ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין COMVERESE .גלימידי נ :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

א 047825/08

בפני כב' הרשם משה כהן

1 . דני גלימידי

2 . ארז שבתאי

המבקשים:

ע"י ב"כ עו"ד אליהו ביטון ועו"ד עומרי בירותי

- נגד -

ורינט מערכות בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד מיכאל גינסבורג ועו"ד דוד כהן

המשיבה:

COMVERESE TECHNOLOGY Inc. (CMVT)

הנתבעת:

החלטה

1. המבקשים, שהם התובעים בתיק זה, הגישו בקשה להכיר בהמצאת כתב התביעה לידי המשיבה כהמצאה חוקית לנתבעת בהתאם לתקנה 482 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "תקנות סד"א").

  1. המשיבה התנגדה לבקשה וטענה שאינה מורשה בהנהלת עסקים של הנתבעת בישראל ואינה מורשה לקבלת כתבי בי-דין מטעם הנתבעת.

3. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים הגעתי למסקנה שדין הבקשה להתקבל.

4. תקנה 482 (א) לתקנות סד"א קובעת לאמור:

"הייתה התובענה בעניין עסק או עבודה נגד אדם שאינו גר באזור השיפוט של בית המשפט המוציא כתב בי-דין, די בהמצאת הכתב למנהל או למורשה, העוסק אותה שעה בעצמו מטעם האדם בהנהלת העסק או העבודה באותו אזור שיפוט."

המונח "מורשה" המופיע בתקנה זו קיבל בפסיקה פרשנות רחבה התלויה במידת האינטנסיביות של הקשר בין הנתבע לבין הגורם שקיבל לידיו את כתב התביעה. ראו בעניין זה את רע"א 39/89 General Electric Corp נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ ואח', פ"ד מ"ב (4) 768,762, שם נקבע כדלהלן:

"שאלה אחרת היא, מיהו ה"מורשה" לפי תקנה 482. לענין תקנה 483 (א) כבר למדנו, שאין מדובר ב"שלוח" כמשמעותו הטכנית של דיבור זה אלא במי שדרגת האינטנסיביות של הקשר שבינו לבין הנתבע הגיעה לרמה כזו, שמותר להניח, כעניין שבדין, שהוא יעביר לידיעתו של הנתבע את דבר ההליכים שהוגשו נגדו...

השאלה, מה מידת האינטנסיביות של הקשר בין הנתבע לבין ה"מורשה" הנדרשת כדי לעשות את ההמצאה בת-פועל, היא שאלה שבדרגה... בעניין זה לא הייתי מחמיר עם התובע...

ככל שניתן יהיה לדלות מן העובדות יותר סממנים של שיתוף פעולה עסקי בין הנתבע לבין מנהל "עסקיו" כן תגבר הנטייה לראות ב"סוכן המכירות" "מורשה"."

ראו עוד בעניין זה את רע"א 11556/05 קמור רכב בע"מ ואח' נ' חיים חימו ואח' [פורסם בנבו], שם נקבע כדלהלן:

"מורשה הוא אדם אשר נמצא בקשר שוטף עם הנתבע ויש מקום להניח כי יביא לידיעתו את דבר ההליכים שיזמו נגדו...

בית משפט זה עמד לא אחת בעבר על כך שאין לפרש את הדיבור "מורשה" במשמעות הטכנית של שלוח וכי יש להחיל פרשנות מרחיבה על תקנה 482...

המבחן העיקרי שאומץ בפסיקה לצורך קיומה של דרישת ההרשאה, הוא אינטנסיביות הקשר בין הנתבע לבין המורשה. המבקש להמציא כתב בי-דין לידי מורשה נדרש להראות קיומו של שיתוף פעולה בין המורשה לבין הנתבע, במידה כזו שסביר להניח כי המורשה יעביר לידיעת הנתבע את דבר ההליכים שהוגשו נגדו (שם). על בית המשפט לבחון את דרגת האינטנסיביות של הקשר בהתאם לנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה."

ראו בעניין זה גם את בש"א (ת"א) 13292/08 Vestel Foreing Trade Co נ' אמפא מוצרי צריכה בע"מ [פורסם בנבו], שם נקבע כדלהלן:

"תחולת הוראה זו נבחנת בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה ומקרה, ובהתאם למידת אינטנסיביות הקשר בין שתי החברות. בהקשר זה קבע כב' השופט בנימין ארנון בת"א (מחוזי מרכז) 08-10-6696 אלמור חשמל התקנות ושירותים נ' סימנס ישראל בע"מ (15/1/09), כי תחולתה של תקנה זו נבחנת לאורו של מבחן "אינטנסיביות הקשר" – ככל שניתן להסיק מהנסיבות העובדתיות יותר סממנים של שיתוף פעולה עסקי בין הנתבע לבין האדם שאליו נמסר כתב התביעה, כך תגבר הנטייה לראותו כ"מורשה" מטעם הנתבע. עיקרון זה מתבסס על ההנחה שאדם אשר נמצא בקשר שוטף עם הנתבע המתגורר מחוץ לתחום השיפוט, יביא לידיעתו את דבר קיומם של הליכים כנגדו."

מכאן עולה שתחולת תקנה 482 לתקנות סד"א תלויה במידת האינטנסיביות של הקשר שבין הנתבע לבין הגורם שקיבל לידיו את כתב התביעה. מידת האינטנסיביות הדרושה לצורך תקנה זו היא כזו שיש בה ביטוי של שיתוף פעולה בין הנתבע לגורם שקיבל את התביעה אשר מבסס הנחה סבירה שהגורם המקבל את התביעה יביא את עובדת קיומה לידיעת הנתבע.

במקרה הנוכחי המבקשים הגישו את כתב התביעה נגד הנתבעת בשל הפסד כספי שנגרם להם, לטענתם, בעקבות פעולות ומחדלי הנתבעת שהביאו לחסימת ומניעת אפשרות המבקשים לממש אופציות לקבלת כספים הנובעים ממכירת מניות הנתבעת (סעיף 1 לכתב התביעה).

המבקשים טענו שהמשיבה הינה למעשה ידה הארוכה של הנתבעת ושימשה עבורה כשלוחתה ואף כסוכנת שלה בעניין הענקת האופציות ובעניין הטיפול הכרוך בכך. המשיבה קיבלה עבור הנתבעת הוראות לפעולה והעבירה לה מידע ונתונים בנוגע לאופציות.

המבקש 1 הוסיף וטען שההתנהלות של הנתבעת כלפיו, לרבות ההודעות שקיבל אודות האופציות ודרכי מימושן נעשו באמצעות המשיבה. כך גם היה בעניין ההקצאה של האופציות ובעניין החתימה על המסמכים אשר נעשו באמצעות חברה בשם אפרת שהייתה קודמתה של המשיבה.

המבקש צירף מכתב שקיבל באמצעות הדואר האלקטרוני ממחלקת משאבי אנוש וממחלקת הכספים של המשיבה, המתייחס לשינויים באופן ניהול ומימוש האופציות והמבקש הופנה בכל שאלה בעניין האופציות למחלקת משאבי אנוש ומחלקת הכספים של המשיבה.

התנהלות זו מצביעה על קשר הדוק בין המשיבה לבין הנתבעת בנוגע להקצאת המניות ומימושן, נושא שאליו מתייחס כתב התביעה. קשר זה מבסס כראוי את ההנחה הסבירה שהמשיבה תביא לידיעת הנתבעת את קיום כתב התביעה שהוגש נגדה ולפיכך ההמצאה שבוצעה לידי המשיבה מהווה המצאה חוקית עבור הנתבעת.

יצוין שהמבקשים הצביעו על חיזוק נוסף לקשר ההדוק שבין הנתבעת לבין המשיבה בכך שיו"ר הדירקטוריון של הנתבעת הוא גם יו"ר הדירקטוריון של חברת ורינט סיסטמס שהיא חברת האם של המשיבה. עניין זה מצביע אף הוא על קיום קשר ניהולי הדוק בין החברות המדוברות שיש גם בו כדי לחזק את ההנחה שדבר קיום כתב התביעה יובא לידיעת הנתבעת על-ידי המשיבה.

5. הצדדים נחלקו ביניהם בשאלה האם פסק-הדין בתיק ע"ב (ת"א) 8027/07 ורינט מערכות בע"מ נ' אלכס לסט מהווה השתק פלוגתא. אולם לנוכח המסקנה האמורה לעיל אין צורך להכריע במחלוקת זו.

6. יצוין שהמבקשים תמכו את טענותיהם בתצהיר וצרופותיו, שהגיש המבקש 1 מידיעתו האישית, בהיותו עובד של המשיבה. המשיבה לא הגישה תצהיר שכנגד לסתור את טענות המבקש והיא אף לא חקרה אותו על תצהירו, כך שהתצהיר לא נסתר והוא מתקבל ככתבו.

7. איני מקבל את טענת המשיבה ולפיה יש לדחות את בקשת המבקש 2 משום שאינו עובד שלה. זאת מאחר והקביעה ולפיה ההמצאה למשיבה מהווה המצאה כדין עבור הנתבעת יכולה לשמש את כל אחד מהתובעים ללא צורך שיהא עובד החברה.

8. כמו-כן, איני מקבל את טענת המשיבה ולפיה המבקשים לא הוכיחו שהקשר בינה לבין הנתבעת ממשיך להתקיים עד לימים אלה.

בקשת המבקשים היא להכיר בהמצאה של כתב התביעה שבוצעה לאחרונה על בסיס הטענה שמתקיים הקשר הדרוש לצורך מילוי תנאי תקנה 482 לתקנות סד"א. המשיבה בחרה שלא להגיש תצהיר מטעמה וכן בחרה שלא לחקור את המבקש על תצהירו ובכך היא לא סתרה את האמור בתצהיר המבקש אשר ממנו משתמע שהקשר בין המשיבה לנתבעת נמשך עד היום.

9. מסקנת הדברים העולה מהאמור לעיל היא שנמצא קשר עסקי בין המשיבה לבין הנתבעת שיש בו כדי לבסס את קיומו של הקשר האינטנסיבי הדרוש לצורך קיום תקנה 482 לתקנות סד"א ומשום כך המשיבה הינה מורשה מטעם הנתבעת ולפיכך המצאת כתב התביעה למשיבה מהווה המצאה כדין לנתבעת.

10. הנתבעת תגיש כתב הגנה בתוך 30 ימים מיום קבלת החלטה זו.

11. הנתבעת תשלם לתובעים 2,000 ש"ח בתוספת מע"מ ובצרוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום בפועל.

12. המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים בדואר.

ניתנה היום כ"ט בסיון, תשס"ט (21 ביוני 2009) בהעדר הצדדים.

משה כהן, רשם

בית משפט השלום, ת"א-יפו

קלדנית: איריס ש.