ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין צ'יקו רפי חברה נגד בנג'י אורלי :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 016454/08

בפני:

כבוד השופט מנחם (מריו) קליין

תאריך:

21/06/2009

בעניין:

צ'יקו רפי חברה לבנין בע"מ

התובעת

נ ג ד

1 . בנג'י אורלי

2 . בנג'י דורון

הנתבעים

פסק דין

מונחת בפני תביעה כספית בסך 31,328 ₪ שהוגשה בסדר דין מהיר.

ציקו רפי חברה לבניין בע"מ (להלן: "התובעת") הינה חברה העוסקת, בין היתר, בבנייה ובשיפוץ ותחזוקת מבנים. בנג'י אורלי ודורון (להלן: "הנתבעים") הם בעלי דירה (להלן: "הדירה") שפנו באפריל 2007 לתובעת בבקשה כי זו תבצע שיפוץ בדירה. לצורך השיפוץ ביררו אצל מנהל התובעת אודות אדריכל וזה הפנה אותם לאנג' אבנר זסלבסקי (להלן: "האדריכל") אשר ערך עבורם את התוכניות לביצוע עבודות השיפוץ. את התוכניות העבירו הנתבעים לידי מנהלה של התובעת כדי לקבל הצעת מחיר לביצוע השיפוץ בדירה. לאחר בחינת התוכניות מסר מנהל התובעת לנתבעים כי עלות השיפוץ תעמוד על סך 46,200 ₪ כולל מע"מ. הנתבעים נתנו הסכמתם לכך, ואז החלה עבודת השיפוץ בהתאם לתוכניות האדריכל.

במהלך השיפוץ העבירו הנתבעים לתובעת 43,215 ₪ והיתרה בסך 2,985 ₪ לא שולמה.

במהלך השיפוץ התגלו ליקויים שונים בתוכניות האדריכל ומשכך נדרשו שינויים בעבודות השיפוץ. אומדן עלות השינויים הועמד על ידי התובעת בסך של 25,000 ₪.

מנהל התובעת פנה לנתבעים והסביר להם כי יש צורך לערוך שינויים אשר ביצועם כרוך בתשלום נוסף. הנתבעים פנו לאדריכל אשר אישר את דברי מנהל התובעת והודיעו למנהל התובעת בנוכחות האדריכל כי יבצע את השינויים. ביוני 2007 בוצעו העבודות.

הנתבעים הבטיחו למנהל התובעת כי ישלמו את יתרת חובם בסך 26,697 ₪, אך בפועל ועד הגשת התביעה לא שילמו הנתבעים את חובם לתובעת.

לאחר דין ודברים שלא נשא כל תוצאה ולאחר שחובם של הנתבעים צבר ריבית והצמדה, הגישה התובעת תביעה זו והעמידה את סכום התביעה על סך 31,328 ₪.

הנתבעים הכחישו את טענות התובעת מכל וכל. לשיטתם, לאחר שהתקבלו בידם תוכניות האדריכל, שכרו את עוז שלום שהוא קבלן בעיסוקו לבצע את השיפוץ בעבורם. בזמן עבודות השיפוץ האדריכל הרבה להתלונן על טיב ביצוע העבודה על ידי שלום עוז תוך הפעלת לחץ על הנתבעים להעביר את ביצוע העבודה לידי התובעת אשר לדברי האדריכל – הוא סומך עליה בעיניים עצומות.

בעקבות לחץ זה הפסיקו הנתבעים את ההתקשרות עם שלום עוז והעבירו את ביצוע השיפוץ לידי התובעת אשר הבטיחה כי השיפוץ יסתיים ביוני 2007.

חרף התחייבותה זו, נמסרה הדירה לנתבעים רק ב-1.8.07.

התובעת לא ביצעה עבודות מהמפורטות בתוכנית האדריכל וסוכם כי עלות עבודות אלו תקוזז מסכום היתרה, ובהתאם לאמור שילמו הנתבעים לתובעת 43,215 ₪.

עם כניסתם לדירה התגלה לנתבעים כי עבודות השיפוץ נעשו על ידי התובעת באופן רשלני הטעון תיקון. בנסיבות אלה פנו למר גוכמן אליעזר (להלן: "המומחה") לקבלת חוות דעת הנדסית לגבי עבודות השיפוץ שנעשו על ידי התובעת.

הנתבעים מכחישים כי הסכימו לשלם תוספות ועניין זה כלל לא עלה בינם לבין מנהל התובעת וכל שעלה היה עניין הליקויים.

הנתבעים הבהירו לתובעת כי ישלמו את יתרת חובם ככל שהיא קיימת בכפוף לתיקוני הליקויים.

נוסף לכך טענו הנתבעים כי על פי חוות הדעת ההנדסית מטעם המומחה, עלות תיקון הליקויים הקיימים עומד על סך 41,037 ₪ אשר עומד לנתבעים לקיזוז מכל סכום שיפסק לטובת התובעת.

נוכח טענות הצדדים, הצעתי להם בדיון שנערך בפני בתאריך 11.6.08 כי ימונה מומחה מוסכם מטעם בית המשפט.

הצדדים נתנו הסכמתם להצעתי בדיון.

בתאריך 4.3.09 התקבלה חוות דעת המומחה מטעם בית המשפט אשר בדק את איכות העבודה למול הליקויים וקבע כי על הנתבעים לשלם לתובע 6,498 ₪.

משקראתי את חוות דעת המומחה ואת סיכומי הצדדים הנני בדעה כי יש לאמץ את מסקנות המומחה בקשר לסכום הנ"ל ואין מקום להוסיף עליו דבר (וגם אין מקום להפחתה הנטענת בסך 3,000 ₪+מע"מ ולכן דין התביעה להתקבל חלקית.

משכך הריני מורה לנתבעים לשלם לתובעת 6,498 ₪.

כמו כן ישאו הנתבעים באגרת המשפט ובחלקה של התובעת בשכר טרחת המומחה, וכך בסך של 1,800 ₪+מע"מ בגין שכ"ט עו"ד.

המזכירות תשלח פסק דין זה בדואר רשום לצדדים

ניתן היום, כ"ט בסיון, תשס"ט (21 ביוני 2009), בהעדר הצדדים.

מנחם קליין, שופט

עורכת: שלומית נחום-שלום