ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פבר נגד דומוב :

2


בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

ת.א.054179/08

בפני:

כבוד השופט מֹשה סובל

תאריך:

21/06/2009

בעניין:

פבר צפרירה

תובעת

נ ג ד

1 . דומוב אלכסנדר

2 . דומוב דינה

נתבעים

פסק דין

בכתב התביעה עותרת התובעת לחיובם של הנתבעים בתשלום פיצוי מוסכם ובריבית בגין אחור בתשלומים עבור רכישת נכס מקרקעין על פי הסכם מיום 5.8.08.

הנתבעים הגישו בקשה בכתב למתן רשות להתגונן בו פירטו את טענותיהם והיום החל הליך שמיעת ההוכחות.

לאחר שמיעת עד אחד, עו"ד דב בורנשטיין, אשר ייצג את התובעת בעסקת המכר, הודיעו הצדדים על הסדר דיוני לפיו תיעשה הפסיקה לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט (נוסח משולב) בטווח הסכומים שבין 20,000 ₪ ועד 70,000 ₪ וללא צורך במתן נימוקים.

כמו כן הסכימו הצדדים במסגרת אותו הסדר כי הסכום שייפסק ישולם תוך 45 יום מהיום.

לאחר שבחנתי פעם נוספת את טענות הצדדים, ובהביאי בחשבון את עקרון הפשרה אשר בבסיס ההסדר הדיוני אני מחייב את הנתבעים ביחד ולחוד לשלם לתובעת את הסך של 50,000 ₪.

כל צד ישא בהוצאותיו ובשכ"ט עו"ד.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים

ניתן היום כ"ט בסיון, תשס"ט (21 ביוני 2009) בהעדר הצדדים.

סובל משה, שופט