ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שם טוב נגד עיריית חולון :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 056055/07

בפני:

כב' השופט אברהם קסירר

תאריך:

21/06/2009

בעניין:

שם טוב ראשל

ע"י ב"כ עו"ד

רונן רבי

תובעת

נ ג ד

עיריית חולון

ע"י ב"כ עו"ד

אביתר קציר ואח'

נתבעת

פסק דין

בפשרה – לפי סעיף 79 א לחוק בתי המשפט

התובעת ילידת 1948 עתרה בתובענתה לחייב את הנתבעת – רשות מקומית – לפצותה בגין נזקי גוף שנגרמו לה כנטען בארוע נפילה ברחובה של העיר ביום 4.7.06. לתביעה לא צורפה חוו"ד מומחה בתחום הרפואי.

הנתבעת כפרה והכחישה טענות התובעת ואת אחריותה לארוע הנטען.

הצדדים הגיעו להסכמה לפיה ההליך יוכרע לפי סעיף 79 א לחוק בתיהמ"ש.

התובעת ביקשה להגיש תצהירה ותצהיר בנה להוכחת קרות הארוע ברם הגישה רק תצהיר מטעמה וסיכומים. הנתבעת הגישה תצהיר מנהל עבודה בצוות דרכים באגף תשתיות של העיריה, תצהיר תשובות התובעת לשאלון הנתבעת מסמכים וסיכומים.

הסכמת הצדדים לאופן סיום ההליך קיבלה תוקף החלטת בימ"ש ביום 17.12.08. הובהר כי הכרעה לפי סעיף 79 א מאפשרת קבלת תביעה במלואה, בחלקה או דחייתה. כן הובהר כי הסף האפשרי הוא דחייה והרף יהיה בהתאמה לתחשיבי נזק שהוגשו.

נקבעו דרכי הגשת סיכומים, היקף ומועדים.

יצוין כי התובעת לא קיימה את ההסדר הדיוני והחלטת ביהמ"ש וביום 8.3.09 ניתן פס"ד המוחק את התובענה לאור בקשת הנתבעת. בקשת התובעת לביטול פסה"ד ולהארכת מועדים נעתרה ביום 7.4.09. בסופו של דבר וכאמור, התובעת הגישה תצהירה וסיכומים והנתבעת תצהיר, מסמכים וסיכומים. יצוין כי התובעת הפרה החלטת ביהמ"ש לענין היקף הסיכומים.

לפשרה כח רב אך היא איננה נעדרת מגבלות, הפשרה אינה מנותקת מן הדין אלא יוצקת חסד בו. היא אינה מתעלמת ממושכלות בסיסיות בדין כגון המוציא מחברו עליו הראייה עדות יחידת מידת ההוכחה ונטל השכנוע. כפי שבמקום בו אין חבות לא יפסק סכום נזק אף אם הוא קיים כך לא יפסק סכום נזק נעדר בסיס ראייתי של ממש במקום שקיימת בו חבות.

על הליך לפי סעיף 79 א לחוק בתיהמ"ש ר' רע"א 4044/04 (כב' השופט רובינשטיין) והפסיקה המובאת בו. על עדות יחידה לפי סעיף 54 לפקודת הראיות ר' קדמי על הראיות חלק שלישי בע"מ 1241 והפסיקה המובאת שם.

לאחר שעיינתי בכל החומר בתיק ונתתי דעתי לטענות ב"כ הצדדים בסיכומים על מצורפיהם מצאתי להעדיף ולקבל את טענות ועמדת הנתבעת בסיכומיה ולקבוע כי התובענה ראויה להדחות וכך אני מורה.

התובעת תשא בהוצאות הנתבעת וכן בשכ"ט עו"ד בסך 5,000 ₪ ומע"מ כחוק.

המזכירות תשלח פסק הדין לב"כ הצדדים.

ניתן היום, כ"ט בסיון, תשס"ט (21 ביוני 2009), בהעדר.

________________

אברהם קסירר, שופט

פסה"ד כפוף לשינויי נוסח, הגהה ועדכון מתבקשים.

רונית טלבי / קלדנית