ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אבני נגד עירית ראשון לציון :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 053755/07

בפני:

כב' השופט אברהם קסירר

תאריך:

21/06/2009

בעניין:

אבני אנג'לה

תובעת

נ ג ד

עירית ראשון לציון

נתבעת

החלטה

התובעת ילידת 1947 עתרה בתובענתה לחייב את הנתבעת – רשות מקומית – לפצותה בגין נזקי גוף שנגרמו לה כנטען בנפילה בעת שהלכה במדרכה בשטח הרשות המקומית. לטענתה הנפילה ארעה בשל פגם במדרכה.

התובעת צירפה חוו"ד מומחה רפואי בתחום האורטופדי שהעריך נכותה בגין פגיעה בברך ימין בשיעור 20%.

הנתבעת כפרה בארוע, באחריות ובנזק והגישה חוו"ד מומחה רפואי בתחום האורטופדי לפיה שיעור הנכות המוערך הוא 10%.

התובעת עתרה למינוי מומחה מטעם ביהמ"ש, הנתבעת לא התנגדה ובהחלטת 4.1.09 מונה דר' קובי לידור כמומחה מטעם ביהמ"ש.

ביום 3.5.09 עתרה התובעת לפסול את מינויו של המומחה מטעם ביהמ"ש.

עפ"י תצהירה התומך בבקשה היא נבדקה ע"י המומחה ביום 6.4.09, זומנה לבדיקה נוספת ביום 20.4.09 ובבירור שעשה עימה ביחס לעברה הרפואי בתגובה לתשובתה אמר לה פעמיים ("בצרחות") "את יושבת מולי ומשקרת במצח נחושה", כך לדבריה.

לדבריה הוכתה בהלם למספר דקות וכשהתאוששה בקשה שלא יצעק עליה, השיבה כי כל דבריה אמת והמומחה התנצל בפניה.

לדברי התובעת, למרות ההתנצלות היא חשה פגועה ומושפלת ומבקשת מינוי מומחה אחר.

בתגובתו לבקשה אומר המומחה כי התובעת זומנה לביקור נוסף לשם הצגת בדיקות אימות שלא היו עימה בביקור הראשון, למצבה בעבר ולתיעוד יש חשיבות לקש"ס, ביחס לחילופי הדברים כנטען מציין המומחה כי אינו זוכרם במדויק אך הוא סבור שהתובעת הרחיקה לכת ומגזימה, מציין את אימות התנצלותו עפ"י דבריה והוא מוסיף כי "החשוב מכל, בבואי לכתוב ולערוך את חוות דעתי הרפואית אני נותן דעתי אך ורק לעובדות הרפואיות הרלבנטיות, וגם אם מתקיימים חילופי דברים כאלו או אחרים ביני לבין הנבדק הרי שאין בכך כדי לפגוע בשקול דעתי שהוא ענייני, מקצועי ורפואי גרידא, ואף איני זוכר ואיני מנסה לזכור בעת עריכת חוות הדעת את התרשמותי האישית מהנבדק".

הנתבעת בתגובתה סבורה שאף אם נאמרו הדברים הם קשורים לסגנון ואין בהם להשליך על שק"ד אוביקטיבי של המומחה ואין בדברים להעיד על קיום חשש ממשי לפגיעה באוביקטיביות על יסוד תחושות סוביקטיביות של התובעת ועל כן לא מתקיימת עילת פסלות.

התובעת השיבה כי המומחה, בתגובתו, לא הכחיש טענותיה והיא עומדת על בקשתה.

המומחה מטעם ביהמ"ש משמש זרועו הארוכה של ביהמ"ש, מעמד מיוחד לו, הוא חב נאמנות והגינות מוגברות לביהמ"ש. עליו להיות נייטרלי, לפעול ללוא משוא פנים, ללא ניגוד עניינים, הוא נועד לסייע לביהמ"ש להגיע לחקר האמת וחזקה עליו כי ייעשה מלאכתו נאמנה וינהג במקצועיות.

ר' בר"ע 337/02 ; בר"ע (חיפה) 776/06 והפסיקה המובאת בו ; רע"א 1548/06.

בהיותו של המומחה זרועו הארוכה של ביהמ"ש נבחן הוא לענין פסלות גם בהתאמה לעילת פסלות שופט בדבר קיומן של נסיבות שיש בהן ליצור חשש ממשי למשוא פנים בביצוע תפקידו (השווה סעיף 77 א לחוק בתיהמ"ש), ניגוד ענינים (תקנה 126 לתקסד"א), חשש לעיוות דין למי מהצדדים, חוסר ת"ל. בחלק מהמקרים יהווה האמור מקום לביטול מינוי ובחלק בסיס למינוי מומחה נוסף או אחר והכל במשורה ובמקרים נדירים (השווה ברע"א 337/02).

כהערכת אגב לתגובת המומחה ביחס לכך שלעת כתיבת חוות הדעת הוא אינו זוכר ולא מנסה לזכור התרשמותו מהנבדק לעת הבדיקה יש לומר כי רצוי לו לזכור ואף לתעד שכן הערכה נכונה של אמינות תלונות הנפגע מהווה חלק מתפקידו והשווה לענין זה ע"א 3212/02 לפיו אי הערכה נכונה של אמינות הנפגע ביחס לתלונותיו יכול להביא למינויו של מומחה רפואי נוסף.

על המבקש פסילת מינויו של מומחה ביהמ"ש להניח תשתית עובדתית של ממש ממנה ניתן יהא להסיק קיום חשש ממשי למשוא פנים בביצוע תפקידו ובתחושה סוביקטיבית כשלעצמה אין די. חשש זה בעניננו ככל שהוא מתקיים נותר סוביקטיבי ואינו עולה לכדי חשש אוביקטיבי.

אני מניח כי התובעת מביאה את דברי המומחה כלפיה כהוויתם ובגינם היא חשה "פגועה ומושפלת", ואין מחלוקת כי הוא מיד התנצל בפניה, ברם אין בדברים ובסיטואציה כזו לבסס ולהקים חשש ממשי למשוא פנים בקיום תפקידו, בהערכותיו ובמסקנות חוו"ד.

פשיטא, שעל המומחה מטעם ביהמ"ש לגלות איפוק, ריסון ו"מזג שיפוטי" בביצוע תפקידו וכזרועו הארוכה של ביהמ"ש.

לפיכך ועל יסוד השוואה גם עם הלכות לפסילת שופט (לדוג. ע"א 9218/08 ; ע"א 1777/08 ; ע"א 10341/08 ועוד) לא שוכנעתי להעתר לבקשה.

המומחה מתבקש להשלים את תפקידו על פי המינוי.

אין צו להוצאות.

תז' צדדים 7.1.10 שעה 08:50.

המזכירות תשלח ההחלטה לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, כ"ט בסיון, תשס"ט (21 ביוני 2009), בהעדר.

________________

אברהם קסירר, שופט

ההחלטה כפופה לשינויי נוסח, הגהה ועדכון מתבקשים.

רונית טלבי / קלדנית