ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין YES זעפרני נגד חברת ערוצי כבלים :

4


בתי המשפט

בית משפט לתביעות קטנות רחובות

תק 001236/09

בפני כבוד השופט גדעון ברק

תאריך:

21/06/2009

בעניין:

זעפרני יוסף ת.ז. 057146755

התובע

נגד

די. בי. אס שרותי לווין (1998) בע"מ

(YES חברת ערוצי כבלים בע"מ)

הנתבעת

פסק דין

1. התובע הגיש תביעה על סך 2,920 ₪, הכולל: סך 420 ₪ - דמי יציאה ששילם לנתבעת בצירוף ריבית והפרשי הצמדה, סך של 1,500 ₪ פיצוי בגין הפרת הסכם וסך של 1,000 ₪ בגין עוגמת נפש.

מה עילת התביעה המתגלה מכתב התביעה המצדיקה להעניק לתובע הסכום הנתבע?

לאור שכנועים של סוכנת המכירות של הנתבעת, הסכים התובע ביום 1.4.07 לבטל ההתקשרות עם "הוט" ועבר ל-Yes תמורת התחייבות הנתבעת לשלם עבור התובע את דמי היציאה מ"הוט".

כעבור למעלה משנה ועד יום הגשת התביעה ולמרות פניותיו של התובע אל הנתבעת – לא עמדה הנתבעת בהתחייבויותיה ולא שילמה לתובע את דמי היציאה וחשבונו לא זוכה.

לאור העובדה שהנתבעת לא שילמה את דמי היציאה, נאלץ התובע לשלם את דמי היציאה בסך של 420 ₪ - זאת לאחר שהתובע קיבל התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים נגדו.

2. הנתבעת מאשרת את הצטרפותו של התובע לשירותיה – זאת במסגרת מבצע שהיה מיועד ללקוחות חדשים לאחר שהובאו לידיעתו פרטי ההתקשרות בהתאם לאמור בהסכם ההתקשרות בין הנתבעת ללקוחותיה.

בהמשך מפרטת הנתבעת את השתלשלות העניינים, תוך ציון מועדי שיחה עם התובע – הכל כמפורט להלן:

א. ביום 31.10.07 פנה התובע לנתבעת בטענה, לפיה קיבל מכתב מ"הוט" על קיום חוב בגין תשלום דמי יציאה בסך 420 ₪ ובדיקה במערכות הנתבעת העלתה, כי במועד ההצטרפות לא חתם התובע על נספח מצבע ההתחייבות, במסגרתו זכאי לקוח שחתם עליו לקבל החזר כספי מהנתבעת בגין תשלום דמי היציאה עד לסכום של 640 ₪.

על אף שהתובע לא חתם, כאמור, הודיעה הנתבעת לתובע כי תהא מוכנה לזכות את חשבונו בגין תשלום דמי היציאה, אך לשם קבלת הזיכוי היה על התובע להמציא את החשבונית אשר הנפיקה הוט והמעידה על עצם החיוב ושיעורו.

ביום 28.12.07 התקיימה שיחת טלפון עם התובע ושוב התבקש לשלוח העתק החשבונית ואז התובע העביר חשבונית תשלום ומכתב שנשלח אליו מעו"ד מטעם הוט ללא כל חשבונית של הוט המכילה את הפירוט בעד מה התשלום.

ביום 18.3.08 שוב התנהלה שיחה עם התובע בה הובא לידיעתו כי המסמכים אותם שלח לנתבעת לא עומדים בדרישתה, אך התובע לא הסכים לקבל הסבר זה.

ב. ביום 19.3.08 הפר התובע הפרה מהותית את ההסכם בכך שביטל את אמצעי התשלום המעודכן וביום 24.3.08 התקבלה במשרד הנתבעת הודעת ניתוק מהוט על שמו של התובע וחתומה על ידו.

לכן, חדלה הנתבעת מלספק לתובע את שידוריה והפסיקה את החיוב במנוי החל ב- 26.3.08.

עקב ביטול אמצעי התשלום, לא שילם התובע עבור שירותי הצפייה עד ליום 26.3.09 ובאופן כזה נוצר לתובע חוב בסך 184.14 ₪.

זאת ועוד, ביום 27.3.08 הודיע התובע, שהוא לא מעוניין להשיב לנתבעת את ציוד הקצה עד שלא יקבל את דמי היציאה.

ביום 17.7.08 הביאה הנתבעת לידיעת התובע את קיום החוב והודע לתובע כי עליו להשיב את ציוד הקצה ועוד באותה שיחה ציין התובע, כי עליו לקבל זיכוי כספי עבור דמי היציאה וגם הפעם נאמר לתובע כי עליו להמציא חשבונית מקור של הוט.

עד יום הגשת כתב ההגנה, לא מילא התובע שני תנאים עיקריים: האחד, להשיב את ציוד הקצה והשני, להמציא חשבונית של הוט על מנת שהנתבעת תוכל להשיב לתובע את דמי היציאה.

3. א. אני מקבל טענת הנתבעת, שהתובע לא חתם על נספח ההתחייבות, אך בכל זאת

הסכימה הנתבעת להשיב לתובע את דמי היציאה בתנאי שימציא חשבונית מ-הוט על תשלום דמי היציאה.

התובע, מטעמים שלו, לא המציא לנתבעת את החשבונית המוכיחה תשלום דמי יציאה – ולא חשבונית המתייחסת לחוב אחר- ולכן לא קיים את התנאי להחזרת דמי היציאה.

התובע, אמנם המציא לנתבעת שתי חשבוניות, שצילום כ"א מהן צורף לכתב התביעה: חשבונית אחת מיום 18.11.07 ע"ס 220 ₪ וחשבונית מיום 27.11.07 ע"ס 200 ₪, אך לטענת הנתבעת, לא ניתן היה לדעת בגין מה התשלומים הנ"ל.

ב. מכתב ההגנה עולה כחוט השני, הודאת הנתבעת הטוענת שלא התכחשה לעניין תשלום דמי היציאה, אך לטענתה טרם זיכתה את התובע משום שהוא לא המציא לה חשבוניות המקור.

4. אני מסכים לטענת הנתבעת, כי בחשבוניות שהציג התובע לא מפורט עבור מה בוצעו התשלומים הנ"ל, ברם מעיון בחשבוניות יכול גם להשתמע כי אכן התובע שילם סכומים אלה עבור דמי יציאה – אותם הסכימה הנתבעת לשלם לתובע.

אין לבוא בטרוניה כלפי הנתבעת על הספק שהטילה בסוג התשלום המשתקף מהחשבוניות ואין לי ספק כי התובע יכול היה להקל בעניין לו היה ממציא חשבונית מקורית או לפחות אישור מעו"ד אברהמי בו יצויין מהו מהות התשלומים ששילם התובע.

בעניין זה מעיד התובע, כי לא הייתה לנתבעת בעיה להתקשר לעו"ד אברהמי ויסבירו לה את עניין חשבונית המקור ולטענה זו אפשר גם להשיב לתובע, אם הוא היה בקשר עם עו"ד אברהמי מה בעיה הייתה לו לקבל מעו"ד אברהמי אישור, שהתשלום מתייחס לדמי יציאה ולא לחוב רגיל אחר?

לכן, אין בין הספק שנוצר אצל הנתבעת ובין הגשת תביעה בסכום מוגזם ולא מוכח – ולא כלום.

עם כל הכבוד לתובע, הוא לא רק הגזים בסכומי התביעה אלא גם הגזים בתיאורים דרמטיים את התנהגות הנתבעת, באומרו:" הטענה שלהם היתה מלכתחילה חודשים רמסו אותי וחתכו לי רגל, השאירו אותי עם רגל אחת ואמרו לי שהחשבונית לא מקורית". (עמ' 1 לפ',ש' 11- 12)

בסופו של יום, כאשר שוחחה עמו הגב' דותן והודיעה לו שהם קיבלו את התביעה ורוצים לזכות אותו, השיב התובע: "עכשיו אתם רוצים לזכות אותי".

העולה מהאמור לעיל הוא, שהתובע כבר לא היה מעוניין בזיכוי אלא "בהענשת" הנתבעת על ידי כך שישלמו לו את מלוא סכום התביעה.

יחד עם זאת, מעיון בחשבוניות שהציג התובע, ניתן גם להסיר את הספק בעניין מהות התשלום ואני קובע כי עצם העובדה שהסכומים שולמו לעו"ד אברהמי ועל גבי הקבלה מצויין שהסכום שולם כפקדון, אין להוציא מכלל אפשרות שלא מדובר בחוב רגיל אלא בפקדון שהיה מיועד עבור דמי יציאה.

לכן, גם אם קיים ספק, ספק זה פועל הפעם לזכות התובע ולכן אני מחליט לחייב את הנתבעת לשלם לתובע את הסך של 420 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום הגשת התביעה -22.2.09- ועד התשלום בפועל.

בנוסף לסכום הנ"ל, לא מצאתי שיש מקום להעניק לתובע את יתרת סכום התביעה, משום שהתובע לא הוכיח אף סכום מהסכומים הנתבעים ולכן אני דוחה את התביעה בכל הנוגע ליתרת הסכום העולה ע"ס 420 ₪.

כמו כן, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע הוצאות משפט בסך 150 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.

ניתן היום כ"ט בסיון, תשס"ט (21 ביוני 2009) בהיעדר הצדדים והמזכירות תעביר העתק פסה"ד לכ"א מהצדדים.

ברק גדעון – שופט

001236/09תק 333 אורלי כהן