ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אנגלר נגד בנק לאומי לישראל בע"מ :

1

בתי-המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 151572/09

לפני:

כבוד השופטת אושרי פרוסטֿֿפרנקל

תאריך:

21/06/2009

התובעים

1 . אנגלר דב

2 . אנגלר טלי

בעניין:

נ ג ד

(בנק לאומי לישראל בע"מ )סניף קונקורד

הנתבע

נוכחים:

החלטה.

בפני בקשה שהוגשה על ידי הנתבע (להלן "המבקש") לקבל החלטה בטענת ההתיישנות ולחילופין, להתנות את המצאת המסמכים בכפוף לתשלום העלויות בעבור הפקת המסמכים.

ב-27.4.09 הגיש המבקש הודעה על תצהיר גילוי מסמכים כללי וספציפי ובמסגרתו העלה טענת התיישנות באשר להמצאת מסמכים לפני שנת 2001. באותו היום ניתנה החלטה כי על המבקש להמציא תוך 14 יום את המסמכים הנדרשים מבלי לקבוע דבר לעניין טענות הצדדים.

המבקש טוען כי חשבונה של חברת פרוסיס טכנולוגיות בע"מ נפתח ב 1995 אצל המבקש ועלות הנפקת המסמכים עשויה להגיע לאלפי שקלים.

המבקש מוסיף, כי דרישת המשיבים להמצאת מסמכים לתקופה העולה על 7 שנים, הינה דרישה שאינה סבירה ומוגזמת, מה גם שהתביעה עצמה לא עוסקת בבירור החוב, אלא בתביעה הצהרתית בלבד באשר לגובה החוב, שכן בירורה של התובענה מצריך בירור משפטי גרידא, אשר סמל על עובדות שאינן שנויות במחלוקת.

לטענת המשיבים, המבקש לא נימק את הרלוונטיות של המסמכים שהם דורשים, לא ניתן לדרוש מהבנק שישמור מסמכים שלגביהם חלפה תקופת ההתיישנות ואם יוחלט שהמבקש ימציא את המסמכים שלפני 2001, יש להתנות זאת בכפוף לתשלום עלויות הפקת המסמכים. לטענתם, המבקש לא מקיים את החלטת בית המשפט לעניין צו גילוי המסמכים כללי וספציפי.

כמו כן המבקש לא תמך את בקשתו בתצהיר לעניין עלות הפקת המסמכים ולטענה כי אין בידו מסמכים משנת 1995. בהיעדר תצהיר על בית המשפט להתעלם מכך.

המשיבים בעניינו הינם ערבים לחשבון ולטענתם, לא קיבלו מעולם את מסמכי החשבון שהם ערבים לו, כמו כן הדרישה היא לא לכלל המסמכים בחשבון אלא להסכמי הקצאת אשראי, בקשות הלוואה, הסכמי הלוואה ודפי חשבון שמפרטים את יתרת החוב במועד כל הסכם להקצאת אשראי.

לעניין התיישנות, טוענים המשיבים כי המבקש פתח ב-27.3.08 תיק הוצל"פ למימוש משכנתא ובבקשה לביצוע נטען כי יתרת החוב ל-25.3.08 הינה 773,000 ₪. הואיל ומדובר ביתרת חוב שתחילתה ב-1996, הרי שאם נקבל את טענת ההתיישנות, אין המבקש רשאי לתבוע כל חוב שקדם ל-27.3.07, קרי 7 שנים לפני פתיחת תיק ההוצל"פ.

כמו כן מוסיפים המשיבים כי את טענת התיישנות יש לטעון בהזדמנות הראשונה, הזדמנות זו של המבקש הייתה בעת שהגיב לבקשה למתן צו גילוי מסמכים- הוא לא עשה זאת ולפיכך איחר את המועד ודין טענתו להידחות על הסף.

לעניין המצאת המסמכים אני חוזרת על החלטתי מ-27.04.09 שכן מכיוון שמדובר בערבות התובעים לחוב של פרוסיס טכנולוגיות בע"מ, אני מורה לבנק להמציא את המסמכים הנדרשים ע"י ב"כ התובעים וזאת תוך 10 ימים מהיום.

עלות הנפקת המסמכים בסך 0.50 אג' לצילום רגיל ו- 2 ₪ למיקרופיש תשולם על ידי המבקש.

שאלת ההתיישנות תידון בסיום ההליך והצדדים יטענו לעניין זה בסיכומים.

ניתנה היום, כ"ט בסיון, תשס"ט (21 ביוני 2009), במעמד הצדדים.

אושרי פרוסט-פרנקל, שופטת

קלדנית: