ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק הפועלים נגד מרכז ארכיאולוגי :

1


בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 063164/07

לפני:

כב' השופטת סימון ורדינה

תאריך:

21/06/2009

בנק הפועלים סניף יפו

בעניין:

תובע

עו"ד בלק אהרון

נ ג ד

1 . מרכז ארכיאולוגי בע"מ

2 . דויטש רוברט

נתבעים

עו"ד צברי דורון

פסק דין

לאחר שנדחתה בקשת הרשות להגן, אני מחייבת את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובע:

א. את סכום התביעה בצירוף ריבית בנקאית כמפורט בס' 16 לכתב התביעה.

ב. הוצאות המשפט כפי שהוצאו בפועל, בצירוף הפרשי הצמדה למדד וריבית חוקית מרבית ממועד הוצאתן ועד התשלום בפועל.

ג. השתתפות בשכ"ט עו"ד התובע בסך 10,000 ₪ + מע"מ, בצירוף הפרשי הצמדה למדד וריבית חוקית מרבית החל מהיום ועד התשלום בפועל.

ניתן היום, כ"ט בסיון, תשס"ט (21 ביוני 2009).

המזכירות תשלח פסק הדין לב"כ שני הצדדים.

ורדינה סימון, שופטת

הקלדה: לימור.