ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נטליה נגד ששו :

1


בתי המשפט

בית משפט השלום ראשון לציון

בשא002936/09

בתיק עיקרי: א 002936/09

בפני:

כב' השופטת הלית סילש

תאריך:

21/06/2009

בעניין:

1. אילן אזרזר

2. נטלי קנטור

המבקשים

נ ג ד

1. כהן יעקב

2. כהן שושנה

המשיבים

החלטה

בפני בקשה לסילוקה של התביעה על הסף ככל שהיא מתייחסת לנתבעת 2.

עניינה של תובענה זו הינה התקשרותם לכאורה של המבקשים עם המשיבים בהסכם שכירות.

לטענת המבקשת הסכם השכירות לא נחתם עימה, אלא עם הנתבע 1 בלבד. עוד נטען כי בתקופה הרלוונטית לכתב התביעה, לא התגוררה הנתבעת 2 בדירה ומכאן שגם מהותית לא קיימת כל עילת תביעה כנגדה.

לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה ובתשובה, אני מוצאת כי דין הבקשה להידחות.

תקנה 100 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד 1984 (להלן: "תקנות תקסד"א"), קובעת, בין היתר, כי במקום שבו הוכח בפני בית המשפט העדרה של עילת תביעה, שהרי אין מקום לניהולם של ההליכים עד תום ודין התביעה להימחק על הסף.

השאלה הנשאלת הינה האם כיום, על פניו, אין לתובעים-המשיבים, עילה כנגד המבקשת

מצאתי כי בפועל מתבקש בית המשפט במסגרת בקשה זו ליתן את הכרעתו בשאלות עובדתיות שונות, השנויות במחלוקת בין הצדדים.

כתב התביעה תוקן על ידי התובעים באופן שבו נטענות טענות מהותיות כנגד המבקשת, לרבות לעניין מגוריה בדירה ואי תשלום דמי השכירות במועד בו נתבקשה לכך על ידי המשיבים.

אני מודעת לעובדה כי לכאורה הסכם השכירות אינו כולל את המבקשת כשוכרת, ואולם ככל שהמבקשת התגוררה בפועל בדירה בזמנים הרלוונטיים לתביעה שהרי אין בעובדה זו כשלעצמה כדי לאיין את עילת תביעתם של המשיבים כנגדה על הסף.

לא בנקל יטה בית המשפט להורות על סילוקה של תביעה על הסף, וגם במקום שבו נדמה כי סיכויי התביעה, אינם גבוהים, שהרי ייטב באם הכרעתו של בית המשפט תינתן לאחר שהובאו הראיות בפניו, ותוך מתן הדעת למשקלן של ראיות אלו לגופן, ולא בדרך של מניעת יומו של בעל דין בבית המשפט.

ככל שיתברר כי דין טענותיהם של המשיבים להידחות, יבוא הדבר לידי ביטוי במסגרת פסק הדין, תוך חיובו בהוצאות ואולם בשלב מקדמי זה, אין אני מוצאת כלל ועיקר, לאחר שחזרתי והפכתי בטענות המבקשים, כי יש מקום לסילוקה של התביעה על הסף מחמת טענות אלו.

יובהר כי אין בהחלטתי זו כדי למנוע מן המבקשת להעלות כל טענה שבדין, אשר לשיטתה נוגעת לתיק זה ואין בהחלטתי זו משום חיווי דעה ביחס לצדקת טענותיו של מי מן הצדדים.

כל שאני מוצאת לציין הוא כי לאור טענות המבקשת בבקשה לסילוק על הסף, אין מקום לסילוק התביעה על הסף.

הבקשה נדחית.

המבקשים ישא בהוצאות הבקשה בסך של 750 ₪ בתוספת מע"מ, וזאת ללא כל קשר לתוצאות ההליך.

המזכירות תשלח העתק החלטתי זו לצדדים באמצעות הדואר.

ניתנה היום כ"ט בסיון, תשס"ט (21 ביוני 2009) בהעדר הצדדים

הלית סילש, שופטת