ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין זגרון אלי נגד הראל בע"מ - חברה :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 014616/07

בש"א 157225/08

בפני:

כב' השופט אבי פורג

תאריך:

21/06/2009

בעניין:

זגרון ורד

ע"י ב"כ עו"ד גב'

טל

תובעת

נ ג ד

הראל בע"מ - חברה לבטוח

ע"י ב"כ עו"ד גב'

פינקלשטיין

נתבעת

החלטה

1. בהמשך להחלטתי מיום 21.6.09 אני ממנה בזאת את ד"ר מיכאל אהרנפלד, כמומחה רפואי מטעם בית משפט, בתחום הראומטולוגיה, מרחוב אוסישקין 11א', קרית-אונו, ביה"ח תל-השומר, טלפון: 5340528-03, 5302422-03.

2. בשכר טרחת המומחה הרפואי תשא התובעת בשלב זה. אני קוצב את שכר טרחת המומחה בסך של 4,000 ₪ בתוספת מע"מ.

3. המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובעת ויקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי בעקבות התאונה מיום 3.4.05, ובמיוחד יקבע:

א. האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות? מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובעת ולאילו תקופות?

ב. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד?

ג. מהן המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לגילה, מקצועה ותפקידה?

ד. האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום?

ה. המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובעת נכון להיום, וכן יתייחס לבעיותיה הרפואיות של התובעת עובר לתאונה, אם היו לה כאלה.

4. מינוי המומחה כאמור בצו זה יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ו- 1986.

5. ב"כ הצדדים ישלחו למומחה שאלות הבהרה, אם רצונם בכך, תוך 30 יום מיום קבלת חוות הדעת והמומחה ישיב עליהן תוך 30 יום מיום קבלתן. ימי הפגרה יבואו במניין הימים.

6. ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובעת בתוך 30 ימים מהיום. על המומחה לציין בחוות דעתו מה היו המסמכים הרפואיים אשר היו בפניו טרם מתן חוות דעתו.

7. המומחה מתבקש ליתן חו"ד תוך 30 ימים לאחר שיומצאו לו המסמכים הרפואיים ובדיקת התובעת ורק לאחר ששכר טרחתו ישולם כאמור.

8. ב"כ התובעת יגיש לתיק ביהמ"ש וישלח לב"כ הנתבעת תחשיב נזק עד 30 יום לפני מועד ישיבת קד"מ, וב"כ הנתבעת יגיש תחשיב נזק כאמור עד 15 ימים לפני המועד הנ"ל. הצדדים יצרפו לתחשיבי הנזק את המסמכים שמסתמכים עליהם.

9. קובע לקד"מ ליום 24.12.09 בשעה 08:30.

10. המזכירות תמציא העתק החלטתי למומחה ולב"כ הצדדים.

ניתנה היום, כ"ט בסיון, תשס"ט (21 ביוני 2009), בהעדר.

אבי פורג, שופט