ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין טל שדי נגד שירביט חברה לביטוח בע"מ :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 036273/08

בפני:

כב' השופטת ח. וינבאום וולצקי

תאריך:

21/06/2009

בעניין:

טל שדי

ע"י ב"כ עוה"ד א. פרויליך ואח'

התובע

נ ג ד

שירביט חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד א. קנדל ואח'

הנתבעת

החלטה

1. לאחר שעברתי על הבקשה והתגובות וכן על המסמכים הרפואיים וחוו"ד של ד"ר אייכנבלט ראיתי כי קמה ראשית ראיה למינוי מומחה בתחום הנוירולוגי.

2. אני ממנה בזאת את ד"ר אילן בלט מבי"ח תל-השומר כמומחה רפואי בתחום הנוירולוגי בתיק זה.

המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובע ויקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי בעקבות התאונה מיום 24.4.07 ובמיוחד יקבע:

א. האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות?

מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובע ולאילו תקופות?

ב. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד?

ג. מה הן המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לעבודתו ולמקצועו.

ד. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום?

ה. המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובע נכון להיום.

המקרה דנן.

3. ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובע, וזאת בתוך 30 ימים מהיום.

תשומת לב הצדדים מופנית לתקנות ובמיוחד לתקנה 8, לגבי המצאת מסמכים למומחה. הצדדים לא יעבירו כל מסמך המהווה חוו"ד.

העתק כל פניה אל המומחה יועבר במישרין לצד שכנגד.

4. בשכר טרחת המומחה בסך 4,000 ₪ בתוספת מע"מ, תשא הנתבעת ישירות בשלב זה עפ"י חשבונית שתומצא לה ע"י המומחה, נוכח העובדה שכבר נקבעה נכות ואולם באם יקבע המומחה כי לא נותרה לתובע נכות בגין התאונה, תהא הנתבעת רשאית לעתור לקזז את סכום טרחת המומחה מסכום הפיצויים שישולמו לתובע.

5. המומחה מתבקש ליתן את חוות דעתו בתוך 60 ימים מיום קבלת מלוא המסמכים הרפואיים ורק לאחר ששכר טרחתו ישולם כאמור.

5. קדם משפט קבוע ליום 2.11.09 שעה 09:30.

6. המזכירות תשלח העתק ההחלטה למומחה ולב"כ הצדדים בדואר.

ניתנה היום כ"ט בסיון, תשס"ט (21 ביוני 2009) בהעדר הצדדים.

ח. וינבאום וולצקי, שופטת

הדסה/קלדנית