ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ספיר שלווה נגד אייד.דיאיי :

1


בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

א 001942/09

לפני:

כב' השופטת ליפשיץ-פריבס מרים

21/06/2009

בעניין:

ספיר שלווה

ע"י ב"כ עו"ד

טוביה גולדמן

התובע

נ ג ד

איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד

אייזן

הנתבעת

פסק דין

1. התביעה שבפני היא לתשלום פיצוי לתובע, בגין נזקים שנגרמו לרכבו בתאונה בה היה מעורב רכבו של המבוטח ע"י הנתבעת.

2. הצדדים הסמיכו אותי לפסוק על דרך הפשרה, מכוח סמכותי לפי סעיף 79א. לחוק בתי המשפט.

3. המחלוקת בין בעלי הדין היא בעיקרה, בשאלת האחריות לתאונה, על מי מהנהגים היא מוטלת.

4. שמעתי את עדויות הנהגים בדבר נסיבות התאונה, עיינתי בחוות הדעת של השמאי מטעם התובע ובתמונות רכבו שצורפו לה, המעידות על מיקום הנזק ואופיו וכן בתרשים של התובע ת/1 המעיד על מצג הרכבים בקרות התאונה ועל הודעתו למבטחת, שצורפה כנספח לכתב התביעה.

5. בשים לב לראיות שבפני ולהוראות תקנות התעבורה הרלוונטיות למצג הרכבים עובר לתאונה ולנסיבותיה, אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע פיצוי בגין נזקי רכבו וירידת ערך כולל הוצאותיו לשכר טרחת שמאי, בסך של 4,000 ₪, בצירוף ריבית והפרשי הצמדה ממועד התאונה ביום 25.5.08 ועד ליום התשלום בפועל.

6. הנתבעת, תשלם לתובע הוצאות משפט וכן שכ"ט עו"ד בסך של 600 ₪ בתוספת מע"מ.

7. התשלומים, ישולמו תוך 30 יום מהיום וישאו ריבית והפרשי הצמדה ממועד פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל.

8. המזכירות תשלח עותק פסק לב"כ הצדדים.

ניתן היום כ"ט בסיון, תשס"ט (21 ביוני 2009) בהעדר הצדדים.

ליפשיץ-פריבס מרים, שופטת