ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין חברת נתיבי נגד רם חן חניונים :

1


בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 057690/08

בש"א 216252/09

בפני:

כבוד השופט מֹשה סובל

תאריך:

21/06/2009

בעניין:

1 . רם חן חניונים בע"מ

2 . גרוס ראובן

3 . גרוס לאופר מאיה

המבקשים

הנתבעים

נ ג ד

חברת נתיבי איילון

המשיבה

התובעת

החלטה

1. לפניי בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין שניתן על ידי ביום 27.5.09 , בו הוריתי על פינוי לאלתר של המבקשת, רם חניונים בע"מ (להלן: "המבקשת") מחניון בית הדר (להלן: "החניון"). כן חויבו המבקשים , ביחד ולחוד,על פי פסק הדין בתשלום סך של 1,314,892 ₪, לידי המשיבה.

  1. כפי שעולה מכתבי הטענות שהוגשו על ידי המבקשים (הן מהבקשה והן מהתשובה לתגובה), הבקשה דנן עניינה בעיכוב חלקו של פסק הדין הנוגע לפינוי. למעלה מן הצורך אציין כי המבקשים ממילא לא התייחסו בבקשתם לחיוב הכספי על פי פסק הדין וכן לא טענו כי לא יהא בידה של המשיבה להשיב לידם הסכום בו חויבו ככל שיתקבל ערעורם.

3. המשיבה הגישה תגובה מטעמה, במסגרתה העלתה נימוקי התנגדותה לבקשה.

4. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות המפורטים שהגישו הצדדים ובחנתי טענותיהם, מצאתי לקבוע כי יש לעכב פינוי המבקשת מהחניון, תוך התניית העיכוב בתשלום דמי השימוש החודשיים הקבועים, למן יום מתן פסק הדין ועד למועד ההכרעה בערעור. אוסיף לציין כי לנוכח התוצאה אליה הגעתי, לא מצאתי מקום להיעתר לבקשת המבקשת לחקירת מצהירי המשיבה.

5. ככלל, זכאי הזוכה למימוש פסק הדין מיד עם נתינתו, יחד עם זאת, ניתן לשקול עיכוב ביצוע פסק דין בהתקיים שני תנאים;

האחד, נוגע לקושי בהחזרת המצב לקדמותו במידה ופסק הדין יבוצע והערעור יתקבל;

והאחר, נוגע בסיכויי הערעור.

בנוסף יש מקום להתחשב במאזן הנוחות וכן באיזון האינטרסים של הצדדים.

6. בסוגיית סיכויי הערעור, מאחר ומותב זה נתן את פסק הדין לא ראוי כי ישוב ויחווה דעתו בדבר סיכויי הערעור. עיון בנימוקי הערעור מעלה כי המבקשים שבים ומעלים בדיוק את אותן הטענות שנדונו והוכרעו על ידי ביתר פירוט, במסגרת הליך הבקשה למתן רשות להתגונן שהתנהל בפניי.

  1. באשר לקושי בהשבת המצב לקדמותו, מצביעים המבקשים, במסגרת התצהיר התומך בבקשה, על הנזקים המיידיים הצפויים מפינוי החניון, ביניהם: פיטורם של כ – 50 עובדים הקשורים בהפעלת החניון; פינוי הציוד והמתקנים המחוברים לחניון אינם יכולים להתבצע באופן מיידי ודורשים אנשי מקצוע שונים; פירוק עמדה לרחיצת מכוניות הכוללת מחוברים ארעיים ומתקנים נלווים, שאינה יכולה להתבצע באופן מיידי; פירוק כספות ומצלמות אבטחה; פינוי ציוד רב המאוחסן במחסני החניון ומציאת מקום חלופי לאחסנה.

לפיכך טוענים המבקשים כי ביצוע פסק הדין יביא למצב שלא ניתן להשיבו חזרה, במקרה שהמבקשים יזכו בערעורם, שכן למבקשת לא יהיה עוד קיום, עובדים, מנהלים או ציוד.

8. לטענת המבקשים מאזן הנוחות, נוטה לטובתם שכן ללא פעילות בחניון, אין כל הצדקה לקיומה של המבקשת כעסק חי ויהא עליה לחדול מכל פעילות, ואילו מנגד לטענתם, למשיבה לא ייגרם כל נזק שאינו בר תיקון על ידי תשלום כספי.

כן מוסיפים וטוענים המבקשים כי מימוש הערבות על ידי המבקשת הביאה לכדי ביטול מסגרות האשראי על ידי בנק לאומי בעסקי המבקשת, ולפיכך ככל שיתבצע הפינוי, לא תוכל המבקשת להמשיך ולתפקד ולא תגיע כלל כישות כלכלית משפטית קיימת, לשלב הערעור.

כן מוסיפים המבקשים ומציינים את צו העיקול שהוטל לטובת המשיבה על תשלומים חודשיים בסך 300,000 ₪, המגיעים למבקשת מבנק הפועלים, וזאת עד לסכום התביעה.

9. הנני ער לטענות הנגדיות שהעלתה המשיבה בתגובה שהוגשה מטעמה, וכן לפסיקה אליה הפנתה המבחינה בין פינוי מנכס עסקי לנכס אחר. אולם, הנני סבור כי עיכוב ביצוע הליכי הפינוי תחת תשלום דמי שימוש חודשיים, מהווה איזון ראוי בין האינטרסים של כל אחד מהצדדים, כפי שהובאו לפניי.

10. אשר על כן, הנני מורה על עיכוב מותנה של פינוי המבקשת מהחניון על פי פסק הדין מיום 27.5.09, והתנאי הוא כי המבקשים ימשיכו לשלם למשיבה את דמי השימוש החודשיים על פי ההסכם, וזאת מיום מתן פסק הדין ועד למועד ההכרעה בערעור שהגישו המבקשים.

ככל שהמבקשים לא יעמדו בתשלום האמור, יתבטל מאליו צו העיכוב והמשיבה תהא רשאית לפעול לביצוע צו הפינוי.

11. לאור התוצאה אליה הגעתי, איני עושה צו להוצאות הבקשה.

המזכירות תשלח העתק לב"כ הצדדים.

ניתנה היום כ"ט בסיון, תשס"ט (21 ביוני 2009) בהעדר הצדדים.

סובל משה, שופט