ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין העיר רשת שוקן נגד אופיס גולדן ל :

1


ב ת י ה מ ש פ ט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 156072/09

לפני:

כבוד השופט יאיר דלוגין

תאריך:

21/06/2009

בעניין:

העיר רשת שוקן בע"מ

ע"י ב"כ

עו"ד פריצקי אביב

התובעת

נ ג ד

אופיס גולדן ליין ריהוט משרדי בע"מ

ע"י ב"כ

עו"ד נון אייל

הנתבעת

פסק דין

התובעת, הגישה נגד הנתבעת, תביעה על סך 21,038 ₪, בגין חוב עבור שירותי פרסום שנתנה לנתבעת. הנתבעת טוענת כי חלק מהשירותים לא ניתנו כלל וחלקם האחר לא ניתנו בהתאם למוסכם.

הצדדים הסכימו שבית המשפט יפסוק בדרך של פשרה, על פי סעיף 79א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד – 1984, ללא נימוקים.

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות והתרשמתי מטענות הצדדים ומהמסמכים שלפני, החלטתי לחייב את הנתבעת, לשלם לתובעת את הסכומים שלהלן:

בגין ההזמנה מיום 1.11.07 – סך של 5,500 ש"ח (כולל מע"מ).

בגין ההזמנה מיום 30.12.07 – סך של 6,500 ש"ח (כולל מע"מ).

בגין ההזמנה השלישית – סך של 1,500 ש"ח (כולל מע"מ).

הנתבעת תשלם לתובעת, אפוא, סך כולל של 13,500 ש"ח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה ועד לתשלום בפועל. הסכום שנפסק ישולם תוך 30 יום מהמצאת פסק הדין לנתבעת ו/או לבא כוחה, שאם לא כן, תהא רשאית התובעת לנקוט בהליכי הוצל"פ בתיק שנפתח לצורך גביית פסק הדין. כל צד ישא בהוצאותיו.

הגזברות תעביר לתובעת באמצעות בא כוחה, את הסכום שהופקד בקופת בית המשפט על ידי הנתבעת , בסך של 3,000 ש"ח וזאת על חשבון פסק הדין.

ניתן היום, כ"ט בסיון, תשס"ט (21 ביוני 2009), בלשכתי.

יאיר דלוגין, שופט