעו באותו לילה, נמצא כי הטיעון מבוסס על נתונים עובדתיים שגויים במובן בו באופן מקרי למדי נמצא כי אירועי ההצתה הנדונים אירעו באותו תאריך אך בהבדל של שנה תמימה, באופן השומט את הקרקע תחת טיעוניו של ב"כ המבקש.

6. מעבר לאמור, סבורה אני כי מלאכת ההכרעה בשאלה אם מדובר בשקרים מהותיים שמסר עד המדינה היורדים לשורשה של עדות או בחוסר דיוק הנובע משכחה בשל חלוף הזמן וריבוי הפרטים המלווים את האירועים הנוגעים לפרשה הנדונה, נתונה למותב השומע את התיק העיקרי וזה אין ספק לב ליבה של ההכרעה בתיק.

להדגיש, כי בשונה מן הערכאה הדיונית היושבת לדין הנדרשת להכריע בסוגיית מהימנותם של עדי התביעה אין אנכי נדרשת לכך ודי לי בבחינת קיומה של התשתית הראיתית ברמה הלכאורית של הדברים. ברמה הלכאורית של בחינת התשתית הראיתית לא מצאתי כי עדותו של עד המדינה הביאה לכרסום מהותי בתשתית הראיתית הלכאורית עד כי יאמר שנשמטה הקרקע תחת הבסיס עליו נשענת החלטתי הראשונה בדבר מעצרו של המבקש עד לסיום ההליכים. כאמור, גם אם פחת משקלה של ראיה לגבי אירוע כזה או אחר לא נפגעה התשתית הראיתית הלכאורית בכללותה.

דברי אלו יפים גם לגבי טענות אשר הופנו כלפי עדויות של עדי תביעה נוספים.

שאלת המהימנות והמשקל שיש לתת לעדותו של עד המדינה תוכרע כאמור על ידי המותב היושב לדין בתיק העיקרי.

7. אשר לטענה בדבר קיומם של מחדלי חקירה - עיקר טיעוניו של ב"כ המבקש נוגעים למחדלי החקירה הנובעים מאי תיעוד המגעים שניהלו החוקרים השונים עם עד המדינה ועד להחתמתו על הסכם עד מדינה. אמנם, מדובר במחדל חקירתי שמן הראוי כי לא היה קורה אך אינני סבורה כי ברמה הלכאורית של הדברים יש בו כדי להביא לקביעה גורפת לפיה יש במחדל זה כדי להטות את הכף לטובת שחרורו של המבקש.

כך גם לגבי הטענה בדבר מחדל חקירתי הנוגע לאי המצאת סרט המתעד את זמן הגעתו של המבקש לפאב בסמוך לזמן האירוע בו נזרק הרימון אל עבר ביתו של ארצי חלפון.

כאמור, טענות אלו ובחינת היקפי מחדלי החקירה להם טען ב"כ המבקש על ההשלכות של כך, מקומן אלו בפני הערכאה הנדרשת להכרעת הדין העושה מלאכתה בימים אלו.

8. סוף דבר, הבקשה נדחית.

הבקשה ניתנת בהעדר הצדדים לבקשתם.

ניתנה היום כ"ט בסיון, תשס"ט (21 ביוני 2009) בהעדר הצדדים

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים

רחל ברקאי, שופטת

020418/09בש 055 אולגה