ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מליקה נגד וינר :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

בשא184042/08

בפני:

כב' הרשם גזית יובל

תאריך:

21/06/2009

בעניין:

מליקה מאיר ירון

מבקש

נ ג ד

וינר גורגינה

משיב

החלטה

1. לפני בקשה לביטול החלטה שניתנה ביום 2.2.09 בהיעדר הצדדים.

2. המבקש הגיש התנגדות לבצוע תובענה על סכום קצוב ובקשה להארכת מועד להגשת ההתנגדות.

3. דיון במעמד הצדדים נקבע ליום 2.2.09.

4. המבקש או מי מטעמו לא התייצבו לדיון.

ב"כ המשיבה התייצב לפני שעת הדיון אך לא נכח באולם בית המשפט או מחוצה לו עת נועד להתקיים הדיון.

5. ההחלטה שמבוקש לבטלה ניתנה בהיעדר הצדדים ובמסגרתה הורתי על דחיית הבקשה.

6. נימוקי הדחייה מפורטים בהחלטה.

7. בגין הבקשה לביטול החלטה ניתנה החלטה (3.5.09) על פיה ימציא ב"כ המבקש את הבקשה וההחלטה לב"כ המשיבה לתגובתו בתוך 10 ימים מיום קבלת הבקשה.

8. משחלפו למעלה משלושים ימים מיום מתן ההחלטה הובא לפני מזכר מן המזכירות לענין המשך הטיפול בתיק.

9. לפיכך ומאחר ולא נמצאו בתיק בית המשפט הודעה מטעם ב"כ המבקש על המצאת הבקשה לב"כ המשיב בצירוף אישור המסירה וגם לא תגובת ב"כ המשיב, נמחקה הבקשה.

10. לימים הוגשה בקשה להבהרת ההחלטה המורה על מחיקת הבקשה וצורפו לה תגובת ב"כ המשיבה והתשובה שניתנה עליה.

11. ויודגש הן התגובה והן התשובה אינן מצויות בתיק בית המשפט.

12. יחד עם זאת ולנוכח קיומן אני מורה על ביטול ההחלטה מיום 7.6.09.

13. טיעוני ב"כ הצדדים בבקשה, בתגובה ובתשובה לתגובה מתרכזים בנימוקי ההגנה בפני התביעה והיום התביעה ראויה להגשה כתביעה על סכום קצוב.

14. דא עקא וההתייחסות לנימוקי הדחיה שולית ולא מבוססת.

15. בסמכותו של בית המשפט לדון בבקשה ולדחותה אף ללא קיום דיון במעמד הצדדים.

וראה תקנה 241.ד. לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

16. נימוקי ההחלטה מפורטים ולא מצאתי לנכון לשנותם.

17. אף על פי כן ומאחר ונוכחתי שישנה מחלוקת אמיתית שיש ללבן סבורני כי יש לאפשר למבקש את יומו בבית המשפט.

18. אשר על כן, אני משנה את סיפת ההחלטה מיום 2.2.09 כך שמאותם נימוקי ההחלטה המקורית, הבקשה תמחק (להבדיל מתדחה).

19. כפועל יוצא רשאי המבקש להגיש בקשה חדשה להארכת מועד להגשת ההתנגדות, נתמכת בתצהיר מנומק ומפורט.

20. כל צד ישא בהוצאותיו.

המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום כ"ט בסיון, תשס"ט (21 ביוני 2009) בהיעדר הצדדים.

גזית יובל, רשם

בימ"ש שלום ת"א-יפו

קלדנית: אפרת