ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין המועצה להסדר הימורים נגד דניאל :

1


מדינת ישראל

בית משפט לתביעות קטנות

ב א י ל ת

בשא000106/09

בתיק עיקרי: תק 001149/09

בפני:

כב' השופט י. עדן

תאריך:

21/06/2009

המועצה להסדר הימורים

בעניין:

המבקשת

הנתבעת 1

נ ג ד

גינסברג דניאל

המשיב

התובע

החלטה

1. בפני בקשה לסילוק תביעה על הסף מחמת מעשה בית דין והעדר עילה.

2. תובענה זו מהווה המשך של תובענה שהגיש המשיב כנגד המבקשת, אף היא בבית המשפט לתביעות קטנות, בתיק 1491/07 (להלן: "התביעה הקודמת").

התביעה הקודמת עניינה טפסי הימורים שרכש המשיב מהמבקשת, של משחק "ליין – Winner" המנוהל על ידה, ושינויה את תוצאת המשחק אשר השפיעה על זכייתו של המשיב על פי טפסים אלה.

בפסק הדין מיום 01/03/2009 (להלן: "פסק הדין"), נקבע כי המשיב זכאי לתשלום הזכייה בגין הטפסים אשר בידיו, ועל המבקשת לשלם למשיב סכום של 1,496 ש"ח והוצאות.

3. לאחר שניתן פסק הדין, הגיש המשיב את התביעה בתיק זה כנגד המבקשת, המנכ"ל שלה ומנהלת שירות הלקוחות, בסכום של 30,000 ש"ח. כתב התביעה מהווה חזרה על התביעה הקודמת, לרבות חזרה על טענות עובדתיות וניתוח משפטי כפי פסק הדין.

לטענת המשיב, חווית ההימור הפכה לסבל ממושך המלווה באדרנלין ומתח לא רצוי. לכתב התביעה צורפו טופס ביקור בחדר מיון ומרשם, לדבריו הדברים נובעים מהיותו נחוץ ללחץ בשל התביעה הקודמת, והוא נזקק לטיפול רפואי.

4. המבקשת הגישה בקשה זו לסילוק התביעה על הסף, במסגרתה היא עותרת גם למחיקת נתבעים 2 ו- 3. נטען כי טענות המשיב בתביעה מתייחסות לסירוב המבקשת לשלם לו את סכום זכייתו שנמשך עד למועד פסק הדין, ונושא זה נדון והוכרע בפסק הדין, בו התייחסות אף לשאלת התנהלות הצדדים בפסיקת ההוצאות, לפיכך חל מעשה בית דין.

המבקשת טוענת כי סירובה לשלם למשיב את סכום התביעה לא נעשה בשרירות אלא בהנחיה של יועציה המשפטיים, על פי פרשנות שאמנם נדחתה בפסק הדין אך אינה מקימה למשיב עילת תובענה. מוסף, כי אין כתב התביעה מגלה עילה כנגד עובדי המבקשת, הנתבעים 2-3, אשר פעלו בתום לב ובשמה.

לחילופין נטען כי ככל שקיימת לתובע עילת תביעה, הרי שהמדובר בתובענה הצריכה להתברר במסלול נזיקי, לרבות הגשת חוות דעת רפואית וחתימה על כתב ויתור סודיות ועל כן נתבקש היתר לייצוג על ידי עורך דין.

5. המשיב מתנגד לבקשה, והגיש תגובה מפורטת וגם השלמות ותוספות לה.

6. לאחר שעיינתי בטיעוני הצדדים, בכתב התביעה והאסמכתאות שצרפו, באתי לכלל מסקנה כי יש למחוק את התובענה על הסף כנגד שלושת הנתבעים.

7. הרציונאל בבסיס הכלל בדבר מעשה בית דין הוא כי יש למנוע ממי שכבר היה לו יומו בית המשפט לחזור ולתבוע בשל אותה עילת תביעה או להתדיין בקשר לאותה פלוגתא על מנת להביא לסופיות הדיון ולמנוע ריבוי התדיינויות.

למשיב היה יומו בבית המשפט ונשמעו טענותיו באשר לטפסי ההימורים במסגרת מחזור הימורי הספורט מיום 22/11/2007. בכל הקשור לטענות אלו המופיעות בכתב התביעה הרי שניתן פסק דין, קיים מעשה בית דין ודינן להדחות. כך גם כל הנוגע לכל טענה הקשורה להתנהלות המבקשת לפני הגשת התביעה הקודמת.

8. באשר לטענות האחרות של המשיב, לפיהן התנהלות המבקשת, לפני ולאחר מתן פסק הדין, גרמה להרעה במצבו הבריאותי, ספק רב בעיני אם יש בהן בכדי לבסס עילת תביעה כלפיה. מכל מקום, גם אם קיימת עילת תביעה, הרי שאין מקומה בבית המשפט לתביעות קטנות. בירור טענות מרחיקות לכת מסוג זה מצריך חוות דעת רפואיות לעניין מצבו הרפואי והנפשי הנטען והקשר הסיבתי בינו לבין האירועים נשוא התביעה הקודמת, וההליך בבית המשפט לתביעות קטנות איננו מתאים לכך.

9. בנוסף, כתב התביעה אינו מפרט עילת תביעה כנגד הנתבעים 2-3. משכתב תביעה אינו מגלה עילת תביעה כנגדם, דין התביעה כנגדם להימחק.

10. לטענות המשיב בקשר עם "החופש להמר" לא מצאתי רלוונטיות לתובענה, ואין קשר בינן לבין התנהלות הנתבעת בהליך.

11. המחלוקת בין הצדדים הסתיימה בפסק דין. הוצאות התובע הובאו בחשבון במסגרת פסיקת ההוצאות בהליך, והוא מהווה מעשה בית דין כנגד שני הצדדים.

12. לאור האמור, אני מקבל את הבקשה ומורה על מחיקת התובענה על הסף.

מובהר כי כפי שפורט לעיל, טענות המשיב אשר התגבשו בטרם הגשת התביעה הקודמת דינן להידחות. יחד עם זאת, לאור אי ההפרדה בטיעונים, אני מוצא לנכון למחוק את התובענה כולה, ולא לדחותה.

לפנים משורת הדין, לא יוטלו על התובע הוצאות.

ניתנה היום כ"ט בסיון, תשס"ט (21 ביוני 2009) בהעדר הצדדים.

י. עדן, שופט

המזכירות תמציא העתקים לצדדים.

כפוף לשינוי ניסוח ועריכה.

000106/09בשא336 קרן שטרית