ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין "בן חיים נגד חברת ביטוח הראל בע :

3


בתי המשפט

בית משפט לתביעות קטנות רחובות

תק 001231/09

בפני כבוד השופט גדעון ברק

תאריך:

21/06/2009

בעניין:

בן חיים יעקב

התובע

נגד

1 . הראל חברה לביטוח בע"מ

2 . גיל הילה

3 . כהן חי

4 . סוכנות לביטוח קרדיו ביט בע"מ

5 . דב גולן

6 . מלאך שפרה

הנתבעים

פסק דין

1. התובע, שהינו פנסיונר בגיל 69 הגיש תביעה זו נגד 6 נתבעים בה ביקש לחייב אותם בתשלום פיצוי בסך 5,000 ₪ עבור כל הנזקים שגרמו לו בתשלומי ריבית על משיכות יתר, אובדן שעות מאות שיחות טלפון, עוגמת נפש, אי שקט נפשי וחוסר אונים - זאת בשל נימוקיו הבאים:

א. התובע טוען כי נפל קרבן בידי הנתבעת 1 (להלן:"הראל") והנתבעת 4 (להלן:"קרדיו ביט"), שהסוכנת שלה היא הנתבעת 6 (להלן:"גב' מלאך"), כאשר הגיעו לביתו ביולי שנת 2008 והציעו לו ביטוח סיעודי בפרמיה של 200 ₪ לחודש.

ב. עוד מוסיף התובע וטוען, כי במשך 4 חודשים משכה הראל מחשבונו 4,250 ₪ במקום 800 ₪ בלבד.

ולמרות כל ההבטחות שניתנו על ידי נציג הראל וקרדיו ביט להחזיר לו את כספו בהקדם – התקבל התשלום רק ביום 17.2.09.

התובע מלין על כך, שהראל וקרדיו ביט עשו בחשבון הבנק שלו כבתוך שלהם.

2. ששת הנתבעים הגישו כתב הגנה משותף, בו טוענים הם שעסקינן בתביעת סרק טורדנית וקנטרנית שאינה מגלה עילה ויש לדחותה לאור הטענות הבאות:

א. הנתבעים עשו ככל יכולתם לרצות את התובע ולמנוע הגשת תביעה וכדי לחסוך בזמן ומכל מקום התביעה לא מגלה עילה נגד הנתבעים 2,3,5,6 , שהינם אורגנים של הראל וקרציוביט.

ב. בחודש יולי 2008 הופקה לתובע, באמצעות קרדיו ביט פוליסה לביטוח בריאות וביטוח סיעודי אצל הראל והפוליסה הופקה באמצעות גב' מלאך.

פוליסה זו הוצאה בפרמיה קבועה לתקופת פיצוי לכל החיים בסכום ביטוח של 5,000 ₪ לחודש – זאת על פי בקשת התובע להיות מבוטח בסכום זה.

הפרמיה החודשית נגזרת מסכום הביטוח אותו ביקש התובע לרכוש ועל כן אין ממש בטענתו לפיה הוסכם עמו על פרמיה בת חודשית של 200 ₪.

ג. מאחר והוראות הקבע לתשלום הפרמיות טרם הגיעה לבנק בו ניהל התובע את חשבונו, חזר חיוב הפרמיה של חודש יולי 2008 בסך 690 ₪ ולכן לא חויב התובע כלל באותו חודש.

בחודש אוגוסט נשלח לבנק חיוב כפול, שכלל גם את פרמיית חודש יולי 2008 בסך 1,381 ₪ והפוליסה זוכתה.

בחודש ספטמבר 2008 נשלח לבנק חיוב רגיל בסך 698 ₪ והפוליסה זוכתה ובחודש אוקטובר 2008 נתבקשה הראל לבצע הגדלה בסכום הביטוח של תכנית הסיעוד בעוד 5,000 ₪ לחודש.

הגדלה זו בוצעה על בסיס בקשת התובע ולהתחיל את הוראת הקבע על פרמיות הסכום הנ"ל החל בחודש אוקטובר 2008.

ביום 23.12.08 נתקבל אצל הראל לראשונה מכתבו של התובע מיום 22.12.08 בו טען כי הראל גובה מחשבונו ללא רשותו סכומים החורגים מאלו עליהם סיכם עם גב' מלאך והתובע ביקש להשיב לו את מלוא הסכום באופן מיידי, אחרת יפנה לבית המשפט.

עם קבלת ההודעה, פנתה הראל אל נתבע 5 מר דב גולן, אשר מסר שיש לבטל את הפוליסה מתחילתה ולהשיב לתובע את מלוא הפרמיות שנגבו.

ד. הראל כיבדה את בקשת התובע וביום 26.1.09 – פחות מחודש מיום קבלת מכתבו- נשלחה לתובע המחאה בגובה הפרמיות שנגבו בסך של 4,246.46 ₪ צמוד מדד.

3. א. התובע לא הוכיח, מה עילת תביעה יש לו נגד כ"א מששת הנתבעים, כאשר לכל היותר הוזכר על ידו ההתקשרות עם הראל, קרדיו ביט וגב' מלאך.

גם בכתב התביעה לא ציין התובע, מה אחריות מייחס לכ"א מהנתבעים.

ב. התובע הגדיר את התיק כתיק מאוד מורכב ולא מצאתי מה מורכב בתיק זה, לאור העובדות המצומצמות שתאר התובע בכתב התביעה ולאור האמור בכתב ההגנה.

התובע מנסה לצייר עובדה, כאילו גב' מלאך עשתה יד אחת עם המנהל שלה, אך טענה זו הועלתה על דרך הסתם והיא כלל לא הוכחה.

התובע מאשים את הראל בהאשמה חמורה באומרו, שהם רימו אותו וסחטו ממנו כספים במרמה וכל הדברים נוספו בטפסים לאחר חתימתו על המסמך.

טענת מרמה לא יכולה להיטען בעלמא, שכן טענה זו חייב התובע להוכיח ובמקרה קא עסקינן, אני קובע שהתובע לא הוכיח טענותיו אלה.

התובע גם לא טען הטענות הנ"ל בכתב התביעה וגם לא במכתבים ששלח להראל. (ראה מכתב מיום 10.12.08 ומכתב מיום 22.12.08.

ג. התובע מאשר כי קיבל את כספו בחזרה, אך בכל זאת החליט לתבוע 5,000 ₪, משום שהראל החזירה את הכסף רק לאחר שקיבלו את התביעה.

התובע מלין על כך, שעיכבו את החזרת הכסף מיום 24.12.08 עד 17.2.09 – דבר שהכניס אותו לאוברדראפט בבנק.

הגב' גיל הילה, הנתבעת 2, אשר התייצבה לדיון בשמה ובשם הראל, העידה כי ההמחאה נשלחה לתובע ביום 26.1.09 עוד לפני הגשת כתב התביעה.

מכל מקום, כפי שכבר ציינתי לעיל, התובע לא הוכיח שנכנס לאוברדראפט וכמובן שלא הוכיח כי בשל אי החזרת הסכום היה החשבון ביתרת חובה ומה בכלל היה סכום יתרת החובה.

4. למעשה, גם אם לא הושב לתובע הסכום מייד לאחר ששלח את ההודעה, לא ניזוק התובע משום שממילא כל עוד לא הושב לו הסכום, היה לתובע כיסוי ביטוחי – אם חס וחלילה היה מתרחש מקרה הביטוח הכלול בפוליסה.

איחור קל במועד השבת הכספים - ובמיוחד לאור הנסיבות המפורטות בכתב ההגנה- אינו מצדיק הגשת תביעה בגובה של 5,000 ₪ שגם כך צוין על ידי התובע כסכום סתמי מבלי להוכיח כלל נזקים שנגרמו לו עקב החזרת הסכום באיחור קל.

מכל מקום, נראה לי כי הצעת הראל לפצות את התובע בסך של 754 ₪ בגין האיחור שחל בהשבת סכומי הפרמיה, אשר גרם לתובע להתכתב עם הראל הוא סכום סביר בהחלט בנסיבות העניין ואילו תביעה בסך של 5,000 ₪ שנקבע בתביעה על דרך הסתם כדי "להעניש" את מי מהנתבעים, היא תביעה מוגזמת, לא מידתית וכמובן בלתי מוכחת.

התובע לא הציג אישור או תדפיס בנק כלשהו להוכחת חיובו בריבית או בעמלות הקשורות בהעברת הסכומים להראל או כתוצאה מאי השבת הסכום במועד.

התובע צירף רשימת שיחות טלפון, אך מרשימה זו עולה כי לפעמים ניהל התובע מספר שיחות באותו יום, בהבדל של מספר דקות בלבד והשאלה היא האם באמת היה נחוץ להרבות באותן שיחות ולו רק להגדיל את נזקי הראל על ידי הגשת תביעה זו להשיב לו עבור אותן שיחות.

התובע הודה כי נגבה ממנו סך של 4,250 ₪ והוא קיבל החזר בסך 5,000 ₪ ובכך אישר, למעשה, טענת הראל כי הסך של 750 ₪ - הסכום הנוסף על הסכום שנגבה ממנו בפועל – הינו פיצוי סביר בנסיבות העניין ואין מקום לחייב מי מהנתבעים לשלם לתובע סכום נוסף.

לכן לאור הנימוקים שפורטו לעיל ומאחר והתובע קיבל את כספו והפיצוי האמור – אני מחליט לדחות את התביעה.

בהתחשב בתובע ובטענותיו – החלטתי שלא לחייב אותו בהוצאות, למרות התוצאה אליה הגעתי.

ניתן היום 21.6.09 (כ"ט בסיון תשס"ט) בהיעדר הצדדים והמזכירות תעביר העתק פסה"ד לכ"א מהצדדים.

ברק גדעון - שופט

01231/09תק 333 אורלי